Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Spis treści

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - Skład

100 ml płynu zawiera 550 mg chlorku sodu, 680 mg octanu sodu, 45 mg chlorku potasu.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - Działanie

Izotoniczny roztwór elektrolitowy o składzie zbliżonym do składu soku jelitowego. 1000 ml zawiera 144 mmol sodu, 6 mmol potasu, 100 mmol chlorków i 50 mmol octanów. Osmolarność wynosi 300 mosmol/l.

Reklama

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - Wskazania

Niedobory elektrolitowe w wyniku biegunki z odwodnieniem, utraty płynów przez przetoki żołądkowe, żółciowe, jelitowe i okrężnicze. Nieznaczna kwasica metaboliczna.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - Przeciwskazania

Niewydolność krążenia. Niewydolność nerek z bezmoczem. Przewodnienie. Ciężka kwasica metaboliczna. Zbyt wysokie stężenie któregoś z jonów zawartych w preparacie.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - Ciąża

Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - Efekty uboczne

Przewodnienie. Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia. Hipernatremia, hiperkaliemia, hiperchloremia. Podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wkłucia.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - Interakcje

Możliwe niezgodności farmakologiczne z podawanymi jednocześnie lekami. Nie należy podawać jednocześnie z glikozydami nasercowymi, antagonistami aldosteronu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, aminoglikozydami, lekami przeciwcholinergicznymi, NLPZ. Ryzyko hipernatremii może się nasilić przy równoczesnym podawaniu leków z grupy NLPZ, leków blokujących receptory α-adrenergiczne, karbenoksolonu.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - Dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny, elektrolity oraz ilości traconego płynu, zawsze w oparciu o pomiary poziomu elektrolitów osocza. Zwykle podaje się z szybkością do 10 ml/min. Maksymalna dawka wynosi 2000 ml/dobę. Niemowlęta: podawać jednocześnie z 5% roztworem glukozy w stosunku 1:1.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter - Uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej oraz ilości wydalanego moczu.

Pharmindex