Kolpexin "T"

Reklama

Działanie

Wkładka terapeutyczna służy przywróceniu prawidłowej budowy anatomicznej i fizjologicznej w obrębie miednicy mniejszej, szczególnie mięśni i więzadeł, odpowiedzialnych za prawidłową statykę narządów płciowych. Może być używana tylko podczas chodzenia (maksymalnie do 30 minut jednorazowo), w trakcie którego następuje ćwiczenie mięśni w obrębie miednicy mniejszej. W trakcie chodzenia następuje wychylenie stalowej kulki w stosunku do unieruchomionej w pochwie wkładki. W chwili zderzenia kulki ze ścianą wkładki powstaje impuls mechaniczny, który rozprzestrzenia się wzdłuż ścian wkładki, wywołując reakcję skurczową włókien mięśniowych znajdujących się w najbliższym otoczeniu.

Wskazania

Leczniczo i profilaktycznie w wysiłkowym nietrzymaniu moczu bez znacznego obniżenia narządów moczopłciowych oraz w zapobieganiu obniżenia narządów moczopłciowych.

Przeciwwskazania

Nieodprowadzalne tyłopochylenie macicy, duże rektocele. Ciąża. Nie stosować w okresie połogu, w czasie miesiączkowania oraz w czasie występowania innych krwawień z dróg rodnych.

Działania niepożądane

Bóle mięśni w obrębie miednicy mniejszej.

Dawkowanie

Zakładanie korekcyjnej wkładki powinno odbywać się w pozycji leżącej z głową podpartą i zgiętymi kończynami w stawach biodrowych i kolanowych, co gwarantuje maksymalne rozluźnienie mięśni. Badania kontrolne powinny być przeprowadzane co 4 tygodnie aż do zakończenia leczenia tj. możliwości stosowania wkładek o rozmiarach profilaktycznych. Wkładkę terapeutyczną można stosować jednorazowo nie dłużej niż 30 minut ze względu na zmęczenie mięśni, które ujawnia sie znacznie później i może utrzymywać się przez wiele godzin. Jeżeli chodzenie z wkładką przez 30 minut wywołuje bóle, należy skrócić czas noszenia wkładki do 15-20 minut.

Reklama

Uwagi

Pharmindex