Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter

Reklama

Działanie

Hipotoniczny roztwór elektrolitowy uzupełniający niedobory płynów w odwodnieniu hipertonicznym. Osmolarność płynu jest prawie o połowę mniejsza od osmolarności osocza, co sprzyja szybkiemu przenikaniu wody do wnętrza odwodnionych komórek i uzupełnianiu niedoborów elektrolitów wewnątrzkomórkowych. 100 ml dostarcza 4 mmol sodu, 3,56 mmol potasu, 4,01 mmol chloru, 0,77 mmol fosforanów, 2 mmol octanów. Osmolarność wynosi 143 mosmol/l.

Wskazania

Odwodnienie hiperosmotyczne w wyniku przegrzania, gorączki, obfitego pocenia się, zmniejszenia podaży płynów (np. podczas długotrwałej utraty przytomności). Śpiączka cukrzycowa. Biegunka niemowląt.

Przeciwwskazania

Niewydolność krążenia. Przewodnienie. Hiperkaliemia. Kwasica metaboliczna. Niewydolność nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem. Nie leczona choroba Addisona. Okresowa dziedziczna adynamia.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Przewodnienie. Hipernatremia, hiperkaliemia, hiperchloremia. Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk mózgu, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia. Podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wkłucia.

Interakcje

Możliwe niezgodności farmaceutyczne z podawanymi jednocześnie płynami. Nie należy podawać jednocześnie z glikozydami nasercowymi, antagonistami aldosteronu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, aminoglikozydami, lekami przeciwcholinergicznymi, NLPZ.

Dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny, elektrolity. Zazwyczaj podaje się 1000-3000 ml/dobę. Nie przekraczać szybkości wlewu: dorośli do 10 ml/min, dzieci do 4 ml/min, niemowlęta do 2 ml/min.

Reklama

Uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej oraz ilości wydalanego moczu.

Pharmindex