Mytelase

Reklama

Działanie

Parasympatykomimetyk o silnym działaniu hamującym acetylocholinesterazę zwiększający kurczliwość mięśni szkieletowych. Lek powoduje zwiększenie stężenia acetylocholiny w zakończeniach nerwowych, zarówno muskarynowych i nikotynowych, dzięki czemu dochodzi do zwiększenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego i skurczu mięśni. Po podaniu doustnym pojedynczej dawki maksymalne stężenie w surowicy występuje po 1-2 h; efekt terapeutyczny występuje po 15-20 min i utrzymuje się średnio 5-6 h.

Wskazania

Leczenie objawowe miastenii.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorek ambenoniowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową, chorobą Parkinsona, mechaniczną niedrożnością przewodu pokarmowego lub dróg moczowych, bradykardią lub z zaburzeniami przewodnictwa serca. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi, dziedzicznymi zaburzeniami dotyczącymi nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy i galaktozy.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić: skurcze jelitowe, nudności, wymioty, biegunka, nadmierne wydzielanie śliny, zwiększone wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, łzawienie, zwężenie źrenic, skurcze mięśniowe, drżenia mięśni szkieletowych, bradykardia, zaburzenia przewodnictwa serca. Bardzo rzadko: ogólne złe samopoczucie z lękiem i zawrotami głowy.

Interakcje

Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu z atropiną i jej pochodnymi (objawy przedawkowania chlorku ambenonium mogą być maskowane) oraz z lekami blokującymi zwoje układu autonomicznego (mekamylamina, pempidyna). Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie leku z innymi lekami cholinergicznymi (edrofonium, neostygmina), chyba że pacjent znajduje się pod ścisłą kontrolą lekarską.

Dawkowanie

Doustnie. Dawka powinna być ustalona indywidualnie w zależności od stopnia nasilenia choroby oraz wrażliwości pacjenta na leki cholinomimetyczne. Dorośli: leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg; u pacjentów ze średnio nasiloną chorobą dawka skuteczna wynosi 5-25 mg 3-4 razy na dobę. Dawkę należy zwiększać stopniowo do uzyskania odpowiedniego efektu terapeutycznego. Tabletki przyjmować podczas posiłku. Tabletki są podzielne.

Reklama

Uwagi

Pharmindex