Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Lignadren

Spis treści

Reklama

Lignadren - skład

1 fiolka zawiera 200 mg chlorowodorku lidokainy i 0,1 mg epinefryny (1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,01 mg epinefryny).

Reklama

Lignadren - działanie

Lidokaina jest lekiem znieczulającym miejscowo o budowie amidowej o krótkim czasie działania. Forma czynna (dysocjowana o ładunku dodatnim) powoduje czasową stabilizację błony komórkowej w wyniku zahamowania przepływu jonów koniecznych do wyzwolenia i przewodzenia impulsów nerwowych. Zawarta w preparacie adrenalina jest sympatykomimetyczną aminą pełniącą w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym funkcję neuroprzekaźnika. Pobudza głównie receptor adrenergiczny alfa i w mniejszym stopniu beta. Powoduje miejscowe obkurczenie naczyń krwionośnych. Zwalnia absorbcję lidokainy z miejsca wstrzyknięcia, co przedłuża czas działania. Stopień wchłaniania lidokainy zależy od całkowitej dawki i stężenia, sposobu podania, unaczynienia miejsca podania oraz od obecności adrenaliny w roztworze leku. Okres półtrwania lidokainy wynosi 2 h. Lidokaina ulega procesowi pierwszego przejścia w wątrobie. Mniej niż 10% dawki ulega wydaleniu przez nerki w postaci niezmienionej. Adrenalina jest szybkounieczynniana w organizmie, głównie w wątrobie przez enzymy COMT i MAO. Większość podanej dawki jest wydalana w postaci metabolitów w moczu. Okrs półtrwania wynosi około 2-3 minut.

Reklama

Lignadren - wskazania

Znieczulenia stomatologiczne wymagające stosowania lidokainy z epinefryną.

Reklama

Lignadren - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lidokainę lub inne amidowe środki miejscowo znieczulające lub pozostałe składniki preparatu.

Reklama

Lignadren - ostrzeżenia

Preparat nie jest przeznaczony do podawania dożylnego lub znieczulania dystalnych części ciała (np. palce, czubek nosa, uszy). Preparat może być podawany jedynie przez lekarzy doświadczonych w stosowaniu tego typu środka, znających potencjalne właściwości toksyczne. Podczas stosowania należy obserwować pacjenta pod kątem wystąpienia działań niepożądanych ze strony o.u.n.; zapewnić możliwość monitorowania ciśnienia tętniczego, tlenoterapii, postępowania resuscytacyjnego. Ostrożnie stosować u pacjentów: z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ze schorzeniami serca i układu krążenia (niewydolnością układu krążenia, tachykardią, częstoskurczem komorowym, blokiem przedsionkowo-komorowym), padaczką, zaburzeniami oddechowymi, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, w podeszłym wieku, w złym stanie ogólnym. U pacjentów ze schorzeniami naczyń obwodowych lub nadciśnieniem tętniczym po podaniu epinefryny może wystąpić miejscowe obkurczenie naczyń krwionośnych. Ze względu na zawartość adrenaliny - ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, chorobami serca, nadczynnością tarczycy, jaskrą z wąskim kątem. Preparat zawiera pirosiarczyn sodu i parahydroksybenzoesan metylu mogące wywołać ciężkie reakcje nadwrażliwości ze skurczem oskrzeli lub reakcje alergiczne.

Reklama

Lignadren - ciąża

Nie wykazano negatywnego wpływu lidokainy płód. We wczesnym okresie ciąży lek można stosować tylko wtedy gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu. Przy niezamierzonym podaniu dożylnym - istnieje teoretyczne ryzyko zmniejszenia przepływu maciczno-łożyskowego przez adrenalinę. Lidokaina w śladowych ilościach przenika do mleka kobiecego - jest mało prawdopodobne, aby wywarła wpływ na dziecko karmione piersią.

Reklama

Lignadren - efekty uboczne

Działania niepożądane mogą wystąpić na skutek osiągnięcia wysokiego stężenia leku we krwi po niezamierzonym podaniu dożylnym, przedawkowaniu, upośledzeniu metabolizmu lub reakcji uczuleniowej. Najczęściej występują działania niepożądane ze strony o.u.n. i układu sercowo-naczyniowego: bardzo rzadko - oszołomienie, hipotensja, nerwowość, bóle i zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia widzenia, uczucie gorąca, drżenia, parestezje, drętwienie języka, tachykardia lub bradykardia, zapaść sercowo-naczyniowa. Bardzo rzadko obserwowano reakcje alergiczne: zmiany skórne, pokrzywkę, obrzęk, reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne, napad astmy.

Lignadren - interakcje

Leki przeciwdrgawkowe, pochodne hydantoiny - mogą nasilać działanie kardiodepresyjne lidokainy. Cymetydyna i β-adrenolityki hamują jej metabolizm i mogą podwyższać stężenie w osoczu. Lidokaina wydłuża czas działania suksametonium. Ostrożnie stosować u pacjentów otrzymujących inhibitory MAO lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne typu amitryptyliny lub imipraminy, ze względu na ryzyko znacznej i przedłużonej hipertensji. Nie stosować u pacjentów przyjmujących alkaloidy sporyszu (ryzyko wzrostu ciśnienia tętniczego); ostrożnie stosować w połączeniu z β-adrenolitykami ze względu na ryzyko hipertensji z bradykardią. Adrenalina hamuje wydzielanie insuliny (dostosowanie dawkowania insuliny lub innych leków przeciwcukrzycowych u pacjentów z cukrzycą). Unikać stosowania w połączeniu z pochodnymi fenotiazyny i butyrofenonu ze względu na zahamowanie lub nawet odwrócenie hipertensyjnego efektu adrenaliny.

Lignadren - dawkowanie

Zazwyczaj stosuje się 2 ml roztworu do wstrzykiwań; w szczególnych przypadkach można podać większą objętość nie przekraczając 4 ml. Preparat należy wstrzykiwać powoli, upewniając się przez wielokrotne aspirowanie, czy koniec igły nie znajduje się w naczyniu krwionośnym. Nie należy zmieniać kierunku igły bez częściowego ponownego jej wyciągnięcia.

Lignadren - uwagi

Otwartą fiolkę można przechowywać do 72 h w temp. 2-8st.C. W zależności od dawki preparat może wywierać niewielki wpływ na funkcje poznawcze i czasowo upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych oraz koordynację ruchową.


Podobne leki
Bupivacainum hydrochloricum WZF
EMLA
Lignocainum WZF 5% Grave
Lignocainum hydrochloricum 2% cum noradrenalino 0,00125% WZF

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!