Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Neogenate

Neogenate to pasta cynkowo-eugenolowa stosowana w trakcie pobierania wycisków czynnościowych oraz podścielania i stabilizacji protez.
Spis treści

Reklama

Neogenate - właściwości

Pasta cynkowo-eugenolowa do pobierania wycisków czynnościowych przy wykonywaniu całkowitych protez zębowych oraz do podścielania protez i stabilizacji płyty protezy przy ustalaniu zwarcia.

Reklama

Neogenate - skład

Kompozycja białej pasty na bazie tlenku cynku ( 56% ) z czerwono-brązową pastą na bazie eugenolu ( 14,86% ).

Reklama

Neogenate - opakowanie

Opakowanie: pasta tlenkowo-cynkowa w tubie 150 g, pasta eugenolowa w tubie 62 g, bloczki.

Reklama

Neogenate - stosowanie

  • Wyciski czynnościowe pobierane przy bezzębiu.
  • Podścielenie protez.
  • Stabilizacja płyty protezy przy ustalaniu zwarcia. 

Reklama

Neogenate - dawkowanie

Dwie takie same ilości obu past ( o długości 9 do 11 cm, w zależności od wielkości wycisku) umieścić na szklanej płytce lub na papierowym bloczku do mieszania. Obie pasty nie mogą mieć styczności ze sobą przed rozpoczęciem mieszania. Mieszanie: Czas mieszania nie powinien wynosić więcej niż 30 sekund. Używając dość szerokiej i sztywnej szpatuły, mieszać obie pasty dokładnie i energicznie aż do uzyskania jednolitej, różowej masy.


Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!