Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Kepivance

Spis treści

Reklama

Kepivance - skład

1 fiolka zawiera 6,25 mg paliferminy; po rozpuszczeniu 1 ml roztworu zawiera 5 mg paliferminy.

Reklama

Kepivance - działanie

Palifermina jest białkiem złożonym ze 140 aminokwasów i różni się od endogennego ludzkiego KGF tym, że w celu poprawy stabilności preparatu usunięto z niego pierwsze 23 aminokwasy w pozycji N. KGF jest białkiem, które wiąże się ze specyficznymi receptorami na powierzchni komórek nabłonka i w ten sposób stymuluje procesy proliferacji i różnicowania oraz wzmacnia mechanizmy cytoprotekcyjne (tj. pobudzenie enzymów uczestniczących w procesach antyoksydacyjnych). Endogenny KGF jest czynnikiem wzrostu specyficznym dla komórek nabłonka produkowanym przez komórki mezenchymalne. Jest on naturalnie pobudzany w odpowiedzi na uszkodzenie nabłonka. T0,5 wynosi 4,5 h.

Reklama

Kepivance - wskazania

Preparat jest stosowany w celu zmniejszenia częstości występowania, skrócenia czasu trwania i złagodzenia ciężkości zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego otrzymujących terapię mieloablacyjną, związaną z częstym występowaniem zapalenia błony śluzowej i wymagających przeszczepienia autologicznych komórek macierzystych.

Reklama

Kepivance - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paliferminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na białka wytwarzane przez Escherichia coli.

Reklama

Kepivance - ostrzeżenia

Preparatu nie należy stosować przez 24 h poprzedzające infuzję, w trakcie infuzji, ani w ciągu 24 h po podaniu leków cytotoksycznych. Jeśli w celu utrzymania drożności wkłucia stosowana jest heparyna, przed i po podaniu preparatu należy przepłukać wkłucie roztworem soli fizjologicznej. Nie oceniono w pełni odległych skutków odnośnie bezpieczeństwa stosowania preparatu z uwzględnieniem całkowitego czasu przeżycia, czasu przeżycia bez progresji nowotworów wtórnych. Kepivance jest czynnikiem wzrostu stymulującym proliferację komórek nabłonka, z ekspresją receptora KGF. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu Kepivance u pacjentów z nowotworami wykazującymi ekspresję receptora KGF nie pochodzącymi z układu krwiotwórczego nie zostały określone. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży; preparatu nie należy stosować u pacjentów z tej grupy wiekowej. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u osób w podeszłym wieku bezpieczeństwo stosowania i skuteczność preparatu nie były oceniane.

Reklama

Kepivance - ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie wiadomo, czy jest wydzielany do mleka matki, dlatego nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Reklama

Kepivance - efekty uboczne

Bardzo częste (> 1/10): zmiana smaku, przebarwienia i zgrubienia w obrębie języka i jamy ustnej, wysypka, świąd i rumień, bóle stawów, obrzęk, ból i gorączka.

Kepivance - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji preparatu. Ryzyko interakcji z innymi produktami leczniczymi jest małe, ponieważ jest białkiem. Dane in vitro wskazują na wiązanie się paliferminy z heparyną; znaczenie kliniczne tego zjawiska nie jest jasne.

Kepivance - dawkowanie

O zastosowaniu preparatu powinien decydować lekarz z doświadczeniem w leczeniu przeciwnowotworowym.
Dorośli: zalecana dawka preparatu wynosi 60 µg/kg mc./dobę. Kepivance podaje się we wstrzyknięciach dożylnych (bolus) przez 3 kolejne dni przed i 3 kolejne dni po leczeniu mieloablacyjnym; całkowita liczba dawek wynosi 6. Preparatu nie należy stosować podskórnie z powodu słabej tolerancji leku po podaniu miejscowym. Stosowanie przed leczeniem mieloablacyjnym: pierwsze 3 dawki należy podać przed rozpoczęciem leczenia mieloablacyjnego. Trzecią dawkę należy wstrzyknąć 24 do 48 h przed rozpoczęciem leczenia mieloablacyjnego. Stosowanie po leczeniu mieloablacyjnym: ostatnie 3 dawki należy podać po zakończeniu leczenia mieloablacyjnego; dawka pierwsza - tego samego dnia co ostatnia infuzja macierzystych komórek krwiotwórczych, ale po infuzji i przynajmniej cztery dni po poprzedniej dawce preparatu.

Kepivance - uwagi

Rozpuszczonego preparatu nie należy pozostawiać w temperaturze pokojowej dłużej niż 60 minut, w temperaturze 2-8st.C - dłużej niż 24 h. Chronić przed światłem.


Podobne leki
Calciumfolinat-Ebewe
Leucovorin Ca Teva
Uromitexan
Fasturtec

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!