Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Niquitin Miętowe Listki

Spis treści

Reklama

Niquitin Miętowe Listki - skład

1 lamelka rozpadająca się w jamie ustnej zawiera 2,5 mg nikotyny. Preparat zawiera etanol (nie więcej niż 3,9 mg).

Reklama

Niquitin Miętowe Listki - działanie

Preparat stosowany w uzależnieniu od nikotyny. Nikotyna jest agonistą receptorów nikotynowych obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego i ma wyraźny wpływ na o.u.n. i układ sercowo-naczyniowy. Nikotyna zawarta w lamelkach rozpadających się w jamie ustnej zastępuje część nikotyny dostarczanej przez tytoń. Preparat pomaga zmniejszyć natężenie objawów odstawiennych związanych z rzucaniem palenia. Cała dawka nikotyny zawartej w lamelkach jest dostępna do wchłonięcia przez błonę śluzową policzków lub połknięcia. Całkowite rozpuszczenie listka następuje zazwyczaj w ciągu ok. 3 min. Nikotyna wiąże się z białkami osocza w małym stopniu (4,9-20%). Dystrybucja nikotyny do tkanek zależy od pH; największe stężenia nikotyny stwierdzono w mózgu, żołądku, nerkach i wątrobie. Nikotyna podlega intensywnym przemianom ustrojowym do licznych metabolitów, a wszystkie z nich są mniej aktywne niż związek macierzysty. Metabolizm nikotyny przede wszystkim dokonuje się w wątrobie ale także w płucach i nerkach. T0,5 w fazie eliminacji nikotyny z organizmu wynosi ok. 2 h (1-4 h). Nikotyna i jej metabolity są wydalane prawie wyłącznie z moczem.

Reklama

Niquitin Miętowe Listki - wskazania

Leczenie uzależnienia od tytoniu poprzez łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, podczas próby rzucenia palenia. Celem terapii jest trwałe zaprzestanie palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe, lek należy stosować jednocześnie z psychologicznym programem wspierającym rzucenie palenia.

Reklama

Niquitin Miętowe Listki - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 12 lat. Osoby niepalące.

Reklama

Niquitin Miętowe Listki - ostrzeżenia

W większości przypadków ogólnie znane skutki palenia tytoniu w znaczącym stopniu przeważają nad ryzykiem związanym ze stosowaniem nikotynowej terapii zastępczej. Pacjentom hospitalizowanym, którzy niedawno przebyli zawał mięśnia sercowego, pacjentom z niestabilną lub nasilającą się dławicą piersiową, włącznie z anginą Prinzmetala, ciężkimi zaburzeniami rytmu, niekontrolowanym nadciśnieniem lub pacjentom którzy niedawno przebyli incydenty naczyniowo-mózgowe zaleca się zaprzestanie palenia bez użycia środków farmakologicznych (np. korzystając z porad psychologicznych). Jeżeli jednak pacjent nie rzuci palenia, można rozważyć zastosowanie preparatu. Ze względu na ograniczone informacje o bezpieczeństwie stosowania leku przez tę grupę pacjentów rozpoczęcie leczenia może nastąpić jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską. Pacjentom chorym na cukrzycę, stosującym nikotynową terapię zastępczą, należy zalecać częstsze niż zazwyczaj kontrole stężenia cukru we krwi. W trakcie stosowania preparatu może wystąpić podatność na wystąpienie obrzęku naczynioruchowego i pokrzywki. Lekarz powinien ocenić bilans korzyści i ryzyka dla pacjentów z następującymi chorobami: zaburzenia czynności nerek i wątroby - stosować ostrożnie przez pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby i (lub) ciężkimi zaburzeniami czynności nerek; guz chromochłonny nadnerczy i niekontrolowana nadczynność tarczycy - stosować ostrożnie ze względu na wpływ nikotyny na uwalnianie amin katecholowych; choroby układu pokarmowego - połknięcie nikotyny może spowodować nasilenie objawów u pacjentów z czynnym zapaleniem przełyku, owrzodzeniem żołądka lub owrzodzeniem trawiennym - zachować ostrożność. Zgłaszano przypadki wystąpienia wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej. Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe lub nastoletnich palaczy mogą być toksyczne dla małych dzieci i spowodować ich zgon. Po zaprzestaniu palenia może dochodzić do spowolnienia metabolizmu leków, których metabolizm katalizowany jest przez CYP1A2 (i prawdopodobnie CYP1A1). Rzadko może dojść do przeniesienia uzależnienia, jest ono jednak mniej szkodliwe i łatwiejsze do zwalczenia niż uzależnienie od palenia tytoniu. Preparat może być stosowany przez młodzież w wieku 12-17 lat jedynie po zaleceniu przez lekarza. Nie są dostępne dane doświadczalne dotyczące stosowania leku u pacjentów poniżej 18 lat. Preparat zawiera niewielką ilość etanolu (poniżej 100 mg w 1 lamelce).

Reklama

Niquitin Miętowe Listki - ciąża

Zaleca się, aby kobiety ciężarne rzuciły palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. W przypadku kobiet, które nie są w stanie samodzielnie zaprzestać palenia lekarz lub farmaceuta może zalecić stosowanie nikotynowej terapii zastępczej jako elementu wsparcia dla próby rzucenia palenia. Ryzyko związane ze stosowaniem nikotynowej terapii zastępczej dla płodu jest mniejsze niż ryzyko wynikające z palenia tytoniu, ze względu na mniejsze maksymalne stężenie nikotyny we krwi oraz brak dodatkowej ekspozycji na policykliczne węglowodory i tlenek węgla. Ze względu na fakt, iż nikotyna przenika do płodu wpływając na ruchy oddechowe i ma zależny od dawki wpływ na krążenie między łożyskiem a płodem, decyzja o zastosowaniu nikotynowej terapii zastępczej powinna być podjęta jak najwcześniej. W okresie ciąży nie należy stosować nikotynowej terapii zastępczej dłużej niż przez 2-3 mies. Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej w postaci kilku pojedynczych dawek w ciągu dnia może być lepszym rozwiązaniem, ponieważ dostarczana jest mniejsza dawka dobowa nikotyny niż ta uwalniana z plastrów z nikotyną. Jednakże dla kobiet, u których podczas ciąży występują nudności, bardziej właściwe mogą okazać się plastry z nikotyną. Ilość nikotyny pochodząca z nikotynowej terapii zastępczej, na którą jest narażone niemowlę karmione piersią, jest stosunkowo mała i mniej szkodliwa niż bierne palenie, na które niemowlę byłoby narażone w przypadku kontynuowania palenia przez matkę. Najlepiej, aby kobiety karmiące piersią rzuciły palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. W przypadku kobiet, które nie są w stanie samodzielnie zaprzestać palenia lekarz lub farmaceuta może zalecić stosowanie nikotynowej terapii zastępczej jako elementu wsparcia dla próby rzucenia palenia. Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej w postaci kilku pojedynczych dawek w ciągu dnia w porównaniu ze stosowaniem plastrów z nikotyną, może zminimalizować ilość nikotyny w mleku matki ze względu na możliwość wydłużenia odstępu pomiędzy podaniem preparatu nikotynozastępczego a karmieniem. Należy próbować karmić piersią tuż przed zastosowaniem preparatu.

Reklama

Niquitin Miętowe Listki - efekty uboczne

Bardzo często: nudności. Często: wymioty, niestrawność, ból w nadbrzuszu, biegunka, suchość w jamie ustnej, zaparcia, czkawka, zapalenie jamy ustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, dyskomfort w jamie ustnej, ból i zawroty głowy, bezsenność, zapalenie, gardła, kaszel, ból gardła i krtani. Częstość nieznana: kołatanie serca, tachykardia, utrudnienie połykania, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu, nadmierne wydzielanie śliny, osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie, objawy grypopodobne, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, reakcje anafilaktyczne (bardzo rzadko), drżenie, nerwowość, duszność.

Niquitin Miętowe Listki - interakcje

Podczas stosowania nikotynowej terapii zastępczej jednocześnie z innymi lekami żadne interakcje o znaczeniu klinicznym nie zostały ostatecznie ustalone, jednakże nikotyna może nasilać hemodynamiczne działanie adenozyny. Zaprzestanie palenia tytoniu może czasem wymagać dostosowania terapii farmakologicznej. Po zaprzestaniu palenia może dochodzić do spowolnienia metabolizmu leków, których metabolizm katalizowany jest przez CYP1A2 (i prawdopodobnie CYP1A1).

Niquitin Miętowe Listki - dawkowanie

Doustnie. Preparat jest przeznaczony dla osób, które wypalają pierwszego papierosa po upływie przynajmniej 30 min po przebudzeniu. Zastosowanie porad i zaleceń zawartych w psychologicznym programie zazwyczaj zwiększa szansę na sukces. Podczas leczenia preparatem pacjenci powinni starać się całkowicie zaprzestać palenia tytoniu. Dorośli. Zalecany schemat leczenia. Stopień 1 - tygodnie 1. do 6. (początkowy etap leczenia): 1 lamelka co 1-2 h. Stopień 2 - tygodnie 7. do 9. (etap leczenia ze zmniejszeniem dawki): 1 lamelka co 2-4 h. Stopień 3 - tygodnie 10. do 12. (etap leczenia ze zmniejszeniem dawki): 1 lamelka co 4-8 h. Podczas pierwszych 6 tyg. kuracji należy zażywać co najmniej 9 lamelek na dobę. Nie przyjmować więcej niż 15 lamelek na dobę. Aby móc powstrzymać się od palenia po upływie 12 tyg.: stosować 1 lub 2 lamelki na dobę tylko w przypadkach silnej ochoty na zapalenie papierosa. Pacjenci, którzy stosują preparat przez okres dłuższy niż 9 mies. powinni zwrócić się o dodatkową pomoc lub poradę do lekarza lub farmaceuty. Preparat może być stosowany przez młodzież w wieku 12-17 lat jedynie po zaleceniu przez lekarza. Lamelkę należy położyć na języku, zamknąć usta, docisnąć delikatnie język do podniebienia i trzymać ją w jamie ustnej do czasu rozpuszczenia (ok. 3 min). Preparatu nie należy żuć ani połykać w całości. Nie należy stosować uszkodzonych lamelek. W czasie, kiedy lamelka znajduje się w jamie ustnej nie należy jeść ani pić.

Niquitin Miętowe Listki - uwagi

Nie ma znanych skutków oddziaływania leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak osoby stosujące nikotynową terapię zastępczą powinny mieć świadomość, że rzucenie palenie może spowodować zmiany w zachowaniu.


Podobne leki
Nicorette
Zyban
NiQuitin
Champix

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!