Novate

Reklama

Działanie

Miejscowo stosowany kortykosteroid o bardzo silnym działaniu przeciwzapalnym oraz działaniu przeciwświądowym i obkurczającym naczynia krwionośne. Wchłanianie przez skórę do krążenia ogólnego zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj preparatu czy zaburzenia ciągłości skóry. Stosowanie opatrunków okluzyjnych, nawilżenie, stany zapalne skóry, stosowanie długotrwałe lub w dużych dawkach mogą spowodować zwiększenie wchłaniania miejscowo stosowanych kortykosteroidów. Po wchłonięciu do krwi, metabolizm kortykosteroidów zachodzi w wątrobie. Klobetazol nie jest metabolizowany w skórze - powtórne nanoszenie preparatu powoduje jego kumulację w skórze, co może doprowadzić do wydłużenia czasu jego działania, nasilenia działań niepożądanych i wchłaniania ogólnoustrojowego.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie najbardziej opornych dermatoz, takich jak: łuszczyca (z wyłączeniem rozległej postaci wysiękowej), liszaj płaski, liszaj rumieniowaty przewlekły oraz innych dermatoz, których leczenie słabszymi preparatami kortykosteroidowymi okazało się nieskuteczne. Preparat zawiera substancję czynną należącą do kortykosteroidów o bardzo silnym działaniu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na propionian klobetazolu lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Trądzik różowaty, trądzik pospolity. Dermatozy okołoustne. Pierwotne wirusowe zakażenia skóry (np. opryszczka zwykła, ospa wietrzna). Świąd w okolicy odbytu lub narządów płciowych. Pierwotne zakażenia skóry wywołane przez grzyby (np. kandydozy) lub bakterie (np. liszajec). Nie stosować na skórę pod pieluchą (pielucha może działać podobnie jak opatrunek okluzyjny). Dzieci poniżej 1 roku, włącznie z zapaleniem i wykwitami skóry spowodowanymi stosowaniem pieluszek. Nie stosować długotrwale.

Środki ostrożności

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie, należy przerwać leczenie. Miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą wchłaniać się do organizmu i powodować zahamowanie czynność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza oraz wystąpienie objawów zespołu Cushinga. Dlatego nie należy stosować leku długotrwale (szczególnie u dzieci), należy unikać stosowania na duże powierzchnie skóry, stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym, kontaktu preparatu z błonami śluzowymi oraz stosowania na uszkodzoną skórę. W przypadku stosowania na skórę twarzy występują zmiany atroficzne, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia. Należy o tym pamiętać, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia chorób, takich jak: łuszczyca, liszaj rumieniowaty przewlekły czy różnego rodzaju egzemy. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami. Kontakt z oczami może spowodować wystąpienie jaskry lub zaostrzenia jej objawów. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą, m.in. ze względu na ryzyko nawrotu choroby spowodowanego rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ryzyko ogólnych działań toksycznych spowodowanych zaburzeniem ciągłości skóry. W przypadku leczenia zmian skórnych, które są zakażone, należy zastosować leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Pojawienie się zakażenia bakteryjnego lub grzybiczego w trakcie leczenia zmian skórnych kortykosteroidami jest wskazaniem do natychmiastowego jego przerwania i podania leków przeciwbakteryjnych o działaniu ogólnoustrojowym. Przyczyną zakażeń bakteryjnych są m.in. dogodne warunki (ciepło i wilgoć), jakie stwarza stosowanie opatrunków okluzyjnych. U dzieci, podczas miejscowego leczenia kortykosteroidami ryzyko zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza jest większe niż u dorosłych, ze względu na większy stosunek powierzchni skóry do masy ciała i związane z tym zwiększone wchłanianie klobetazolu przez skórę. Maść i krem zawierają glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry. Ponadto krem zawiera parahydroksybenzoesan propylu i parahydroksybenzoesan metylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ciąża i laktacja

Leku nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Lek nie powinien być stosowany przez kobiety, które planują zajść w ciążę. Leku nie wolno stosować w okresie karmienia piersią, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. W razie takiej konieczności, kobiety karmiące piersią należy uprzedzić, by nie nakładały preparatu na piersi bezpośrednio przed karmieniem piersią.

Działania niepożądane

Często: uczucie pieczenia skóry w miejscu stosowania. Częstość nieznana: swędzenie, atrofia skóry, pękanie i powstawanie rozstępów skóry, wtórne zakażenia, wysypka, kontaktowe zapalenie skóry, potówki, zaostrzenie objawów choroby; ogólnoustrojowe objawy niepożądane kortykosteroidów i zespół Cushinga - w przypadku długotrwałego miejscowego stosowania leku, stosowania go w dużych dawkach lub na duże powierzchnie skóry; atroficzne zmiany skórne (np.: ścieńczenie, rozstępy, rozszerzenie powierzchniowych naczyń krwionośnych; szczególnie gdy stosowano opatrunki okluzyjne lub lek stosowano w fałdach skóry lub lek stosowano przewlekle). Jeżeli tygodniowa dawka leku jest mniejsza niż 50 g to zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercze jest odwracalne i szybko ustępuje po przerwaniu leczenia. Długotrwałe stosowanie leku w łuszczycy powoduje częstsze nawroty i oporność na dalsze leczenie, może także powodować wysiew łuszczycy krostkowej. W przypadku miejscowego stosowania kortykosteroidów może wystąpić nadmierne owłosienie oraz zmiany pigmentacji skóry. Dzieci i młodzież: w przypadku długotrwałego miejscowego stosowania leku, stosowania go w dużych dawkach lub na duże powierzchnie skóry obserwowano wystąpienie ogólnoustrojowych objawów niepożądanych kortykosteroidów, zespołu Cushinga. U dzieci dodatkowo mogą wystąpić zaburzenia wzrostu i rozwoju. Do wystąpienia objawów zespołu Cushinga może przyczynić się używanie opatrunków okluzyjnych (taką role może spełniać również pielucha), gdyż nasilają one wchłanianie klobetazolu z powierzchni skóry.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Małą ilość preparatu nanosić na chorobowo zmienioną skórę raz na dobę do uzyskania widocznej poprawy. Przed nałożeniem preparatu należy dokładnie oczyścić i osuszyć zmienioną chorobowo powierzchnię skóry. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów skórnych. W przypadku najbardziej opornych chorób następuje to w ciągu kilku dni. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 tyg., a zastosowana w ciągu 1 tyg. ilość leku nie może być większa niż 50 g. Jeżeli w ciągu 2-4 tyg. od rozpoczęcia leczenia nie wystąpi poprawa, może być konieczne ponowne zdiagnozowanie choroby. W przypadku konieczności stosowania na skórę twarzy, nie należy stosować opatrunków, a czas leczenia należy ograniczyć do 5 dni. W przypadku ponownego zaostrzenia choroby można powtórnie zastosować krótkotrwałe leczenie preparatem. Jeśli konieczne jest kontynuowanie leczenia kortykosteroidami, należy zastosować preparat zawierający kortykosteroidy o słabszym działaniu niż klobetazol. W przypadku bardzo opornych na leczenie zmian chorobowych, szczególnie gdy towarzyszy im nadmierne rogowacenie, przeciwzapalne działanie leku można zwiększyć poprzez nałożenie na noc leku pod opatrunkiem okluzyjnym przykrytym folią poliuretanową. Po zastosowaniu takiego opatrunku zwykle uzyskuje się poprawę. W dalszym leczeniu wystarcza zwykle stosowanie leku bez opatrunku.

Reklama

Uwagi

Pharmindex