ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Phostal

Spis treści

Reklama

Phostal - skład

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego oraz mieszanki wyciągów alergenowych pochodzenia roślinnego, roztoczy kurzu domowego lub grzybów w połączeniu z mannitolem (ilość mannitolu ≤40 mg/ml). Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 0,01 IR/ml lub 0,01 IC/ml, 0,1 IR/ml lub 0,1 IC/ml, 1 IR/ml lub 1 IC/ml i 10 IR/ml lub 10 IC/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera 1 fiolkę z wyciągami alergenowymi o stężeniu 10 IR/ml lub 10 IC/ml. Preparat zawiera sód (45 mg NaCl).

Reklama

Phostal - działanie

Preparat do immunoterapii swoistej zawierający alergeny roztoczy kurzu domowego, alergeny pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego oraz alergeny grzybów. Podczas immunoterapii swoistej stwierdza się następujące zmiany w parametrach laboratoryjnych: pojawienie się swoistych przeciwciał IgG, obniżenie stężenia swoistych przeciwciał IgE we krwi, zmianę aktywności komórek uczestniczących w reakcji alergicznej, pożądane zmiany w zakresie aktywności limfocytów Th2 i Th1, wpływających na produkcję cytokin (obniżenie stężenia IL-4 i zwiększenie IFN-γ), regulujących wytwarzanie IgE. Ponadto immunoterapia swoista wywołuje trwałą odpowiedź immunologiczną, poprzez mechanizm swoistej pamięci immunologicznej.

Reklama

Phostal - wskazania

Choroby alergiczne o charakterze sezonowym lub całorocznym (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa) objawiające się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, atopową astmą oskrzelową. Celem immunoterapii swoistej jest zapobieganie skutkom klinicznym, wynikającym z kontaktu osoby uczulonej z danym alergenem.

Reklama

Phostal - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedobory odporności, choroby nowotworowe, choroby autoimmunologiczne, niekontrolowana astma oskrzelowa, współistniejące leczenie β-adrenolitykami.

Reklama

Phostal - ostrzeżenia

Preparatu nie należy stosować w czasie infekcji. Po potwierdzonym klinicznie zaostrzeniu astmy lub napadzie astmy, należy przerwać wstrzyknięcia preparatu; o kontynuowaniu immunoterapii decyduje lekarz alergolog. Preparat zawiera sód, co należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Reklama

Phostal - ciąża

Nie należy rozpoczynać immunoterapii swoistej u kobiet w ciąży. Należy przerwać immunoterapię swoistą u kobiet, które zaszły w ciążę w początkowym okresie leczenia podstawowego (w okresie zwiększania dawki). Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane u kobiet w ciąży.

Reklama

Phostal - efekty uboczne

Działania niepożądane w miejscu wstrzyknięcia: często występuje rumień o średnicy do 3 cm nie wymaga to zmiany schematu leczenia - jest to sygnał do obserwacji stanu pacjenta. Zmiany miejscowe o średnicy obrzęku i zaczerwienienia powyżej 5 cm, wymagają podania doustnych leków przeciwhistaminowych, wydłużenia czasu obserwacji pacjenta i rozważenia zmiany dawkowania. Reakcje natychmiastowe: napad astmy, pogorszenie stanu pacjenta prowadzące do omdlenia, zaburzenia oddychania (duszność krtaniowa), wstrząs anafilaktyczny. Reakcje typu opóźnionego: bardzo rzadko mogą wystąpić późne objawy choroby posurowiczej z towarzyszącymi objawami takimi jak: ból stawów, pokrzywka, nudności, adenopatia (powiększenie i obrzmienie węzłów chłonnych), gorączka (należy przerwać leczenie odczulające).

Phostal - dawkowanie

Leczenie odczulające może być rozpoczęte u dzieci w wieku 2-3 lat, jeżeli obserwuje się pierwsze objawy choroby alergicznej. U pacjentów powyżej 50 rż. swoista immunoterapia jest uzasadniona jedynie w przypadku nowo zdiagnozowanej alergii. Dawkowanie należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta. Wielkość dawki nie zależy od wieku, lecz od stopnia indywidualnej reaktywności pacjenta. Leczenie podstawowe. Preparat należy podawać głęboko podskórnie raz w tyg. Dawkę należy stopniowo zwiększać, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej (maksymalnej dawki dobrze tolerowanej) zgodnie ze schematem zawartym w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Schemat ten można modyfikować w zależności od stanu pacjenta i reakcji na leczenie. Leczenie podtrzymujące. Maksymalna dobrze tolerowana dawka powinna być powtarzana co 15 dni, a następnie co miesiąc lub dłużej. Nie należy przekraczać odstępu 6 tyg. pomiędzy kolejnymi dawkami. Jeżeli czas pomiędzy iniekcjami będzie dłuższy niż 6 tyg, należy zmniejszyć dawkę. Na ogół leczenie odczulające stosuje się przez 3-5 lat. Pacjent powinien pozostać pod ścisłą obserwacją przez 30 minut po wstrzyknięciu. W dniu iniekcji pacjent powinien unikać wysiłków fizycznych.

Phostal - uwagi

Wstrzyknięcie należy przeprowadzać w warunkach dostępu do zestawu przeciwwstrząsowego.


Podobne leki
Allergovit
Catalet
Novo-Helisen Depot
Perosall

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!