Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Neo-Pancreatinum

Spis treści

Reklama

Neo-Pancreatinum - skład

1 kaps. dojelitowa zawiera pankreatynę o aktywności enzymatycznej: lipazy - 10 000 j.Ph.Eur., amylazy - 8 000 j.Ph.Eur., proteaz - 500 j.Ph.Eur.

Reklama

Neo-Pancreatinum - działanie

Substancją czynną preparatu jest pankreatyna, otrzymywana z trzustki wieprzowej. Pankreatyna zawiera enzymy trawienne: lipazę, amylazę, proteazy. Lipaza hydrolizuje tłuszcze, amylaza rozkłada skrobię, a proteazy białka. Enzymy zawarte w pankreatynie działają w środowisku jelita cienkiego po przejściu przez kwaśne środowisko żołądka. Postać preparatu umożliwia doprowadzenie zawartych w preparacie enzymów do dwunastnicy, czyli do ich fizjologicznego miejsca działania (otoczka rozpuszcza się dopiero, gdy pH jest wyższe niż 6, czyli po opuszczeniu żołądka). Preparat uzupełnia lub zastępuje działanie endogennych enzymów trzustkowych. Podany doustnie poprawia trawienie, umożliwiając lepsze przyswojenie składników odżywczych zawartych w przyjętym pożywieniu.

Reklama

Neo-Pancreatinum - wskazania

Stany niedoboru enzymów trzustkowych o różnej etiologii, jak: przewlekłe zapalenie trzustki, mukowiscydoza, niedrożność przewodów trzustkowych lub żółciowych spowodowana przez nowotwór, stan po resekcji trzustki lub jej części, stan po resekcji żołądka.

Reklama

Neo-Pancreatinum - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Uczulenie na białko wieprzowe. Ostre zapalenie trzustki. Zaostrzenia przewlekłego zapalenia trzustki.

Reklama

Neo-Pancreatinum - ostrzeżenia

Należy unikać podawania leku z pokarmem o pH wyższym niż 5,5 oraz równoczesnego leczenia antagonistami receptorów H2, gdyż może to być powodem osłabienia działania pankreatyny. Opisano przypadki zwężenia jelita (odcinek krętniczo-kątniczy i jelito grube) u dzieci chorych na mukowiscydozę, leczonych dużymi dawkami niektórych preparatów pankreatyny. Przypuszcza się, że działanie to jest związane z dużymi stężeniami enzymów trawiennych w szczególności jeśli dawka dobowa lipazy przekracza 10 000 j. Ph.Eur/kg mc. Narażone są zwłaszcza dzieci w wieku 2-8 lat. Zaleca się szczególnie pilną obserwację pacjentów leczonych dużymi dawkami enzymów. W przypadku wystąpienia objawów ze strony jamy brzusznej lub nasilenia istniejących wcześniej objawów pacjenta należy przebadać w celu wykluczenia zwężenia jelita.

Reklama

Neo-Pancreatinum - ciąża

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Brak danych dotyczących zagrożenia dla dziecka karmionego mlekiem kobiety leczonej preparatem.

Reklama

Neo-Pancreatinum - efekty uboczne

Mogą wystąpić objawy nadwrażliwości (wysypka, kichanie, łzawienie) na białko wieprzowe lub inne składniki. W przypadku stosowania dużych dawek leku (znacznie przekraczających zalecane) mogą wystąpić: biegunka, nudności, wymioty, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i moczu, kamica moczowa. Pankreatyna może powodować podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i okolicy odbytu, zwłaszcza u dzieci. Preparat hamuje wchłanianie kwasu foliowego i soli żelaza.

Neo-Pancreatinum - interakcje

Antagoniści receptorów H2 (cymetydyna, ranitydyna, famotydyna) oraz leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego, a także podanie leku z pokarmem o pH wyższym niż 5,5 może zmniejszać skuteczność działania pankreatyny. W warunkach tych istnieje możliwość wcześniejszego (zanim lek dotrze do dwunastnicy) uwolnienia substancji czynnych z kapsułek, co może prowadzić do unieczynnienia enzymów w świetle żołądka. Lek może hamować wchłanianie kwasu foliowego z przewodu pokarmowego, dlatego u pacjentów przyjmujących preparat wymagane może być uzupełnienie ewentualnych niedoborów. Preparat może również zmniejszyć wchłanianie soli żelaza; dotychczas nie określono klinicznego znaczenia tej interakcji.

Neo-Pancreatinum - dawkowanie

Doustnie. Dawki leku dobiera się indywidualnie w zależności od stopnia niewydolności trzustki pacjenta. Dorośli. Zwykle stosuje się 2-4 kaps. do każdego posiłku. Nie należy stosować dawki większej niż 6000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na posiłek i 400 000 j.Ph.Eur. lipazy na dobę. Dzieci. Zalecane dawki enzymów: 500-1000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc./posiłek, np. dzieci o mc. 15 kg: 3/4 do 1,5 zawartości kaps. Ustaloną dawkę można zwiększyć zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować dawki większej niż 2 500 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na posiłek czyli 10 000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. U osób z mukowiscydozą nie stosować więcej niż 10 000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na dobę. Sposób podania. Preparat należy przyjmować w czasie posiłku, popijając płynem. Kaps. należy połykać w całości, nie należy ich rozgryzać, kruszyć ani trzymać w jamie ustnej, gdyż może to powodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, a także zmniejszyć skuteczność działania leku. W przypadku trudności połykania całych kapsułek (szczególnie u małych dzieci), można wysypać peletki z kapsułki, wymieszać z niewielką ilością pokarmu o pH mniejszym niż 5,5 i bez żucia natychmiast połknąć, a następnie popić szklanką wody lub soku.

Neo-Pancreatinum - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Citropepsin
Combizym
Lipancrea
Mixtura Pepsini

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!