Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Lipanor

Spis treści

Reklama

Lipanor - skład

1 kaps. zawiera 100 mg cyprofibratu. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Lipanor - działanie

Lek zmniejszający stężenie cholesterolu i triglicerydów w surowicy z grupy fibratów. Zmniejszenie stężenia cholesterolu jest następstwem zmniejszenia odsetka frakcji miażdżycorodnych o małej gęstości (VLDL oraz LDL) w następstwie zahamowania biosyntezy cholesterolu w wątrobie. Zazwyczaj następuje także zwiększenie wytwarzania cholesterolu HDL. Oba te czynniki wpływają na polepszenie dystrybucji cholesterolu w surowicy krwi. Następuje znaczne zmniejszenie wskaźnika VLDL + LDL/HDL. Cyprofibrat ma również działanie przeciwpłytkowe oraz fibrynolityczne. Po podaniu doustnym wchłania się szybko i prawie całkowicie. Maksymalne stężenie w osoczu krwi występuje w ciągu 2 h po podaniu. Lek w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza. T0,5 w osoczu krwi wynosi ok. 17 h. Wydalany jest z moczem w postaci niezmienionej i w postaci połączeń z kwasem glukuronowym.

Lipanor - wskazania

Preparat jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych metod niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) w następujących przypadkach: leczenie ciężkiej hipertriglicerydemii z małym stężeniem cholesterolu o dużej gęstości (HDL) lub bez; mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.

Reklama

Lipanor - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża lub podejrzenie ciąży oraz okres karmienia piersią. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Ciężkie zaburzenia czynności nerek. Leczenie skojarzone z innym fibratem.

Reklama

Lipanor - ostrzeżenia

Ze względu na ryzyko miopatii w przypadku wystąpienia w trakcie leczenia niewyjaśnionego bólu mięśni, tkliwości lub osłabienia siły mięśni pacjent powinien natychmiast zgłosić się do lekarza. U tych pacjentów należy natychmiast oznaczyć aktywność fosfokinazy kreatynowej (CPK). Leczenie należy przerwać w przypadku stwierdzenia miopatii lub znacznego zwiększenia aktywności CPK (ponad 5-krotnie więcej niż wartość prawidłowa). Ryzyko miopatii może być większe w przypadku następujących czynników ryzyka: zaburzenia czynności nerek i każdy przypadek hipoalbuminemii, taki jak zespół nerczycowy; niedoczynność tarczycy; nadużywanie alkoholu; wiek powyżej 70 lat; dziedziczne zaburzenia dotyczące mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny w wywiadzie; toksyczne działanie na mięśnie po zastosowaniu innego fibratu (w wywiadzie). Ryzyko wystąpienia rabdomiolizy i mioglobinurii może być większe jeżeli cyprofibrat jest stosowany w skojarzeniu z innymi fibratami lub inhibitorami reduktazy HMG-CoA. Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Zaleca się okresowo kontrolować czynność wątroby (co 3 mies. w ciągu pierwszych 12 mies. leczenia). Leczenie cyprofibratem należy przerwać w przypadku zwiększenia aktywności AspAT i AlAT ponad 3-krotnie powyżej górnej granicy normy lub jeżeli stwierdzono cholestatyczne uszkodzenie wątroby. Ponieważ istniejąca niedoczynność tarczycy może być przyczyną wtórnej dyslipidemii, należy ją rozpoznać i wyrównać przed rozpoczęciem stosowania preparatu. Jeżeli po kilku miesiącach leczenia stężenie lipidów w surowicy nie jest zadowalająco kontrolowane, należy rozważyć zastosowanie dodatkowych lub innych metod leczenia. Ze względu na brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci oraz brak danych dotyczących wpływu na organizmy w okresie wzrostu, stosowanie cyprofibratu w tej grupie pacjentów może być rozważane jedynie w przypadku ciężkich zaburzeń lipidowych, w których leczenie cyprofibratem jest właściwe. Preparat zawiera laktozę - nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Lipanor - ciąża

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Reklama

Lipanor - efekty uboczne

Często: ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wysypka, łysienie, ból mięśni, zmęczenie. Częstość nieznana: zapalenie płuc, zwłóknienie płuc, zaburzenia czynności wątroby obserwowane w badaniach, cholestaza, cytoliza (rozpad komórek), kamica żółciowa, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło, egzema, miopatia, zapalenie mięśni, rabdomioliza, zaburzenia erekcji, małopłytkowość.

Lipanor - interakcje

Ze względu na zwiększone ryzyko rabdomiolizy i mioglobinurii przeciwskazane jest stosowanie cyprofibratu z innymi fibratami. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania cyprofibratu z inhibitorami reduktazy HMG-CoA. Cyprofibrat wiąże się silnie z białkami osocza i dlatego może wypierać inne leki z miejsc wiązania z białkami osocza. Wykazano, że cyprofibrat nasila działanie warfaryny, co powoduje, że jednocześnie stosowany doustny lek przeciwzakrzepowy należy podawać w mniejszej dawce, określonej na podstawie INR. Cyprofibrat może nasilać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych, jednakże dostępne dane nie wskazują, że taka interakcja może mieć znaczenie kliniczne. Estrogeny mogą zwiększać stężenie lipidów w osoczu. Chociaż interakcja farmakodynamiczna jest możliwa, dane kliniczne nie są obecnie dostępne.

Lipanor - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka to 100 mg cyprofibratu (1 kaps.) na dobę. Nie należy stosować większej dawki. W przypadku jednoczesnego stosowania właściwej diety, preparat jest przyjmowany w długotrwałym leczeniu objawowym, którego skuteczność należy okresowo kontrolować. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się zmniejszenie dawki do 100 mg co drugą dobę. Należy uważnie monitorować pacjenta. Nie stosować cyprofibratu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Lipanor - uwagi

Podczas stosowania cyprofibratu rzadko zgłaszano zawroty głowy, senność i zmęczenie - jeśli wystąpią takie objawy pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Fenoratio
Grofibrat
Lipanthyl - skład i dawkowanie. Jak długo można brać?
Apo-Feno

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!