Ketac™ Molar Easymix

Reklama

Działanie

Ręcznie mieszany szkło-jonomerowy materiał w granulkach przeznaczony do wypełnień. Chemiczne łączenie ze szkliwem i zębiną umożliwia oszczędne opracowanie ubytku i uzyskanie szczelności brzeżnej wypełnienia. Materiał może być stosowany bez podkładu, uwalnia jony fluoru i jest widoczny na zdjęciu rentgenowskim.

Wskazania

Materiał jest przeznaczony do stosowania jako podkład pod jedno i wielopowierzchniowe wypełnienia kompozytowe; do odbudowy zęba pod prace protetyczne; wypełnień ubytków w zębach mlecznych; wypełnień jednopowierzchniowych w obszarze nie narażonym na działanie sił okluzyjnych; wypełnień ubytków przyszyjkowych, gdy względy estetyczne mają drugorzędne znaczenie; długoczasowych wypełnień tymczasowych ubytków jedno i wielopowierzchniowych. Materiał nadaje się do stosowania przy minimalnie inwazyjnych metodach opracowania ubytków i w czasie zabiegów wykorzystujących technikę A.R.T.: wypełnienia ubytków w zębach mlecznych; wypełnienia jednopowierzchniowe w obszarze nie narażonym na działanie sił okluzyjnych; wypełnienia ubytków klasy V, gdy względy estetyczne mają drugorzędne znaczenie; tymczasowe, długoczasowe wypełnienia ubytków jedno i wielopowierzchniowych; tymczasowe, długoczasowe wypełnienia ubytków klasy III; uszczelnianie bruzd.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Działania niepożądane

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zalecanych zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Reklama

Uwagi

Nie zakładać cementu bezpośrednio na zębinę w pobliżu miazgi lub na obnażoną miazgę. W przypadku próchnicy głębokiej między cementem a zębiną należy umieścić preparat na bazie wodorotlenku wapnia, np. Alkaliner. Proszek Ketac Molar Easymix należy mieszać wyłącznie z płynem Ketac Molar Easymix.

Pharmindex