Ketac™ Cem Radiopaque

Reklama

Działanie

Ręcznie mieszany, szkło-jonomerowy cement przeznaczony do osadzania uzupełnień protetycznych, przeznaczony do ręcznego mieszania. Wykazuje adhezję do tkanek twardych zęba i wydziela jony fluoru.

Wskazania

Osadzanie metalowych, metalowo-porcelanowych lub licowanych kompozytem wkładów, nakładów, koron i mostów. Osadzanie wkładów, nakładów, koron i mostów wykonanych z materiałów kompozytowych lub porcelany pod warunkiem, że wymienione materiały nadają się o tradycyjnego cementowania. Osadzanie ćwieków i śrub pod warunkiem, że nadają się do tradycyjnego cementowania. Cementowanie pierścieni ortodontycznych. Jako podkład.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Działania niepożądane

Zastosowanie cementu o zbyt rzadkiej konsystencji (przy niedostatecznej ilości proszku) może spowodować powstanie objawów zapalenia miazgi. Unikać nadmiernego wypełniania korony. Nadmierne ciśnienie hydrostatyczne w szczelnie przylegających koronach może doprowadzić do podrażnienia miazgi. U osób wrażliwych może wystąpić reakcja alergiczna, a w nielicznych przypadkach podrażnienie miazgi.

Dawkowanie

W celu uzyskania optymalnego łączenia, ostrożnie oczyścić szkliwo, zębinę i powierzchnię metalu. Dokładnie osuszyć strumieniem powietrza. Sporządzony zgodnie z instrukcją producenta cement nanieść cienką warstwą na wewnętrzne ścianki korony i kikut. Następnie osadzić uzupełnienie. Czasy (w temp. 23st.C i 50% względnej wilgotności powietrza): mieszanie 1 min., czas pracy od momentu rozpoczęcia mieszania 3 min. 30 sek., wiązanie od początku mieszania 7 min. Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas pracy. Większa ilość proszku również skraca czas pracy. Przekroczenie czasu pracy prowadzi do utraty adhezji do szkliwa i zębiny. Nadmiary usuwać nakładaczem i/lub zgłębnikiem po upływie 7 min. od momentu rozpoczęcia mieszania.

Reklama

Uwagi

Nie stosować cementu bezpośrednio na zębinę w pobliżu miazgi, np. przy osadzaniu wkładów lub obnażoną miazgę. Przed pobraniem wycisku pokryć zębinę w pobliżu miazgi szybko twardniejącym materiałem na bazie wodorotlenku wapnia, np. Alkaliner.

Pharmindex