Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny

Spis treści

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny - Skład

100 ml płynu zawiera 117 mg chlorku sodu, 272 mg octanu sodu, 150 mg chlorku potasu, 135 mg wodorofosforanu potasu.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny - Działanie

Hipotoniczny roztwór elektrolitowy uzupełniający niedobory płynów w odwodnieniu hipertonicznym. Osmolarność płynu jest o około połowę mniejsza od osmolarności osocza, co sprzyja przechodzeniu wody do komórek odwodnionego organizmu. 100 ml dostarcza 4 mmol sodu, 3,56 mmol potasu, 4,01 mmol chloru, 0,77 mmol fosforanów, 2 mmol octanów. Osmolarność wynosi 143 mosmol/l.

Reklama

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny - Wskazania

Odwodnienie hiperosmotyczne, późny okres leczenia śpiączki cukrzycowej.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny - Przeciwskazania

Niewydolność krążenia. Hiperkaliemia. Niewydolność nerek ze skąpomoczem i bezmoczem. Przewodnienie. Nie leczona choroba Addisona. Okresowa dziedziczna adynamia.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny - Efekty uboczne

Przewodnienie. Zbyt szybkie podanie może powodować obrzęki obwodowe, obrzęk płuc, obrzęk mózgu, niewydolność krążenia, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny - Interakcje

Możliwe niezgodności farmaceutyczne z podawanymi jednocześnie płynami.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny - Dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny, elektrolity oraz ilości traconego płynu, zawsze w oparciu o stężenie elektrolitów we krwi. Zwykle podaje się 1000-3000 ml/dobę. Nie przekraczać szybkości wlewu: dorośli do 10 ml/min, dzieci do 4 ml/min, niemowlęta do 2 ml/min.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny - Uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej (hematokryt, jonogram, diureza).

Pharmindex