Źródło

Multibiotic

Reklama

Działanie

Preparat do stosowania miejscowego, zawierający substancje czynne o różnym, wzajemnie uzupełniającym się mechanizmie działania przeciwbakteryjnego. Dzięki skojarzonemu działaniu substancji czynnych posiada szeroki zakres działania, ponadto zmniejsza się ryzyko selekcji szczepów opornych przy długotrwałym stosowaniu. Takie połączenie antybiotyków działa bakteriobójczo in vitro na bakterie Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus, paciorkowce (w tym Streptococcus pneumoniae) i niektóre Gram-ujemne: Escherichia coli, Klebsiella, Haemophilus influenzae, Enterobacter spp., Neisseria spp. i Pseudomonas aeruginosa. Nie działa na Serratia marcescens. Składniki preparatu praktycznie nie wchłaniają się przez nieuszkodzoną skórę, natomiast w przypadku skóry uszkodzonej dochodzi do wchłaniania neomycyny.

Wskazania

Zapobieganie zakażeniom wtórnym drobnych ran ciętych, zadrapań, otarć i oparzeń. Pierwotne i wtórne bakteryjne zakażenia skóry (np. zakażone niewielkie rany, zakażenia bakteryjne skóry w oparzeniach i odmrożeniach), wywołane przez bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, paciorkowce) oraz Gram-ujemne pałeczki, w tym bakterie z rodzaju Pseudomonas.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, aminoglikozydy, polimyksyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 lat (ryzyko działania nefro- i ototoksycznego). Nie stosować na błony śluzowe, głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia, sączące się zmiany chorobowe, dużą powierzchnię uszkodzonej skóry oraz do oczu. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub upośledzeniem słuchu. Ryzyko działania nefro- i ototoksycznego preparatu jest większe u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, szczególnie leczonych lekami oto- i neurotoksycznymi. Stosowanie maści należy przerwać w razie wystąpienia objawów nadwrażliwości, w tym skórnych (wysypka, świąd lub objawy podrażnienia). Pacjenci uczuleni na jakikolwiek antybiotyk z grupy aminoglikozydów lub polimyksyn mogą być uczuleni na inne aminoglikozydy lub polimyksyny. W przypadku wystąpienia silnych odczynów alergicznych należy natychmiast przerwać leczenie. Stosowanie preparatu na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może spowodować uszkodzenie słuchu (łącznie z utratą słuchu), uszkodzenie nerek i wystąpienie objawów neurotoksycznych. Zawarte w preparacie substancje pomocnicze parahydroksybenzoesan metylu i propylu, mogą powodować miejscową reakcję alergiczną skóry (np.kontaktowe zapalenie skóry).

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje uczuleniowe, w tym skórne (świąd, wysypka, zaczerwienienie, opuchlizna), podrażnienie w miejscu stosowania, nadkażenie opornymi szczepami bakterii lub drożdżakami Candida, ototoksyczność.

Interakcje

W razie wchłonięcia się substancji czynnych po zastosowaniu maści na dużą powierzchnię skóry lub na uszkodzoną skórę, mogą wystąpić interakcje z innymi stosowanymi jednocześnie lekami. Łączne stosowanie z doustnie podawaną neomycyną nasila ryzyko wystąpienia nadwrażliwości. Maści nie należy stosować jednocześnie z lekami działającymi toksycznie na nerki i narząd słuchu, takimi jak diuretyki pętlowe (np. furosemid, kwas etakrynowy) - zwiększone ryzyko zaburzeń słuchu, aż do głuchoty, która może wystąpić po przerwaniu stosowaniu leku. W trakcie stosowania neomycyny na skórę, może wystąpić krzyżowa reakcja uczuleniowa na paramycynę, kanamycynę, tobramcynę, amikacynę i izepamycynę. Jednoczesne lub następcze stosowanie doustne lub miejscowe na skórę innych aminoglikozydów (np. paramomycyna) lub innych leków o potencjalnym działaniu nefro- i (lub) neurotoksycznym (cisplatyna, wankomycyna, amfoteryczna B, kolistyna, wariomycyna) powinno być przeciwwskazane, ze względu na możliwość sumowania się toksycznych działań niepożądanych.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Na umytą (mydłem i wodą) i osuszoną skórę nanosi się 2-5 razy na dobę w jednakowych odstępach czasu niewielką ilość maści. W przypadku pominięcia dawki, kolejną zastosować tak szybko, jak to możliwe. Preparat stosować w sposób ciągły przez cały okres leczenia. W razie konieczności stosować z ochronnym gazowym opatrunkiem. Jeśli nie jest to konieczne, nie stosować dłużej niż 7 dni. Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego.

Reklama

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex