Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗
Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗
Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗

Papaverinum hydrochloricum WZF

Spis treści

Reklama

Papaverinum hydrochloricum WZF - skład

1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku papaweryny. Preparat zawiera alkohol benzylowy.

Reklama

Papaverinum hydrochloricum WZF - działanie

Papaweryna należy do izochinolinowych alkaloidów opium. W przeciwieństwie do pochodnych fenantrenowych nie działa przeciwbólowo i nie powoduje uzależnienia. Rozkurcza mięśnie gładkie poprzez bezpośredni wpływ na komórki mięśniowe. Jej działanie spazmolityczne wykorzystywane jest w celu likwidowania stanów spastycznych mięśni gładkich w obrębie jamy brzusznej. W bardziej nasilonych stanach skurczowych jest stosowana w połączeniu z cholinolitykami i lekami przeciwbólowymi. Papaweryna wiąże się z białkami w około 90%. Jest metabolizowana w wątrobie, wydalana z moczem w postaci nieczynnych metabolitów. T0,5 wynosi 0,5-2 h (średnio 1,6 h).

Papaverinum hydrochloricum WZF - wskazania

Stany spastyczne mięśni gładkich: przewodu pokarmowego - kolka żółciowa, stany skurczowe dróg żółciowych, kolka jelitowa; dróg moczowych - kolka nerkowa, bolesne parcie na mocz.

Reklama

Papaverinum hydrochloricum WZF - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenia przewodnictwa w mięśniu sercowym.

Reklama

Papaverinum hydrochloricum WZF - ostrzeżenia

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z jaskrą, zaburzeniami czynności wątroby, dławicą piersiową, po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego. Preparat zawiera 10 mg alkoholu benzylowego w każdym ml roztworu. Lek zawiera 20 mg alkoholu benzylowego w każdej ampułce (2 ml roztworu). Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne. Dożylne podawanie alkoholu benzylowego noworodkom wiąże się z ryzykiem ciężkich działań niepożądanych i śmierci (tzw. „gasping syndrome”). Minimalna ilość alkoholu benzylowego, przy której mogą wystąpić objawy toksyczności jest nieznana. U małych dzieci istnieje zwiększone ryzyko z powodu kumulacji. Leku nie należy stosować u dzieci. Duże objętości alkoholu benzylowego należy podawać z ostrożnością i tylko w razie konieczności, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby oraz u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, z powodu ryzyka kumulacji i toksyczności (kwasica metaboliczna). Preparat zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na ampułkę (2 ml), to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Papaverinum hydrochloricum WZF - ciąża

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Z powodu braku danych o przenikaniu leku do mleka kobiecego, podczas stosowania papaweryny w okresie karmienia piersią konieczne jest zachowanie ostrożności. Lek zawiera alkohol benzylowy.

Reklama

Papaverinum hydrochloricum WZF - efekty uboczne

Rumień twarzy, ból głowy, zawroty głowy, dyskomfort w jamie brzusznej, zaparcia, biegunka, złe samopoczucie, brak łaknienia, nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność, niedociśnienie tetnicze, zaburzenia oddychania. Ból w miejscu wstrzyknięcia. W przypadku nadwrażliwości ze strony wątroby tj.: żółtaczka, eozynofilia, podwyższenie wartości testów wątrobowych, lek należy odstawić.

Papaverinum hydrochloricum WZF - interakcje

Papaweryna osłabia działanie lewodopy.

Papaverinum hydrochloricum WZF - dawkowanie

Dorośli: domięśniowo lub podskórnie, bez rozcieńczenia 40-120 mg (2-6 ml). W razie konieczności dawka może być powtórzona po 3 h, maksymalnie 4 razy na dobę. Z uwagi na brak odpowiednich danych klinicznych, preparatu nie należy stosować u dzieci.

Papaverinum hydrochloricum WZF - uwagi

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż lek może powodować zawroty głowy lub senność.


Podobne leki
NO-SPA ampułki
No-Spa – działanie i dawkowanie. Na co pomaga?
Galospa
Biospasmil

Reklama

Czy możliwe jest odzyskanie słuchu? 🦻
Sprawdź!