ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Panadol Femina

Spis treści

Reklama

Panadol Femina - skład

1 czopek zawiera 800 mg paracetamolu i 10 mg butylobromku hioscyny.

Reklama

Panadol Femina - działanie

Lek złożony o działaniu przeciwbólowym i rozkurczowym. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, nie wykazuje działania przeciwzapalnego i nie wpływa na agregację płytek krwi. Butylobromek hioscyny działa głównie na zwoje współczulne w ścianach narządów trzewnych jamy brzusznej. Ma działanie spazmolityczne, powoduje zwiotczenie mięśni gładkich w przewodzie pokarmowym, układzie moczowo-płciowym oraz drogach żółciowych. Paracetamol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Ulega szybkiej i łatwej dystrybucji do większości tkanek ciała. Przeciętnie ok. 25% podanej dawki jest związane z białkami osocza, a stopień związania waha się w przedziale 5-50% w zależności od dawki. Paracetamol przechodzi przez barierę łożyskową i do mleka matki karmiącej. Metabolizm paracetamolu zachodzi głównie w wątrobie, a wydalanie następuje głównie z moczem po sprzężeniu z kwasem glukuronowym lub siarkowym. T0,5 wynosi ok. 1-3 h. Butylobromek hioscyny po podaniu doodbytniczym jest słabo wchłaniany. Jego dystrybucja u ludzi nie jest dokładnie poznana. Słaba absorpcja powoduje, że pozostaje on w wysokim stężeniu w miejscu działania i nie przechodzi przez barierę krew-mózg w związku z czym w nieznacznym stopniu oddziałuje na o.u.n. Po podaniu doodbytniczym butylobromku hioscyny znacząca jego część jest eliminowana w postaci niezmienionej w pierwszych godzinach od podania.

Reklama

Panadol Femina - wskazania

Zapobieganie i leczenie dolegliwości związanych z bolesnym miesiączkowaniem, kolką nerkową, wątrobową i zespołem drażliwego jelita.

Reklama

Panadol Femina - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na atropinę, paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby (głównie u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby) lub nerek. Choroba alkoholowa. Niedokrwistość. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Miastenia. Stany, w których wszelkie działanie antycholinergiczne mogłoby być szczególnie niebezpieczne (jaskra, przerost gruczołu krokowego powodujący zatrzymywanie moczu, przewężenia w przewodzie pokarmowym, tachykardia).

Reklama

Panadol Femina - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zwężeniem ujścia zastawki mitralnej, chorobą tętnic wieńcowych, ostrym zawałem serca, niewydolnością wątroby lub nerek oraz z refluksem żołądkowo-przełykowym i innymi przewlekłymi zaburzeniami motoryki mięśni gładkich górnego odcinka przewodu pokarmowego lub zwężeniem odźwiernika. U pacjentów z owrzodzeniem jelit lek może obniżać motorykę jelit i powodować zaparcia. U osób w podeszłym wieku lek może powodować zaburzenia ze strony o.u.n., suchość w jamie ustnej i u mężczyzn - zatrzymanie moczu; jeśli objawy są poważne należy przerwać podawanie leku. Ponadto lek należy odstawić w przypadku wystąpienia zaburzeń ostrości widzenia lub bólu spowodowanego podwyższonym ciśnieniem w gałce ocznej. W czasie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania kilku leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania). Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby związane ze stosowaniem paracetamolu istnieje u osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol. Mniej niż 5% pacjentów uczulonych na pochodne kwasu acetylosalicylowego może być również uczulonych na paracetamol.

Reklama

Panadol Femina - ciąża

Lek może być stosowany w ciąży jedynie, gdy korzyści z leczenia przewyższają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Nie przeprowadzono badań nad przechodzeniem hioscyny do mleka, stąd nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Reklama

Panadol Femina - efekty uboczne

Bardzo rzadko: methemoglobinemia, agranulocytoza, trombocytopenia, reakcje anafilaktyczne, objawy nadwrażliwości skórnej (wysypka skórna, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona), przebarwienie siatkówki i jaskra, przyśpieszenie czynności serca, niedociśnienie, skurcz oskrzeli u pacjentów wrażliwych na aspirynę i inne NLPZ, nudności, wymioty, biegunka, upośledzenie czynności wątroby, świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy, upośledzenie czynności nerek. Ponadto mogą wystąpić: zaburzenia akomodacji, suchość w jamie ustnej, dezorientacja, zaburzenia pamięci, zawroty głowy.

Panadol Femina - interakcje

Paracetamol zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu oraz potęguje działanie kofeiny. Przedłużone, codzienne stosowanie paracetamolu wraz z lekami przeciwzakrzepowymi powoduje zwiększenie ryzyka krwawień. Sporadyczne stosowanie leku nie ma znaczącego wpływu. Metoklopramid przyspiesza, a skopolamina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i alkohol, stosowane z paracetamolem, mogą spowodować uszkodzenie wątroby. Podawanie paracetamolu jednocześnie z NLPZ u pacjentów z niewydolnością nerek może nasilać chorobę nerek. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory MAO, chinidyna, amantydyna, dyzopiramid i butyrofenon mogą podwyższać działanie antycholinergiczne, wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Butylobromek hioscyny obniżając motorykę i wydzielanie w przewodzie pokarmowym może obniżać absorpcję i efekt farmakologiczny innych równocześnie stosowanych doustnie leków. Antagoniści dopaminy np. metoklopramid może zmniejszać działanie leku na przewód pokarmowy.

Panadol Femina - dawkowanie

Doodbytniczo. Dorośli i młodzież >12 lat: 1 czopek, o ile jest to wskazane 3-4 razy na dobę, co 6 h. Nie stosować więcej niż 4 czopki na dobę. Bez wyraźnych wskazań leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Panadol Femina - uwagi

Lek może dawać objawy ze strony o.u.n. i zaburzać akomodację, dlatego pacjenci u których wystąpią te działania niepożądane nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń.


Podobne leki
Scopolan compositum

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!