Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Ketosteril

Spis treści

Reklama

Ketosteril - skład

1 tabl. powl. zawiera: 67 mg 3-metylo-2-oksowalerianianu wapnia (R,S)(α-ketoanalogu DL-izoleucyny), 101 mg 4-metylo-2-oksowalerianianu wapnia (α-ketoanalogu leucyny), 68 mg 2-okso-3-fenylopropionian wapnia (α-ketoanalogu fenyloalaniny), 86 mg 3-metylo-2-oksomaślanu wapnia (α-ketoanalogu waliny), 59 mg 2-hydroksy-4-metylotiomaślanu wapnia (R,S)(α-hydroksyanalogu DL-metioniny), 105 mg octanu L-lizyny (co odpowiada 75 mg L-lizyny), 53 mg L-treoniny, 23 mg L-tryptofanu, 38 mg L-histydyny, 30 mg L-tyrozyny. Całkowita zawartość azotu w tabletce: 36 mg. Zawartość wapnia w tabletce: 1,25 mmol = 50 mg.

Reklama

Ketosteril - działanie

Preparat podawany w terapii żywieniowej, w przewlekłej chorobie nerek. Umożliwia dostarczenie niezbędnych aminokwasów, jednocześnie minimalizując podaż azotu pochodzącego z tych aminokwasów. Po wchłonięciu, keto- i hydroksyanalogi ulegają transaminacji do odpowiednich niezbędnych aminokwasów poprzez pobranie azotu z nie-niezbędnych aminokwasów, co zmniejsza wytwarzanie mocznika przez powtórne użycie grup aminowych. W związku z tym gromadzi się mniej toksycznych metabolitów mocznikowych. Keto- i hydroksykwasy nie wywołują hiperfiltracji w pozostałych nefronach. Preparaty zawierające ketokwasy wywierają pozytywny wpływ na hiperfosfatemię nerkową oraz wtórną nadczynność przytarczyc. Ponadto, mogą przyczynić się do poprawy osteodystrofii nerkowej. Wchłanianie w przewodzie pokarmowym jest więc bardzo szybkie. Równoczesny wzrost stężenia ketokwasów w osoczu i odpowiadających i m aminokwasów wskazuje, że proces transaminacji ketokwasów zachodzi bardzo szybko. Ze względu na fizjologiczne wykorzystanie szlaków ketokwasów, prawdopodobne jest, że egzogennie dostarczane ketokwasy zostaną bardzo szybko włączone do szlaków metabolicznych.

Reklama

Ketosteril - wskazania

Preparat wskazany w zapobieganiu i leczeniu następstw nieprawidłowego lub niewystarczającego metabolizmu białek u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, w połączeniu z ograniczonym spożyciem białka w pożywieniu w ilości 40 g/dobę lub mniej (u dorosłych). Stosowany jest zwykle u pacjentów z filtracją kłębuszkową (GFR) mniejszą niż 25 ml/min.

Reklama

Ketosteril - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hiperkalcemia. Zaburzenia metabolizmu aminokwasów.

Reklama

Ketosteril - ostrzeżenia

Należy systematycznie kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi. Należy zapewnić wystarczającą ilość spożywanych kalorii. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci. W przypadku dziedzicznej fenyloketonurii należy uwzględnić zawartość fenyloalaniny w preparacie. W przypadku jednoczesnego stosowania preparatu z wodorotlenkiem glinu, należy kontrolować stężenie fosforanów.

Reklama

Ketosteril - ciąża

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania preparatu kobietom w okresie ciąży. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet podczas karmienia piersią.

Reklama

Ketosteril - efekty uboczne

Bardzo rzadko: hiperkalcemia. W przypadku wystąpienia hiperkalcemii zaleca się zmniejszenie dawki witaminy D. Jeżeli hiperkalcemia utrzymuje się, należy zmniejszyć dawkę preparatu oraz wszystkich innych źródeł wapnia.

Ketosteril - interakcje

Jednoczesne podawanie preparatów zawierających wapń może powodować lub nasilać podwyższenie stężenia wapnia w surowicy krwi. Aby uniknąć zaburzeń wchłaniania substancji czynnych, nie należy przyjmować jednocześnie z preparatem leków, które tworzą trudno rozpuszczalne związki z wapniem (np. tetracykliny, chinolony takie jak cyprofloksacyna i norfloksacyna, jak również leki zawierające żelazo, fluor lub estramustynę). Należy zachować co najmniej 2 h odstępu pomiędzy stosowaniem preparatu i któregokolwiek z wyżej wymienionych leków. Wrażliwość na glikozydy nasercowe i związane z tym ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca wzrasta, jeśli preparat powoduje wzrost stężenia wapnia w surowicy krwi. W trakcie stosowania preparatu zmniejszają się objawy mocznicy. Dlatego też w przypadku stosowania wodorotlenku glinu należy zmniejszyć, jeśli konieczne, dawkę tego preparatu. Należy kontrolować zmniejszanie się stężenia fosforanów w surowicy krwi.

Ketosteril - dawkowanie

Doustnie. Dorośli (o mc. 70 kg): jeżeli lekarz nie zaleci inaczej: 4-8 tabl. 3 razy na dobę w czasie posiłków. Dzieci: nie ma dostępnych danych. Czas stosowania: preparat stosuje się, dopóki filtracja kłębuszkowa (GRF) utrzymuje się poniżej wartości 25 ml/min i jednocześnie pacjent przestrzega ograniczeń spożycia białka w ilości 40 g/dobę lub mniej (u dorosłych). Sposób podania. Lek należy przyjmować w czasie posiłków, w celu zapewnienia prawidłowego wchłaniania i przemiany do odpowiednich aminokwasów. Tabletki należy połykać w całości.

Ketosteril - uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Fresubin HP energy
Fresubin original fibre
Fresubin original o smaku czekoladowym, -o smaku waniliowym
Nutridrink

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!