Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter

Spis treści

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - Skład

100 ml płynu zawiera 117 mg chlorku sodu, 272 mg octanu sodu, 150 mg chlorku potasu, 135 mg wodorofosforanu potasu.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - Działanie

Hipotoniczny roztwór elektrolitowy uzupełniający niedobory płynów w odwodnieniu hipertonicznym. Osmolarność płynu jest prawie o połowę mniejsza od osmolarności osocza, co sprzyja szybkiemu przenikaniu wody do wnętrza odwodnionych komórek i uzupełnianiu niedoborów elektrolitów wewnątrzkomórkowych. 100 ml dostarcza 4 mmol sodu, 3,56 mmol potasu, 4,01 mmol chloru, 0,77 mmol fosforanów, 2 mmol octanów. Osmolarność wynosi 143 mosmol/l.

Reklama

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - Wskazania

Odwodnienie hiperosmotyczne w wyniku przegrzania, gorączki, obfitego pocenia się, zmniejszenia podaży płynów (np. podczas długotrwałej utraty przytomności). Śpiączka cukrzycowa. Biegunka niemowląt.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - Przeciwskazania

Niewydolność krążenia. Przewodnienie. Hiperkaliemia. Kwasica metaboliczna. Niewydolność nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem. Nie leczona choroba Addisona. Okresowa dziedziczna adynamia.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - Ciąża

Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - Efekty uboczne

Przewodnienie. Hipernatremia, hiperkaliemia, hiperchloremia. Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk mózgu, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia. Podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wkłucia.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - Interakcje

Możliwe niezgodności farmaceutyczne z podawanymi jednocześnie płynami. Nie należy podawać jednocześnie z glikozydami nasercowymi, antagonistami aldosteronu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, aminoglikozydami, lekami przeciwcholinergicznymi, NLPZ.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - Dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny, elektrolity. Zazwyczaj podaje się 1000-3000 ml/dobę. Nie przekraczać szybkości wlewu: dorośli do 10 ml/min, dzieci do 4 ml/min, niemowlęta do 2 ml/min.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - Uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej oraz ilości wydalanego moczu.

Pharmindex
<-- popup -->