Źródło

Osprogel/Osprogel R

Reklama

Działanie

Biokompatybilny, osseoindukcyjny, osseokondukcyjny, biomimetyczny materiał kościozastępczy przeznaczony do chirurgii tkanek kostnych. Skład Osprogelu: HAK -porowaty ceramiczny hydroksyapatyt w granulkach (70 %), czysta żelatyna FU i czysty glicerol oraz podwójnie destylowana woda AF (30 %). Skład Osprogelu R (resorbowalny): TCP -ceramika fosforanu trójwapniowego w granulkach (70 %), czysta żelatyna FU i czysty glicerol oraz podwójnie destylowana woda AF (30 %).

Wskazania

Chirurgia szczękowo-twarzowa: we wszystkich interwencjach, w których potrzebna jest duża ilość tkanki kostnej; do implantowania, osteoplastyki przy rozszczepach podniebienia i plastyki nosa, asymetriach szkieletowych, syndromach uszno-żuchwowych, guzach, ranach, sinus lifting, itd. Chirurgia stomatologiczna: wypełnianie torbieli, plastyka ścian wyrostka zębodołowego, przedprotetyczna plastyka kości, plastyka połączeń ustno-zatokowych, kształtowanie i wypełnianie wyrostka po ekstrakcjach, gdy nie ma zakażenia, po kiretażu, wypełnianie jam po resekcji. Chirurgia przy parodontopatii: wypełnianie kieszonek kostnych o złożonych defektach ściennych, klinowanie ukształtowanymi elastycznymi trójkątami podwójnych i potrójnych korzeni. Implantologia: używany jako izolator implantu od nabłonka, w głębokich implantacjach, idealny gdy ilość kości jest niewystarczająca i gdy estetyka wyrostka nie jest satysfakcjonująca, do augmentacji wyrostka oraz w specjalistycznej chirurgii żuchwy. Ortopedia: jako optymalny materiał cementujący, sprzyjający wrastaniu tkanki kostnej. Neurochirurgia: osteoplastyka chirurgiczna w czaszce, kranioplastyka z kształtowaniem płatów.

Przeciwwskazania

Produkt nie może być stosowany u pacjentów mających w historii wstrząs anafilaktyczny, wielostronne alergie lub rozpoznaną alergię na proteiny wołowe. Nie stosować w zainfekowane obszary tkanki.

Reklama

Uwagi

Produkt wymaga użycia sterylnych narzędzi, oraz umieszczenia w bezpośrednim kontakcie z tkanką kostną, nawet jeśli jest to warstwa korowa kości. Po aplikacji musi być pokryty powłoką tkankową oraz izolowany od środowiska zewnętrznego w celu uniknięcia procesów zapalnych i strat granulatu substancji. Aby uzyskać osteointegrację z tkanka kostną i długotrwały rezultat materiał musi być umieszczony pomiędzy ścianami kostnymi w kontakcie z kością lub umieszczony podokostnowo. Nie powinien być dociskany z siłą w ubytku kostnym lecz tylko umieszczony i dopasowany do ścian podłoża ubytku kostnego. Bloczki Osprogelu nie powinny być kruszone i wciskane w wywiercone otwory w kości, gdyż zablokuje to przesiąkanie materiału płynami organicznymi. Nie należy mieszać go z krwią lub innymi substancjami, kolagenem lub antybiotykami. Wystarczające jest umieszczenie produktu i dopasowanie go do ścian ubytku kostnego.
Produkt jest jednorazowego użytku - nie restyrylizować. Nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Pharmindex