Lipancrea

Spis treści

Lipancrea - Skład

<u>Lipancrea 8 000</u> - 1 kaps. zawiera pankreatynę z trzustki wieprzowej o aktywności: 8 000 j. Ph. Eur. lipazy, 5 750 j. Ph. Eur. amylazy oraz 450 j. Ph. Eur. proteaz. <u>Lipancrea 16 000</u> - 1 kaps. zawiera pankreatynę z trzustki wieprzowej o aktywności: 16 000 j. Ph. Eur. lipazy, 11 500 j. Ph. Eur. amylazy oraz 900 j. Ph. Eur. proteaz.

Lipancrea - Działanie

Preparat zawierający enzymy trzustkowe, uzyskane z trzustek wieprzowych. Zawiera lipazę - hydrolizującą tłuszcze, amylazę - rozkładającą skrobię oraz proteazy powodujące rozpad białka. Kapsułka preparatu zawiera peletki powleczone otoczką oporną na działanie soku żołądkowego, powodującą że zawartość peletek uwalniana jest dopiero w środowisku zasadowym dwunastnicy. Szybki rozpad peletek i uwalnianie enzymów trzustkowych w zasadowym soku dwunastnicy wspomaga trawienie pokarmu. Enzymy zawarte w preparacie nie podlegają procesowi wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Reklama

Lipancrea - Wskazania

Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane: przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją trzustki bądź jej części, resekcją żołądka, zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową, mukowiscydozą.

Lipancrea - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na pankreatynę, białko wieprzowe oraz pozostałe składniki preparatu. Ostre zapalenie trzustki.

Lipancrea - Ostrzeżenia

W przypadku występowania nietypowych objawów ze strony jamy brzusznej lub zmiany dotychczasowych objawów, należy dokładnie zbadać pacjenta, w celu wykluczenia ewentualnego uszkodzenia jelita grubego, zwłaszcza jeżeli pacjent przyjmuje >10 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc./dobę.

Lipancrea - Ciąża

W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego piersią dziecka.

Lipancrea - Efekty uboczne

Często: ból brzucha. Niezbyt często: zaparcie, nieprawidłowe stolce, biegunka, nudności, wymioty, reakcje alergiczne, nadwrażliwość skóry. Bardzo rzadko: świąd skóry, niewymagający odstawienia leku. W czasie stosowania preparatu mogą wystąpić również: odczyny alergiczne, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub okolicy odbytu. W przypadku stosowania dużych dawek może wystąpić zwiększenie stężenia kwasu moczowego w moczu lub biegunka. U pacjentów z mukowiscydozą leczonych dużymi dawkami enzymów notowano przypadki zwężenia jelita (w okolicy krętniczo-kątniczej i w okrężnicy wstępującej) oraz zapalenie jelita grubego.

Lipancrea - Interakcje

Jednoczesne stosowanie z antagonistami receptora H<sub>2</sub> (cymetydyna, ranitydyna, famotydyna), innymi lekami zmniejszającymi kwaśność soku żołądkowego lub z pokarmem o pH >5,5 (np. jaja, mięso kurze lub cielęce, zielony groszek) może zmniejszyć skuteczność preparatu. Preparat może zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego oraz związków żelaza.

Lipancrea - Dawkowanie

Doustnie. <u>Dorośli</u>: 16 000 - 32 000 j. Ph. Eur. lipazy do każdego posiłku; ustaloną dawkę można stopniowo zwiększać. Nie stosować więcej niż 100 000 j. Ph. Eur. lipazy na posiłek lub 400 000 j. Ph. Eur. na dobę w dawkach podzielonych. <u>Dzieci</u>: 500 - 1 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek; ustaloną dawkę można stopniowo zwiększać. Nie należy stosować dawki większej niż 2 500 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek, czyli 10 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Preparat należy przyjmować podczas posiłku; kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem. W przypadku niemożności połknięcia kapsułki lub w przypadku konieczności podania mniejszej ilości enzymu kapsułkę można otworzyć, a wysypane peletki podać z małą ilością płynu, np. soku owocowego (nie dodawać do mleka i mieszanek mlecznych). Nie jest konieczne podawanie leku do lekkich posiłków składających się z owoców, jarzyn, soków owocowych i innych produktów beztłuszczowych.

Lipancrea - Uwagi

Pharmindex
<-- popup -->