Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

NanoBone

Spis treści

Reklama

NanoBone - skład

Biomateriał pakowany w podwójnie sterylne opakowanie o pojemności 0,6 ml, 1,2 ml, 2,4 ml. Sprzedawany w opakowaniach o zawartości 1 lub 5 buteleczek.

Reklama

NanoBone - działanie

Resorbowalny, syntetyczny, biokompatybilny, biodegracyjny materiał do wypełniania defektów kostnych. Dzięki w pełni syntetycznej producji przeniesienie infekcji lub chorób pochodzenia zwierzęcego jest wykluczone. Materiał występuje w formie granulatu o średnim wymiarze 0,6 mm x 2,0 mm i 1,0 mm x 2,0 mm i składa się w 76% (wagowo) z nanokrystalicznego hydroksyapatytu (HA) i w 24% (wagowo) z SiO2. Porowatość materiału wynosi powyżej 80%.
Skuteczne leczenie paradontalnych uszkodzeń (wygładzanie korzenia, chirurgiczne opracowanie rany) jest obok kontroli płytki nazębnej wymogiem powodzenia przy paradontalnych defektach. Implanty mogą być stosowane jednocześnie z materiałem kościozastępczym pod warunkiem uzyskania stabilizacji pierwotnej implantu. Przy implantach śródkostnych, czas pomiędzy wypełnieniem defektu materiałem NanoBone a wprowadzeniem implantu powinien wynosić 4-6 mies. a po sinuslift 9-12 mies. Przy większych powierzchniowo defektach stosujący musi zadecydować o zastosowaniu techniki membranowej. Zaleca się membrany nieresorbowalne, gdyż zachowują się neutralnie (nie powodują np. filtracji makrofagów, co obserwowano okazjonalnie przy membranach resorbowalnych). Operacja kończona jest szczelnym, beznapięciowym zamknięciem rany. Defekt, jeśli jest konieczne, po dodatkowym podcięciu okostnej powinien być zakryty okostną, gdyż okostna jest silnym dawcą osteoblastów.

Reklama

NanoBone - wskazania

W chirurgii stomatologicznej, szczękowej i stomatologii.
Wypełnienie lub rekonstrukcja wielościennych (sztucznych lub zwyrodnieniowych) defektów kostnych. Cysty - defekty po usunięciu cyst kostnych. Parodontologia - wypełnianie dwu lub wielościennych kieszonek kostnych np. bi lub trifurkacje zębów; augmentacja zanikłego grzebienia wyrostka. Implantologia - sinuslift lub podniesienie dna zatoki (subantralna augmentacja); wypełnianie poekstrakcyjnych defektów wyrostka w celu uzyskania łoża pod implant. Stomatologia - defekty po resekcjach wierzchołka, w sytuacji, kiedy samoistne wygojenie nie jest oczekiwane; defekty po operacyjnym usunięciu zatrzymanych zębów, w sytuacji, kiedy samoistne wygojenie nie jest oczekiwane; defekty po osteotomijnych korektach; defekty po ekstrakcjach zębów w celu zapobieżenia zanikowi wyrostka; inne wielościenne defekty kostne wyrostka lub twarzy. W ogólnej chirurgii kostnej. Wypełnianie i mostkowanie defektów kostnych; plastyczna rekonstrukcja uszkodzonych lub usuniętych obszarów kostnych.

Reklama

NanoBone - przeciwwskazania

Ostre i przewlekłe stany zapalne w obszarze operacyjnym: infekcje tkanek miękkich; zapalne, bakteryjne schorzenia kości, osteomyelitis (przy terapii antybiotykowej stosujący musi rozstrzygnąć korzyści i ryzyko jednoczesnego zastosowania NanoBone). Ciężkie choroby metaboliczne np. ciężka lub nieuregulowana cukrzyca. Zaburzenia gospodarki wapniowej, leczenie sterydami lub innymi farmaceutykami ingerującymi w gospodarkę wapnia. Terapia immunosupresyjna. Endokrynologicznie uwarunkowane schorzenia kości. Zastosowanie w obszarze otwartej chrząstki nasadowej.

Reklama

NanoBone - dawkowanie

Zgodnie ze wskazówkami producenta.

Reklama

NanoBone - uwagi

Materiał jest jednorazowego użycia. Nie należy używać niewykorzystanego granulatu. Nie resterylizować. Nie aplikować w defekt suchego materiału. Nie nasączać płynnymi membranami. Materiał nie spełnia funkcji szkieletu utrzymującego obciążenia.


Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!