Panadol Femina

Spis treści

Panadol Femina - Skład

1 czopek doodbytniczy (2,7 g) zawiera 800 mg paracetamolu i 10 mg butylobromku hioscyny.

Panadol Femina - Działanie

Lek łączy działanie przeciwbólowe paracetamolu i spazmolityczne hioscyny. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo przez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w OUN. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. W ok. 25% (5-50% w zależności od dawki) wiąże się z białkami osocza. T<sub>0,5</sub> wynosi 1-3 h, jest wydłużony (ponad 4 h) u pacjentów z uszkodzeniem wątroby. Metabolizm paracetamolu zachodzi głównie w wątrobie, a wydalanie następuje głównie z moczem po sprzężeniu z kwasem glukuronowym bądź siarkowym. Butylobromek hioscyny działa spazmolitycznie na mięśnie gładkie przez wpływ na zwoje współczulne narządów trzewnych jamy brzusznej (blokowanie receptorów muskarynowych i nikotynowych): przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, dróg żółciowych. Podany doustnie słabo wchłania się w początkowym odcinku jelita cienkiego, osiągając C<sub>max</sub> we krwi po 1-3 h. Butylobromek hioscyny pozostaje w wysokim stężeniu w miejscu działania i nie przechodzi przez barierę krew-mózg, w związku z czym w nieznacznym stopniu oddziałuje na OUN. Po podaniu doodbytniczym butylobromku hioscyny znacząca jej część jest eliminowana w postaci niezmienionej w pierwszych godzinach od podania.

Reklama

Panadol Femina - Wskazania

Zapobieganie i leczenie dolegliwości związanych z bolesnym miesiączkowaniem, kolką nerkową lub wątrobową, zespołem drażliwego jelita.

Panadol Femina - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na atropinę, paracetamol, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby (głównie u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby) lub nerek, choroba alkoholowa, niedokrwistość, wrodzony brak G-6-PD (fawizm), miastenia oraz stany, w których wszelkie działanie antycholinergiczne mogłoby być szczególnie niebezpieczne (jaskra, przerost gruczołu krokowego powodujący zatrzymywanie moczu, przewężenia w przewodzie pokarmowym, tachykardia).

Panadol Femina - Ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów ze zwężeniem ujścia zastawki mitralnej, chorobą tętnic wieńcowych oraz ostrym zawałem serca, a także z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek, refluksem żołądkowo-przełykowym i innymi przewlekłymi zaburzeniami motoryki mięśni gładkich górnego odcinka przewodu pokarmowego lub zwężeniem odźwiernika. U pacjentów z owrzodzeniem jelit czopki mogą obniżać motorykę i powodować zaparcia. U osób w podeszłym wieku lek może powodować zaburzenia ze strony OUN, suchość w jamie ustnej i, szczególnie u mężczyzn, zatrzymanie moczu - jeżeli objawy są poważne należy przerwać stosowanie leku. Należy przerwać stosowanie preparatu, jeżeli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek zaburzenia ostrości widzenia lub ból spowodowany podwyższeniem ciśnienia w gałce ocznej. W czasie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Niewskazane jest jednoczesne stosowanie kilku leków zawierających paracetamol (acetaminofen), ponieważ może dojść do przedawkowania paracetamolu. Przedawkowanie paracetamolu może spowodować uszkodzenie i niewydolność wątroby, mogące prowadzić do konieczności przeszczepienia wątroby lub do śmierci. Obserwowano przypadki zaburzeń czynności wątroby lub niewydolności wątroby u pacjentów ze zmniejszonym stężeniem glutationu, np. skrajnie niedożywionych, z anoreksją, z niskim wskaźnikiem masy ciała lub regularnie nadużywających alkoholu. U pacjentów z małym stężeniem glutationu (np. w przebiegu posocznicy), stosowanie paracetamolu może zwiększyć ryzyko kwasicy metabolicznej. Mniej niż 5% pacjentów z nadwrażliwościąna pochodne kwasu acetylosalicylowego może również wykazywać nadwrażliwość na paracetamol.

Panadol Femina - Ciąża

Lek może być stosowany jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią (brak danych o przechodzeniu hioscyny do mleka matki).

Panadol Femina - Efekty uboczne

Bardzo rzadko: methemoglobinemia, agranulocytoza, trombocytopenia, reakcje anafilaktyczne, objawy nadwrażliwości skórnej (takie jak: wysypki skórne, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona), przebarwienie siatkówki i jaskra, przyspieszenie czynności serca, niedociśnienie, skurcz oskrzeli u pacjentów wrażliwych na aspirynę i inne NLPZ, nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia czynności wątroby, świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia czynności nerek. Ponadto mogą wystąpić: suchość w jamie ustnej, zaburzenia akomodacji, dezorientacja, zaburzenia pamięci, zawroty głowy.

Panadol Femina - Interakcje

Paracetamol zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu. Długotrwałe, codzienne stosowanie paracetamolu wraz z lekami przeciwzakrzepowymi powoduje zwiększenie ryzyka krwawień. Sporadyczne stosowanie leku nie ma znaczącego wpływu. Paracetamol może zwiększać działanie kofeiny. Metoklopramid przyspiesza, a skopolamina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i alkohol, stosowane z paracetamolem, mogą spowodować uszkodzenie wątroby. Podawanie paracetamolu jednocześnie z NLPZ u pacjentów z niewydolnością nerek może nasilać chorobę nerek. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory MAO, chinidyna, amantydyna, dyzopiramid i butyrofenon mogą podwyższać działanie przeciwcholinergiczne, wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Butylobromek hioscyny obniżając motorykę i wydzielanie w przewodzie pokarmowym może obniżać absorpcję i efekt farmakologiczny innych równocześnie stosowanych doustnie leków. Antagoniści dopaminy np. metoklopramid mogą zmniejszać działanie leku na przewód pokarmowy.

Panadol Femina - Dawkowanie

Doodbytniczo. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 czopek, o ile jest to wskazane 3-4 razy na dobę, co 6 h, Nie przekraczać dawki 4 czopków na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu u dorosłych w leczeniu krótkotrwałym wynosi 4000 mg, a w leczeniu długotrwałym 2600mg. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Preparatu nie należy stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni. Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Panadol Femina - Uwagi

Lek może powodować objawy niepożądane ze strony OUN i zaburzać akomodację, dlatego pacjenta należy uprzedzić, że w czasie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->