Znajdź lek

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny

Działanie

Hipotoniczny roztwór elektrolitowy uzupełniający niedobory płynów w odwodnieniu hipertonicznym. Osmolarność płynu jest o około połowę mniejsza od osmolarności osocza, co sprzyja przechodzeniu wody do komórek odwodnionego organizmu. 100 ml dostarcza 4 mmol sodu, 3,56 mmol potasu, 4,01 mmol chloru, 0,77 mmol fosforanów, 2 mmol octanów. Osmolarność wynosi 143 mosmol/l.

Wskazania

Odwodnienie hiperosmotyczne, późny okres leczenia śpiączki cukrzycowej.

Przeciwwskazania

Niewydolność krążenia. Hiperkaliemia. Niewydolność nerek ze skąpomoczem i bezmoczem. Przewodnienie. Nie leczona choroba Addisona. Okresowa dziedziczna adynamia.

Działania niepożądane

Przewodnienie. Zbyt szybkie podanie może powodować obrzęki obwodowe, obrzęk płuc, obrzęk mózgu, niewydolność krążenia, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia.

Interakcje

Możliwe niezgodności farmaceutyczne z podawanymi jednocześnie płynami.

Dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny, elektrolity oraz ilości traconego płynu, zawsze w oparciu o stężenie elektrolitów we krwi. Zwykle podaje się 1000-3000 ml/dobę. Nie przekraczać szybkości wlewu: dorośli do 10 ml/min, dzieci do 4 ml/min, niemowlęta do 2 ml/min.

Uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej (hematokryt, jonogram, diureza).

Pharmindex