Methocarbamol Espefa

Spis treści

Methocarbamol Espefa - Skład

1 tabl. zawiera 500 mg metokarbamolu.

Methocarbamol Espefa - Działanie

Preparat zwiotczający mięśnie prążkowane, działający poprzez OUN. Uważa się, że podobnie jak mefenezyna wybiórczo blokuje wielosynaptyczne odruchy rdzeniowe. Nie wpływa bezpośrednio na mięśnie prążkowane, płytkę nerwowo-mięśniową i nerwy ruchowe. W dawkach powodujących zwiotczenie mięśni metokarbamol wykazuje tylko niewielkie działanie uspokajające. Podany doustnie wchłania się szybko i prawie całkowicie. Po doustnym podaniu 2 g metokarbamolu największe stężenie w osoczu występuje w ciągu 1-2 h. Jest metabolizowany w wątrobie, wydalany z moczem w postaci glukuronidów i siarczanów. W niewielkich ilościach jest wydalany w postaci niezmienionej z moczem i w śladowych ilościach z kałem.

Reklama

Methocarbamol Espefa - Wskazania

Leczenie objawowe zaburzeń mięśniowo-szkieletowych z bólem w wyniku zwiększonego napięcia mięśni (zapalenia mięśni, stawów, ścięgien, zespół dyskowo-korzonkowy, po urazach i zabiegach chirurgicznych). Ułatwianie wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych lub umożliwianie wcześniejszego ich rozpoczęcia.

Methocarbamol Espefa - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Śpiączka lub stany przedśpiączkowe, uszkodzenia mózgu, miastenia, padaczka.

Methocarbamol Espefa - Ostrzeżenia

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby (u tych pacjentów wydłuża się czas działania leku i pogarsza się jego wydalanie z organizmu). Nie określono wystarczająco bezpieczeństwa stosowania u dzieci poniżej 12 lat, nie zaleca się stosowania u dzieci. W czasie leczenia nie należy pić alkoholu, ponieważ nasila on niepożądane działania metokarbamolu.

Methocarbamol Espefa - Ciąża

Ze względu na brak badań klinicznych nie zaleca się stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią.

Methocarbamol Espefa - Efekty uboczne

Mogą wystąpić: obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna, gorączka, ból głowy, zmniejszenie apetytu, bradykardia, zaczerwienienie, niedociśnienie tętnicze, omdlenia, niestrawność, żółtaczka cholestatyczna, nudności, wymioty, leukopenia, niepokój, lęk, drżenie, amnezja, dezorientacja, podwójne widzenie, zawroty głowy, senność, bezsenność, ataksja, oczopląs, omamy, drgawki, metaliczny smak, świąd, wysypka, pokrzywka, niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek, przekrwienie błony śluzowej nosa.

Methocarbamol Espefa - Interakcje

Uspokajające działanie metokarbamolu jest nasilane przez alkohol i leki działające hamująco na OUN (niektóre leki przeciwhistaminowe, uspokajające, przeciwdepresyjne, neuroleptyki, opioidowe leki przeciwbólowe), co może prowadzić do nasilonej senności lub śpiączki. Metokarbamol może nasilać działanie leków zmniejszających łaknienie oraz leków przeciwcholinergicznych.

Methocarbamol Espefa - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: w stanach ostrych początkowo 3 tabl. co 6 h (6 g/dobę), po 2-3 dniach dawkę zmniejszyć do 2 tabl. co 6 h (4 g/dobę). U niektórych pacjentów efekt terapeutyczny obserwowano również po dawce 5 tabl./dobę. U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku należy stosować najmniejsze dawki skuteczne. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci <12 lat.

Methocarbamol Espefa - Uwagi

Ponieważ lek może powodować senność lub zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Preparat może powodować zmianę barwy moczu przechowywanego (na brązową, czarną, niebieską lub zieloną), może zmieniać reakcje barwne podczas oznaczania kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) z zastosowaniem nitrozonaftolu (metoda Udenfrienda) oraz kwasu wanilinomigdałowego (VMA) metodą Gitlowa (reakcje barwne z metabolitami metokarbamolu).

Pharmindex