ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Lipancrea

Spis treści

Reklama

Lipancrea - skład

Lipancrea 8 000 - 1 kaps. zawiera pankreatynę z trzustki wieprzowej o aktywności: 8 000 j. Ph. Eur. lipazy, 5 750 j. Ph. Eur. amylazy oraz 450 j. Ph. Eur. proteaz. Lipancrea 16 000 - 1 kaps. zawiera pankreatynę z trzustki wieprzowej o aktywności: 16 000 j. Ph. Eur. lipazy, 11 500 j. Ph. Eur. amylazy oraz 900 j. Ph. Eur. proteaz.

Reklama

Lipancrea - działanie

Preparat zawierający pankreatynę wieprzową. Kapsułki rozpuszczają się szybko w żołądku uwalniając dużą ilość peletek. Dzięki formule dawki wielokrotnej (multi-dose), lek jest odpowiednio zmieszany z treścią pokarmową i wraz z nią opuszcza żołądek, a enzymy po uwolnieniu są równomiernie rozmieszczone w treści pokarmowej. Po przejściu do jelita cienkiego, otoczka peletek szybko się rozpuszcza (w pH>5,5) uwalniając enzymy o działaniu lipolitycznym, amylolitycznym i proteolitycznym, które umożliwiają trawienie tłuszczów, skrobi i białek. Produkty trawienia trzustkowego są następnie wchłaniane bezpośrednio lub po hydrolizie pod wpływem enzymów jelitowych. Leczenie preparatem zawierającym pankreatynę znacząco zmniejsza nasilenie objawów zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki, w tym konsystencję stolca, bóle brzucha, wzdęcia, częstość oddawania stolca, niezależnie od choroby podstawowej. Enzymy zawarte w preparacie nie podlegają procesowi wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Reklama

Lipancrea - wskazania

Leczenie zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, której wystąpienie związane jest: ze zwłóknieniem torbielowatym (mukowiscydoza); z przewlekłym zapaleniem trzustki; ze stanem po usunięciu trzustki (pankreatektomia); ze stanem po usunięciu żołądka (gastrektomia); z rakiem trzustki; ze stanem po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II); ze zwężeniem przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu); z zespołem Shwachmana-Diamonda; ze stanem po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego.

Reklama

Lipancrea - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, białko wieprzowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Lipancrea - ostrzeżenia

Zwężenie odcinka krętniczo-kątniczego oraz jelita grubego (kolonopatia włókniejąca) było opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki przyjmujących duże dawki produktów zawierających pankreatynę. W ramach środków ostrożności jakiekolwiek nietypowe objawy ze strony jamy brzusznej lub zmiany dotychczasowych objawów powinny być zbadane w celu wykluczenia ewentualnej kolonopatii włókniejącej, zwłaszcza jeżeli pacjent przyjmuje >10000j. Ph. Eur. lipazy/kg mc./dobę.

Reklama

Lipancrea - ciąża

Ze względu na brak danych u kobiet w ciąży należy zachować ostrożność. W badaniach na zwierzętach nie udowodniono wchłaniania enzymów trzustkowych pochodzenia wieprzowego, z tego powodu nie przewiduje się toksycznego wpływu na rozmnażanie i rozwój. Nie przewiduje się wpływu na dzieci karmione piersią, ponieważ badania na zwierzętach nie wykazały wpływu enzymów trzustkowych na organizm matki. Enzymy trzustkowe mogą być stosowane w czasie karmienia piersią. Jeśli konieczne jest stosowanie preparatu w czasie ciąży lub karmienia piersią powinny być stosowane wystarczające dawki, tak aby zapewnić odpowiedni poziom odżywienia.

Reklama

Lipancrea - efekty uboczne

Bardzo często: ból brzucha. Często: nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia, biegunka. Niezbyt często: wysypka. Częstość nieznana: nadwrażliwość (reakcje anafilaktyczne), zwężenie odcinka krętniczo-kątniczego oraz jelita grubego (kolonopatia włókniejąca), świąd, pokrzywka. Zwężenie odcinka krętniczo-kątniczego oraz jelita grubego (kolonopatia włókniejąca) było opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki przyjmujących duże dawki preparatów zawierających pankreatynę. Częstość, rodzaj i ciężkość działań niepożądanych u dzieci z mukowiscydozą były podobne jak u dorosłych.

Lipancrea - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Lipancrea - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci. Zwłóknienie torbielowate trzustki. Dawkowanie enzymów w przeliczeniu na masę ciała należy rozpoczynać od 1000 j. lipazy/kg mc./posiłek w przypadku dzieci w wieku <4 lat i 500 j. lipazy/kg mc./posiłek dla dzieci w wieku ≥4 lat, młodzieży oraz dorosłych. Dawkowanie należy dostosować uwzględniając nasilenie choroby, kontrolę biegunek tłuszczowych i utrzymanie dobrego stanu odżywienia. U większości pacjentów dawka powinna być mniejsza lub nie powinna przekraczać 10000 j. lipazy/kg mc./dobę lub 4000 j. lipazy/g spożytego tłuszczu. Inne zaburzenia związane z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki. Dawkowanie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta w zależności od nasilenia zaburzeń trawienia i zawartości tłuszczu w pożywieniu. Dawka wymagana w przypadku głównego posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) mieści się w przedziale od ok. 25000 do 80000 j. Ph. Eur. lipazy. W przypadku przekąsek między posiłkami należy zastosować połowę dawki indywidualnie wyznaczonej dla głównego posiłku. Sposób podania. Preparat należy przyjmować podczas posiłku lub bezpośrednio po posiłku/przekąsce, popijając każdą kapsułkę płynem. Kapsułki należy połykać w całości, bowiem zgryzienie lub rozkruszenie może doprowadzić do zniszczenia peletek i unieczynnienia leku. W przypadku trudności z połykaniem (np. małe dzieci lub osoby w podeszłym wieku) lub w przypadku konieczności podania mniejszej ilości enzymów, kapsułkę można ostrożnie otworzyć i dodać do kwaśnego, miękkiego pokarmu (pH <5,5) niewymagającego żucia lub przyjmować z kwaśnym płynem (pH <5,5) np. musu jabłkowego, jogurtu lub soku owocowego o pH <5,5 np. sok jabłkowy, pomarańczowy lub ananasowy. Rozgryzanie i żucie peletek oraz mieszanie z pokarmem lub płynem o pH >5,5 może zniszczyć ochronną powłokę dojelitową (nie dodawać do mleka i mieszanek mlecznych). Może to spowodować zbyt wczesne uwolnienie enzymów w jamie ustnej i może prowadzić do zmniejszenia skuteczności oraz podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej. Należy zachować ostrożność, aby nie przetrzymywać preparatu w jamie ustnej. Przez cały okres leczenia należy zapewnić odpowiednie nawodnienie pacjenta, zwłaszcza w okresach nasilonej utraty płynów. Niewłaściwe nawodnienie może wzmagać zaparcia. Mieszaninę peletek z pokarmem lub płynem należy zużyć natychmiast; nie wolno jej przechowywać. Nie jest konieczne podawanie preparatu do lekkich posiłków składających się z owoców, jarzyn, soków owocowych i innych produktów beztłuszczowych.

Lipancrea - uwagi

Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Citropepsin
Combizym
Mixtura Pepsini
Neo-Pancreatinum

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!