Nutrison Protein Plus

Reklama

Działanie

Dieta kompletna pod względem odżywczym, bogatobiałkowa, bezresztkowa, bogatoenergetyczna. Nie zawiera glutenu. Klinicznie wolna od laktozy. Preparat można stosować jako jedyne źródło pożywienia.

Wskazania

Leczenie żywieniowe pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko, między innymi na skutek stresu metabolicznego spowodowanego np. infekcją o ciężkim przebiegu, niewydolnością oddechową lub układu krążenia, urazami wewnątrznarządowymi, oparzeniami.

Przeciwwskazania

Nie stosować u niemowląt oraz u pacjentów z galaktozemią. Ze względu na wysoką zawartość białka produktu nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością nerek (bez odpowiedniej terapii nerkowej zastępczej) oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby zagrożonych wystąpieniem encefalopatii wątrobowej. Nie stosować pozajelitowo.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u dzieci w wieku 1-6 lat.

Dawkowanie

Indywidualne, zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta. Podczas wyłącznego żywienia preparatem zalecana podaż dobowa wynosi 1500-2500 ml.

Reklama

Uwagi

Pharmindex