Otrivin

Spis treści

Otrivin - Skład

1 ml kropli do nosa zawiera 0,5 mg; 1 ml aerozolu do nosa zawiera 0,5 mg lub 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Otrivin - Działanie

Sympatykomimetyk do stosowania miejscowego. Ksylometazolina jest sympatykomimetykiem działającym na receptory α-adrenergicze w błonie śluzowej nosa. Podana donosowo powoduje zwężenie naczyń krwionośnych prowadząc do zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa oraz sąsiadującej części gardła. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa umożliwia łatwiejsze oddychanie pacjentom, u których występuje uczucie zatkania nosa. Działanie leku rozpoczyna się w ciągu 2 minut po podaniu i utrzymuje się do 12 h. Preparat nie zaburza czynności rzęsek. Po donosowym podaniu ksylometazoliny jej stężenie w osoczu było bardzo małe i znajdowało się blisko granicy wykrywalności.

Reklama

Otrivin - Wskazania

Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Lek ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Lek ułatwia wziernikowanie nosa. Aerozol do nosa 1 mg/ml jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Aerozol do nosa 0,5 mg/ml i krople 0,5 mg/ml są przeznaczone do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 11 lat.

Otrivin - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek ksylometazoliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową, np. przezklinowe usunięcie przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.

Otrivin - Ostrzeżenia

Lek, tak jak inne sympatykomimetyki, należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom z nadwrażliwością na substancje adrenomimetyczne, objawiającą się bezsennością, zawrotami głowy, drżeniem, zaburzeniami rytmu serca i podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Należy ostrożnie stosować u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobami układu krążenia, z nadczynnością tarczycy, cukrzycą, guzem chromochłonnym, z rozrostem gruczołu krokowego, pacjentów stosujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej.

Otrivin - Ciąża

Leku nie należy stosować w okresie ciąży, w związku z potencjalnym, ogólnoustrojowym działaniem obkurczającym naczynia. Nie ma doniesień na temat występowania działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią przez matki stosujące ksylometazolinę. Nie wiadomo czy ksylometazolina przenika do mleka kobiecego, dlatego należy zachować ostrożność w przypadku zalecania leku kobietom karmiącym piersią. W okresie karmienia piersią lek stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Brak wystarczających danych dotyczących wpływu leku na płodność oraz brak danych z badań na zwierzętach. Ze względu na bardzo niewielką ekspozycję ogólnoustrojową na chlorowodorek ksylometazoliny, jego wpływ na płodność jest bardzo mało prawdopodobny.

Otrivin - Efekty uboczne

Często: ból głowy, suchość błony śluzowej nosa, uczucie dyskomfortu w nosie, pieczenie, nudności, pieczenie w miejscu podania. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd), przemijające zaburzenia widzenia, nieregularne bicie serca, zwiększona częstość bicia serca.

Otrivin - Interakcje

Ksylometazolina może nasilać działanie inhibitorów monoaminooksydazy i może wywoływać przełom nadciśnieniowy. Nie zaleca się stosowania ksylometazoliny u pacjentów, którzy przyjmują obecnie inhibitory IMAO lub przyjmowali takie leki w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Stosowanie trój-lub czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych jednocześnie z lekami sympatykomimetycznymi może prowadzić do zwiększenia sympatykomimetycznego działania ksylometazoliny i dlatego nie jest zalecane.

Otrivin - Dawkowanie

Donosowo. <u>Aerozol do nosa (1 mg/ml).</u> Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę. <u>Aerozol do nosa (0,5 mg/ml) i Krople do nosa (0,5 mg/ml).</u> Dzieci w wieku 2-5 lat (pod nadzorem dorosłych): 1-2 krople lub 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 1-2 razy na dobę (co 8-10 h). Dzieci w wieku 6-11 lat (pod nadzorem dorosłych): 2-4 krople lub 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego 2-3 razy na dobę. Nie podawać więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego. Zaleca się, aby ostatnią dawkę leku przyjąć bezpośrednio przed pójściem spać. Preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni; dłuższe lub zbyt częste stosowanie może spowodować nawrót objawów i (lub) zanik błony śluzowej. Nie należy przekraczać zalecanej dawki, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku. Aerozolu (0,5 mg/ml) i kropli (0,5 mg/ml) nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aerozolu (1 mg/ml) nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Otrivin - Uwagi

Lek stosowany w zalecanych dawkach nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W celu uniknięcia szerzenia się zakażenia opakowanie preparatu powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Pharmindex