Pimafucort

Spis treści

Pimafucort - Skład

1 g maści lub kremu zawiera 10 mg natamycyny, 10 mg hydrokortyzonu i 3500 j.m. neomycyny w postaci siarczanu. Krem zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu.

Pimafucort - Działanie

Preparat złożony do stosowania miejscowego. Hydrokortyzon jest słabo działającym miejscowo kortykosteroidem o działaniu przeciwzapalnym, obkurczającym naczynia krwionośne i łagodzącym objawy stanów zapalnych (świąd). Neomycyna - antybiotyk aminoglikozydowy - działa bakteriobójczo na <I>Staphylococcus spp.</I>, <I>Enterococcus spp.</I>, pałeczki <I>Enterobacteriaceae</I> (zwłaszcza <I>Klebsiella spp.</I>, <I>Proteus spp.</I>, <I>Escherichia coli</I>). Natamycyna jest miejscowo działającym antybiotykiem grzybobójczym, aktywnym zwłaszcza wobec <I>Candida spp.</I>

Reklama

Pimafucort - Wskazania

Krótkotrwałe leczenie powierzchniowych chorób skóry reagujących na leczenie kortykosteroidami, lecz nie wywołanych pierwotnym zakażeniem drobnoustrojami, ze współistniejącymi zakażeniami wtórnymi wywołanymi przez bakterie i grzyby wrażliwe na neomycynę lub natamycynę.

Pimafucort - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na natamycynę, hydrokortyzon lub neomycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroby skóry spowodowane pierwotnymi zakażeniami bakteryjnymi, zakażeniami wirusowymi, pierwotnymi zakażeniami wywołanymi przez grzyby i drożdżaki oraz zakażeniami pasożytniczymi. Choroby wrzodowe skóry, rany, owrzodzenia podudzi, rany oparzeniowe. Objawy niepożądane po miejscowym stosowaniu kortykosteroidów (posteroidowe okołowargowe zapalenie skóry, rozstępy skórne). Rybia łuska, młodzieńczy wyprysk stóp, trądzik pospolity, trądzik różowaty, kruchość naczyń krwionośnych, zanik skóry.

Pimafucort - Ostrzeżenia

Należy unikać kontaktu preparatu z oczami oraz stosowania w okolicy oczu, ponieważ dostanie się preparatu na spojówki może być przyczyną jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej. Stosując preparat na rozległe powierzchnie skóry, u dzieci lub pod opatrunkiem okluzyjnym, należy wziąć pod uwagę możliwość zahamowania czynności kory nadnerczy. W wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. U osób wrażliwych na neomycynę możliwe jest wystąpienie nadwrażliwości na inne antybiotyki o podobnej budowie chemicznej, takie jak kanamycyna, paromomycyna, gentamycyna i inne antybiotyki aminoglikozydowe (nadwrażliwość krzyżowa). Należy unikać długotrwałego stosowania preparatu i nakładania go na rany lub uszkodzoną skórę (teoretyczne ryzyko ototoksycznego i nefrotoksycznego działania neomycyny po jej wchłonięciu do krążenia ogólnego). W przypadku nadkażenia lub nadmiernego wzrostu grzybów należy przerwać stosowanie preparatu i wdrożyć inny sposób leczenia. Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i propylu krem może powodować reakcje alergiczne (reakcje typu późnego).

Pimafucort - Ciąża

Nie należy stosować w ciąży przez długi okres czasu, na rozległe powierzchnie skóry, ani pod opatrunkiem okluzyjnym.

Pimafucort - Efekty uboczne

Rzadko: zahamowanie czynności kory nadnerczy, zanik skóry ze ścieńczeniem skóry, rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych, plamica i rozstępy skórne, zapalenie skóry z objawami podobnymi do trądziku różowatego i okołowargowe zapalenie skóry z zanikiem skóry lub bez, "efekt z odbicia" tj. nasilenie objawów choroby po zaprzestaniu leczenia, opóźnienie procesu wyleczenia, odbarwienie skóry, nadmierne owłosienie. Bardzo rzadko: zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, zwiększone ryzyko wystąpienia zaćmy. Częstość nieznana: nieostre widzenie. Ponadto może wystąpić alergia kontaktowa na neomycynę.

Pimafucort - Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Niewielką ilość preparatu nanosi się 2-4 razy na dobę na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry. Nie stosować dłużej niż 14 dni. Krem zaleca się w leczeniu stanów ostrych i podostrych, a także zmian zlokalizowanych w obrębie skóry owłosionej i fałdów skórnych. Maść zaleca się w leczeniu zmian skórnych z towarzyszącym wysuszeniem, złuszczeniem lub pękaniem skóry, zwłaszcza w łojotokowym zapaleniu skóry.

Pimafucort - Uwagi

Nie ma danych na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie wydaje się jednak, aby mógł on wywierać jakiekolwiek działanie upośledzające tę zdolność.

Pharmindex
<-- popup -->