Lipancrea

Reklama

Działanie

Preparat zawierający enzymy trzustkowe, uzyskane z trzustek wieprzowych. Zawiera lipazę - hydrolizującą tłuszcze, amylazę - rozkładającą skrobię oraz proteazy powodujące rozpad białka. Kapsułka preparatu zawiera peletki powleczone otoczką oporną na działanie soku żołądkowego, powodującą że zawartość peletek uwalniana jest dopiero w środowisku zasadowym dwunastnicy. Szybki rozpad peletek i uwalnianie enzymów trzustkowych w zasadowym soku dwunastnicy wspomaga trawienie pokarmu. Enzymy zawarte w preparacie nie podlegają procesowi wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Wskazania

Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane: przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją trzustki bądź jej części, resekcją żołądka, zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową, mukowiscydozą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pankreatynę, białko wieprzowe oraz pozostałe składniki preparatu. Ostre zapalenie trzustki.

Środki ostrożności

W przypadku występowania nietypowych objawów ze strony jamy brzusznej lub zmiany dotychczasowych objawów, należy dokładnie zbadać pacjenta, w celu wykluczenia ewentualnego uszkodzenia jelita grubego, zwłaszcza jeżeli pacjent przyjmuje >10 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc./dobę.

Ciąża i laktacja

W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego piersią dziecka.

Działania niepożądane

Często: ból brzucha. Niezbyt często: zaparcie, nieprawidłowe stolce, biegunka, nudności, wymioty, reakcje alergiczne, nadwrażliwość skóry. Bardzo rzadko: świąd skóry, niewymagający odstawienia leku. W czasie stosowania preparatu mogą wystąpić również: odczyny alergiczne, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub okolicy odbytu. W przypadku stosowania dużych dawek może wystąpić zwiększenie stężenia kwasu moczowego w moczu lub biegunka. U pacjentów z mukowiscydozą leczonych dużymi dawkami enzymów notowano przypadki zwężenia jelita (w okolicy krętniczo-kątniczej i w okrężnicy wstępującej) oraz zapalenie jelita grubego.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie z antagonistami receptora H2 (cymetydyna, ranitydyna, famotydyna), innymi lekami zmniejszającymi kwaśność soku żołądkowego lub z pokarmem o pH >5,5 (np. jaja, mięso kurze lub cielęce, zielony groszek) może zmniejszyć skuteczność preparatu. Preparat może zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego oraz związków żelaza.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 16 000 - 32 000 j. Ph. Eur. lipazy do każdego posiłku; ustaloną dawkę można stopniowo zwiększać. Nie stosować więcej niż 100 000 j. Ph. Eur. lipazy na posiłek lub 400 000 j. Ph. Eur. na dobę w dawkach podzielonych. Dzieci: 500 - 1 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek; ustaloną dawkę można stopniowo zwiększać. Nie należy stosować dawki większej niż 2 500 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek, czyli 10 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Preparat należy przyjmować podczas posiłku; kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem. W przypadku niemożności połknięcia kapsułki lub w przypadku konieczności podania mniejszej ilości enzymu kapsułkę można otworzyć, a wysypane peletki podać z małą ilością płynu, np. soku owocowego (nie dodawać do mleka i mieszanek mlecznych). Nie jest konieczne podawanie leku do lekkich posiłków składających się z owoców, jarzyn, soków owocowych i innych produktów beztłuszczowych.

Reklama

Uwagi

Pharmindex