Jonosteril Basic z glukozą

Spis treści

Jonosteril Basic z glukozą - skład

1000 ml roztworu zawiera: 1,7 g chlorku sodu, 2,24 g mleczanu sodu, 1,35 g wodorofosforanu potasu, 1,12 g chlorku potasu, 0,51 g chlorku magnezu, 50 g glukozy. Wartość energetyczna: 840 kJ/l (200 kcal/l), osmolarność: 433 mOsm/l, pH 4,5-5,5.

Jonosteril Basic z glukozą - Działanie

Roztwór do infuzji wpływający na równowagę elektrolitową, pozwala na uzupełnienie fizjologicznego ubytku wody oraz wyrównanie niedoboru wynikającego z utraty płynów.

Jonosteril Basic z glukozą - wskazania

Wyrównywanie niedoboru płynów i elektrolitów z równoczesną niewielką podażą węglowodanów, szczególnie do infuzji w leczeniu pooperacyjnym i po urazach. Do rozcieńczania koncentratów elektrolitów i preparatów niewykazujących niezgodności oraz jako płyn częściowo pokrywający zapotrzebowanie energetyczne.

Jonosteril Basic z glukozą - Przeciwwskazania

Przewodnienie. Odwodnienie hipotniczne. Hiperkaliemia. Niewydolność nerek.

Jonosteril Basic z glukozą - ostrzeżenia

Szczególnie ostrożnie stosować w hiperglikemii zależnej od niedoboru insuliny i wymagającej stosowania ponad 6 j. insuliny/h, hiponatremii, niewydolności nerek i sklonności do hiperkaliemii oraz w zaburzeniach tolerancji glukozy lub stanach sprzyjających wystąpieniu takich zaburzeń (m.in. po urazie lub operacji).

Jonosteril Basic z glukozą - ciąża

Preparat może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Jonosteril Basic z glukozą - efekty uboczne

Mogą wystąpić: gorączka, zakażenia w miejscu podania, zakrzepica żył lub zapalenia żył rozprzestrzeniające się z miejsca wkłucia, wynaczynienie i hiperwolemia.

Jonosteril Basic z glukozą - interakcje

Nie podawać łącznie z preparatami zawierającymi wapń lub magnez ze względu na możliwość wytrącenia nierozpuszczalnych związków. Preparatu nie należy podawać z krwią przez ten sam zestaw do przetaczania (pseudoaglutynacja krwinek).

Jonosteril Basic z glukozą - dawkowanie

Dożylnie we wlewie kroplowym. Dawkowanie indywidualne, zależne od zapotrzebowania na płyn i elektrolity. Zalecana szybkość wlewu: 2,5 ml/kg m.c./h. Maksymalna szybkość wlewu: 5 ml roztworu/kg m.c./h, podaż glukozy nie powinna przekraczać 0,25 g/kg m.c./h. Maksymalna dawka dobowa: 40 ml/kg m.c., co odpowiada 2 g glukozy/kg m.c., jednak nie więcej niż 2800 ml.

Jonosteril Basic z glukozą - uwagi

Pharmindex