Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Reklama

Działanie

Izotoniczny roztwór elektrolitowy o składzie zbliżonym do składu soku jelitowego. 1000 ml zawiera 144 mmol sodu, 6 mmol potasu, 100 mmol chlorków i 50 mmol octanów. Osmolarność wynosi 300 mosmol/l.

Wskazania

Niedobory elektrolitowe w wyniku biegunki z odwodnieniem, utraty płynów przez przetoki żołądkowe, żółciowe, jelitowe i okrężnicze. Nieznaczna kwasica metaboliczna.

Przeciwwskazania

Niewydolność krążenia. Niewydolność nerek z bezmoczem. Przewodnienie. Ciężka kwasica metaboliczna. Zbyt wysokie stężenie któregoś z jonów zawartych w preparacie.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Przewodnienie. Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia. Hipernatremia, hiperkaliemia, hiperchloremia. Podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wkłucia.

Interakcje

Możliwe niezgodności farmakologiczne z podawanymi jednocześnie lekami. Nie należy podawać jednocześnie z glikozydami nasercowymi, antagonistami aldosteronu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, aminoglikozydami, lekami przeciwcholinergicznymi, NLPZ. Ryzyko hipernatremii może się nasilić przy równoczesnym podawaniu leków z grupy NLPZ, leków blokujących receptory α-adrenergiczne, karbenoksolonu.

Dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny, elektrolity oraz ilości traconego płynu, zawsze w oparciu o pomiary poziomu elektrolitów osocza. Zwykle podaje się z szybkością do 10 ml/min. Maksymalna dawka wynosi 2000 ml/dobę. Niemowlęta: podawać jednocześnie z 5% roztworem glukozy w stosunku 1:1.

Reklama

Uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej oraz ilości wydalanego moczu.

Pharmindex