Źródło

Ketac™ Conditioner

Reklama

Działanie

Materiał zawierający kwas poliakrylowy, do usuwania warstwy mazistej powstałej w wyniku opracowania ubytku. Zastosowanie materiału na powierzchnię zębiny zwiększa siłę łączenia materiałów szkło-jonomerowych.

Wskazania

Przygotowanie zębiny przed wypełnieniem ubytku cementem szkło-jonomerowym.

Działania niepożądane

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zalecanych zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Reklama

Uwagi

Unikać kontaktu materiału z błoną śluzową, oczami i skórą. Obszary w pobliżu miazgi pokryć punktowo szybkowiążącym materiałem zawierającym wodorotlenek wapnia, np. Alkaliner.

Pharmindex