Ketac™ Conditioner

Spis treści

Ketac™ Conditioner - skład

Płyn (10 ml)

Ketac™ Conditioner - Działanie

Materiał zawierający kwas poliakrylowy, do usuwania warstwy mazistej powstałej w wyniku opracowania ubytku. Zastosowanie materiału na powierzchnię zębiny zwiększa siłę łączenia materiałów szkło-jonomerowych.

Ketac™ Conditioner - wskazania

Przygotowanie zębiny przed wypełnieniem ubytku cementem szkło-jonomerowym.

Ketac™ Conditioner - efekty uboczne

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zalecanych zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Ketac™ Conditioner - uwagi

Unikać kontaktu materiału z błoną śluzową, oczami i skórą. Obszary w pobliżu miazgi pokryć punktowo szybkowiążącym materiałem zawierającym wodorotlenek wapnia, np. Alkaliner.

Pharmindex