Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

NiQuitin MINI

Spis treści

Reklama

NiQuitin MINI - skład

1 tabletka do ssania zawiera 1,5 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).

Reklama

NiQuitin MINI - działanie

Preparat stosowany w uzależnieniu od nikotyny. Nikotyna jest agonistą receptorów nikotynowych obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego i ma wyraźny wpływ na OUN i układ sercowo-naczyniowy. Tabletki do ssania zastępują część nikotyny dostarczanej przez tytoń i pomagają zmniejszyć natężenie objawów odstawiennych związanych z rzucaniem palenia, takich jak: silne odczucie potrzeby palenia, obniżenie nastroju, bezsenność, drażliwość, frustracja lub złość, niepokój, trudności koncentracji, niepokój ruchowy i wzmożony apetyt. Tabletki do ssania całkowicie rozpuszczają się w jamie ustnej i cała dawka zawartej nikotyny może ulec wchłonięciu przez błonę śluzową policzków lub połknięciu. Całkowite rozpuszczenie pastylki następuje zazwyczaj po 10 min. Nikotyna wiąże się z białkami osocza w małym stopniu (4,9%). Nikotyna jest metabolizowana przede wszystkim w wątrobie oraz w płucach i nerkach do licznych metabolitów, z których głównymi są kotynina i N-tlenek kotyniny. Kotynina ma okres półtrwania 15-20 h i jej stężenia we krwi są 10-krotnie większe niż stężenia nikotyny. Okres półtrwania w fazie eliminacji nikotyny wynosi około 2 h. Nikotyna i jej metabolity są wydalane prawie wyłącznie z moczem.

Reklama

NiQuitin MINI - wskazania

Leczenie uzależnienia od tytoniu poprzez łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem terapii jest trwałe zaprzestanie palenia tytoniu. Jeśli jest to możliwe lek należy stosować jednocześnie z psychologicznym programem wspierającym rzucenie palenia.

Reklama

NiQuitin MINI - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nikotynę lub pozostałe składniki preparatu. Dzieci i młodzież poniżej 12 lat. Osoby niepalące.

Reklama

NiQuitin MINI - ostrzeżenia

Pacjentom z niestabilną lub nasilającą się dławicę piersiową (włącznie z anginą Prinzmetala), ciężkimi zaburzeniami rytmu, niekontrolowanym nadciśnieniem lub którzy niedawno przebyli incydenty naczyniowo-mózgowe lub zawał mięśnia sercowego zaleca się zaprzestanie palenia bez użycia środków farmakologicznych; jeżeli jednak pacjent nie rzuci palenia, można rozważyć zastosowanie leku pod ścisłą kontrolą lekarską. Pacjentom chorym na cukrzycę należy zalecać częstsze niż zazwyczaj kontrole stężenia cukru we krwi, gdyż uwalnianie amin katecholowych przez nikotynę może wpływać na metabolizm węglowodanów. Stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby i (lub) ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens nikotyny lub jej metabolitów może być zmniejszony, co stanowi ryzyko nasilenia działań niepożądanych), guzem chromochłonnym nadnerczy i niekontrolowaną nadczynnością tarczycy (ze względu na wpływ nikotyny na uwalnianie amin katecholowych), chorobami układu pokarmowego np. czynnym zapaleniem przełyku, owrzodzeniem żołądka lub owrzodzeniem trawiennym (połknięcie nikotyny może spowodować nasilenie objawów tych chorób). Zgłaszano przypadki wystąpienia wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej. Należy zachować ostrożność podczas stosowania NTZ u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki przeciwdrgawkowe, u pacjentów chorych na padaczkę lub u pacjentów z padaczką w wywiadzie, którzy obecnie nie mają napadów. Odnotowano przypadki wystąpienia drgawek mających związek z nikotyną. Policykliczne węglowodory aromatyczne zawarte w dymie tytoniowym indukują metabolizm leków katalizowany przez enzym CYP1A2 (i prawdopodobnie CYP1A1); po zaprzestaniu palenia może dochodzić do spowolnienia metabolizmu i w konsekwencji zwiększenia stężenia we krwi leków metabolizowanych przez te izoenzymy. Rzadko może dojść do przeniesienia uzależnienia, jest ono jednak mniej szkodliwe i łatwiejsze do zwalczenia, niż uzależnienie od palenia tytoniu. Dane farmakokinetyczne wskazują na większą dostępność nikotyny z tabletek do ssania, niż z gumy do żucia, dlatego podczas próby rzucenia palenia nie należy wymiennie stosować tych postaci. Lek może być stosowany przez młodzież w wieku 12-17 lat jedynie ze wskazania lekarza lub farmaceuty. Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe lub nastoletnich palaczy mogą być toksyczne dla małych dzieci i spowodować ich zgon - nie wolno przechowywać preparatów zawierających nikotynę w miejscu dostępnym dla dzieci. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Reklama

NiQuitin MINI - ciąża

Zaleca się, aby kobiety w ciąży i okresie karmienia piersią rzuciły palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. W przypadku kobiet, które nie są w stanie samodzielnie zaprzestać palenia można zalecić stosowanie nikotynowej terapii zastępczej jako elementu wsparcia dla próby rzucenia palenia. Ryzyko związane ze stosowaniem nikotynowej terapii zastępczej dla płodu lub karmionego piersią dziecka jest mniejsze, niż ryzyko wynikające z palenia tytoniu. Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej w postaci kilku pojedynczych dawek w ciągu dnia może być lepszym rozwiązaniem, ponieważ dostarczana jest mniejsza dzienna dawka nikotyny, niż ta uwalniana z plastrów z nikotyną, ponadto w przypadku stosowania w okresie laktacji, może zminimalizować ilość nikotyny w mleku matki, ze względu na możliwość wydłużenia odstępu pomiędzy podaniem preparatu nikotynozastępczego a karmieniem. Natomiast w przypadku kobiet, u których podczas ciąży występują nudności, bardziej właściwe mogą być plastry z nikotyną. W ciąży nie należy stosować nikotynowej terapii zastępczej dłużej niż przez 2-3 mies. Badania przeprowadzone na samcach szczurów wykazały, że nikotyna może zmniejszać masę jąder, powodując odwracalne zmniejszenie liczby komórek Sertolego wraz z zaburzeniami spermatogenezy. Prowadzi to do różnych zmian w najądrzach i nasieniowodach.

Reklama

NiQuitin MINI - efekty uboczne

Nikotynowa terapia zastępcza może wywołać objawy niepożądane podobne do tych związanych podaniem nikotyny inną drogą, włącznie z paleniem tytoniu; objawy te mogą być związane z farmakologicznym oddziaływaniem nikotyny, które jest zależne od dawki. Niektóre z objawów, takie jak: depresja, drażliwość, niepokój, wzmożony apetyt i bezsenność, mogą być związane z objawami odstawiennymi w związku z rzuceniem palenia. Osoby zaprzestające palenia tytoniu niezależnie od wybranej metody mogą spodziewać się wystąpienia dolegliwości, takich jak: ból głowy, zawroty głowy, nasilony kaszel lub przeziębienie. Bardzo często: nudności, podrażnienie jamy ustnej, gardła i języka. Często: drażliwość, niepokój, zaburzenia snu (w tym niezwykłe sny), ból głowy, zawroty głowy, kaszel, ból gardła, wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu żołądkowo-jelitowego, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, czkawka, zgaga, niestrawność, zapalenie gardła. Niezbyt często: nerwowość, depresja, kołatanie serca, tachykardia, pokrzywka, zmęczenie, złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej. Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne. Częstość nieznana: reakcja nadwrażliwości, drżenie, zaburzenia smaku, parestezje w obrębie ust, drgawki (u osób stosujących leki przeciwdrgawkowe, lub u pacjentów z padaczką w wywiadzie), duszność, dysfagia, odbijanie ze zwracaniem gazu, nadmierne wydzielanie śliny, obrzęk naczynioruchowy, świąd, rumień, nadmierne pocenie się, choroby grypopodobne (mogą być wynikiem objawów odstawiennych po zaprzestaniu palenia tytoniu).

NiQuitin MINI - interakcje

Nikotyna prawdopodobnie może nasilać hemodynamiczne działanie adenozyny. Zaprzestanie palenia tytoniu może czasem wymagać dostosowania terapii farmakologicznej.

NiQuitin MINI - dawkowanie

Doustnie. Podczas leczenia pacjenci powinni starać się całkowicie zaprzestać palenia tytoniu. Tabletki zawierające 1,5 mg nikotyny są wskazane dla osób, które wypalają do 20 papierosów dziennie; tabletki zawierające 4 mg nikotyny - dla osób, które wypalają >20 papierosów dziennie. Dorośli: tabletki należy przyjmować, kiedy tylko odczuwa się potrzebę zapalenia papierosa. Zalecane jest stosowanie 8-12 tabletek na dobę. Nie stosować więcej niż 15 tabletek na dobę. Należy stosować lek przez 6 tyg., a następnie stopniowo ograniczać ilość przyjmowanych tabletek. Leczenie należy przerwać, kiedy dzienne spożycie wynosi 1-2 tabl. Aby móc powstrzymać się od palenia po zakończeniu terapii, tabletki można stosować kiedy pojawia się silna ochota na zapalenie papierosa. Nie zaleca się stosowania dłużej niż 9 mies. Dzieci i młodzież. Lek może być stosowany przez młodzież w wieku 12-17 lat jedynie ze wskazania lekarza lub farmaceuty. Nie zaleca się podawania leku dzieciom w wieku <12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej. Sposób podania. Jedną tabletkę należy umieścić w jamie ustnej i pozostawić do rozpuszczenia. Od czasu do czasu należy ją przemieszczać z jednej strony jamy ustnej na drugą, dopóki całkowicie się nie rozpuści (ok. 10 min.). Tabletek nie należy żuć ani połykać w całości. Podczas ssania tabletek nie należy nic jeść ani pić.

NiQuitin MINI - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Osoby stosujące NTZ powinny mieć świadomość, że rzucenie palenia może spowodować zmiany w zachowaniu.


Podobne leki
Nicorette
Zyban
NiQuitin
Champix

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!