Mupirox

Reklama

Działanie

Antybiotyk do stosowania miejscowego. Mupirocyna hamuje syntezę bakteryjnego białka, wiążąc się specyficznie i odwracalnie z syntetazą izoleucynową t-RNA. Działa na większość bakterii wywołujących zakażenia skóry, jak np. Staphylococcus aureus (również wobec szczepów metycylinoopornych), gronkowce, paciorkowce, a także bakterie Gram-ujemne, jak Haemophillus influenzae i Escherichia coli. Ze względu na specyficzny mechanizm działania nie wykazuje krzyżowej oporności z innymi antybiotykami. Mupirocyna nie wchłania się w znaczących ilościach przez skórę nieuszkodzoną. Penetracja mupirocyny do głębszych warstw naskórka i skóry jest nasilona w przypadku stosowania preparatu na skórę uszkodzoną oraz po zastosowaniu opatrunków. Mupirocyna po wchłonięciu do organizmu jest natychmiast metabolizowana do niewykazującego właściwości przeciwbakteryjnych metabolitu kwasu monowego, który jest wydalany przez nerki.

Wskazania

Miejscowe leczenie bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych wrażliwymi na mupirocynę szczepami Staphylococcus aureus, w tym szczepami metycylinoopornymi oraz innymi gronkowcami i paciorkowcami. Preparat jest stosowany w: miejscowym leczeniu liszajca, zapalenia mieszków włosowych oraz czyraków, wywołanych przez Staphylococcus aureus, inne gronkowce oraz paciorkowce; miejscowym leczeniu wtórnych zakażeń skóry.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mupirocynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować do nosa i oczu.

Środki ostrożności

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. W razie wystąpienia reakcji uczuleniowej lub ciężkiego miejscowego podrażnienia lek należy odstawić. Przedłużanie terapii powyżej zalecanego okresu może spowodować powstawanie drobnoustrojów opornych na mupirocynę. Preparat zawiera makrogol, który może wchłaniać się przez otwarte rany lub uszkodzoną skórę, a następnie wydalać przez nerki. Leku nie należy używać razem z innymi preparatami zawierającymi makrogol, zwłaszcza u osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, ze względu na ryzyko wchłaniania dużych ilości makrogolu.

Ciąża i laktacja

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania mupirocyny u kobiet w ciąży. Leku nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: pieczenie, świąd, wysypka. Niezbyt często: suchość skóry, zwiększona wrażliwość skóry na dotyk, kontaktowe zapalenie skóry, zwiększony wysięk. Bardzo rzadko: ogólne reakcje nadwrażliwości.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i dzieci: niewielką ilość maści stosować na zmienioną chorobowo skórę 3 razy na dobę przez okres do 10 dni. Nie należy mieszać maści z innymi preparatami, ponieważ może to spowodować rozcieńczenie leku, prowadzące do zmniejszenia jego aktywności przeciwbakteryjnej oraz możliwą utratę stabilności mupirocyny w maści. Pacjentów, u których w ciągu 3-5 dni nie wystąpi kliniczna odpowiedź na leczenie, należy poddać ponownej ocenie. Stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek. Na leczone miejsce można zastosować opatrunek.

Reklama

Uwagi

Pharmindex