Nootropil

d

Spis treści

Nootropil - skład

1 ampułka (15 ml) zawiera 3 g piracetamu.

Nootropil - Działanie

Lek nootropowy - pierścieniowa pochodna kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), nie wywierający działania uspokajającego ani pobudzającego. Piracetam poprawia zdolności poznawcze (pamięć, uczenie się, koncentracja, świadomość) u osób zdrowych oraz u pacjentów z różnego rodzaju uszkodzeniami mózgu np. wywołanymi niedotlenieniem, zatruciem. Mechanizm działania leku nie został dokładnie poznany. Piracetam poprawia stabilność błon komórkowych, wzmaga procesy przekazywania sygnałów przez neurony, przede wszystkim na drodze modulacji gęstości i czynności receptorów za synapsą. Poza tym piracetam zmniejsza agregację płytek krwi, poprawia elastyczność erytrocytów, zmniejsza ich przyleganie do śródbłonka naczyń krwionośnych oraz hamuje skurcze naczyń włosowatych. Piracetam nie wiąże się z białkami osocza. Przenika do wszystkich tkanek (z wyjątkiem tkanki tłuszczowej). Przenika przez barierę krew-mózg i barierę łożyska. Maksymalne stężenie w płynie mózgowo rdzeniowym osiąga po ok. 5 h. Nie jest metabolizowany w organizmie. Jest wydalany głównie z moczem w postaci nie zmienionej. T0,5 u osób dorosłych wynosi ok. 5 h zarówno po podaniu doustnym jak i dożylnym.

Reklama

Nootropil - wskazania

Preparat w postaciach pozajelitowych jest wskazany w: leczeniu zaburzeń procesów poznawczych w zespołach otępiennych z wyłączeniem choroby Alzheimera oraz leczeniu mioklonii pochodzenia korowego.

Nootropil - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na piracetam lub inne pochodne pirolidonu oraz na pozostałe składniki preparatu. Krwawienie śródmózgowe. Schyłkowa niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 20 ml/min). Pląsawica Huntingtona.

Nootropil - ostrzeżenia

Zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami hemostazy, poddawanym poważnym zabiegom chirurgicznym oraz u pacjentów z ciężkimi krwotokami. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów w podeszłym wieku przy długotrwałym stosowaniu niezbędne jest regularne oznaczanie klirensu kreatyniny i ewentualna modyfikacja dawki. Nie należy nagle przerywać leczenia piracetamem u pacjentów z mioklonią (ryzyko nagłego nawrotu mioklonii lub wystąpienia drgawek uogólnionych).

Nootropil - ciąża

Leku nie należy stosować w ciąży, chyba że istnieją wyraźne wskazania. Unikać stosowania w okresie karmienia piersią.

Nootropil - efekty uboczne

Często: hiperkinezja, nerwowość, zwiększenie masy ciała. Niezbyt często: senność, depresja, astenia. Ponadto obserwowano: zawroty głowy, ból w obrębie jamy brzusznej, ból w nadbrzuszu, biegunkę, nudności, wymioty, ataksję, zaburzenia równowagi, nasilenie objawów padaczki, ból głowy, bezsenność, senność, pobudzenie, lęk, splątanie, omamy, świąd skóry, pokrzywkę, zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktoidalne. Odnotowano rzadkie przypadki bólu w miejscu wstrzyknięcia, zapalenia żył z zakrzepicą, gorączki lub niedociśnienia tętniczego po podaniu dożylnym.

Nootropil - interakcje

Piracetam stosowany z preparatami hormonów tarczycy może wywołać reakcje tj.: splątanie, drażliwość bezsenność. Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwpadaczkowymi (karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, kwas walproinowy) nie powoduje zmian ich stężenia w surowicy. Nie należy oczekiwać znacznych zmian farmakokinetyki piracetamu pod wpływem innych leków, ponieważ ok. 90% dawki wydala się z moczem w postaci nie zmienionej. Równoczesne podawanie alkoholu nie wpływa na stężenie leku w surowicy.

Nootropil - dawkowanie

Dożylnie we wstrzyknięciu. Leczenie zaburzeń procesów poznawczych w zespołach otępiennych z wyłączeniem choroby Alzheimera: 4,8 g na dobę w 2-3 dawkach podzielonych przez pierwsze tygodnie terapii, potem dawkę zmniejszać o 1,2 g na dobę do 2,4 g na dobę. Leczenie mioklonii pochodzenia korowego: terapię rozpoczyna się od dawki 7,2 g na dobę, co 3-4 dni dawkę zwiększa się o 4,8 g do dawki maksymalnej - 24 g na dobę. Lek stosuje się w 2-3 dawkach podzielonych. Co 6 mies. należy podjąć próbę zmniejszenia dawki lub odstawienia leku: dawkę należy zmniejszać o 1,2 g co 2 dni. Wstrzyknięcie dożylne powinno trwać kilka minut.
W niewydolności nerek dawkę zmniejsza się w zależności od stopnia niewydolności: przy klirensie kreatyniny 40-60 ml/min stosuje się 1/2 dawki zwykle stosowanej, a przy klirensie 20-40 ml/min - 1/4 dawki zwykle stosowanej. Przy klirensie poniżej 20 ml/min lek jest przeciwwskazany.

Nootropil - uwagi

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->