ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Polibiotic

Spis treści

Reklama

Polibiotic - skład

1 g maści zawiera 5 mg siarczanu neomycyny, 5000 j.m. siarczanu polimyksyny B oraz 400 j.m. bacytracyny cynkowej.

Reklama

Polibiotic - działanie

Preparat do stosowania miejscowego, zawierający substancje czynne o różnym, wzajemnie uzupełniającym się mechanizmie działania przeciwbakteryjnego. Neomycyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym działającym bakteriobójczo głównie na bakterie Gram-ujemne. Działa in vitro na następujące bakterie: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Mycobacterium tuberculosis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus (indolododatni), Salmonella spp., Shigella spp., Pseudomonas aeruginosa. Polimyksyna B jest antybiotykiem polipeptydowym, działa przede wszystkim na bakterie Gram-ujemne. Działa in vitro na następujące bakterie: Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Salmonella spp., Shigella spp., Acinetobacter spp., Legionella pneumophila. Bacytracyna jest antybiotykiem polipeptydowym działającym głównie na bakterie Gram-dodatnie. Działa in vitro na następujące bakterie: gronkowce, paciorkowce, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Fusobacterium, Haemophilus influenzae. Składniki preparatu praktycznie nie wchłaniają się przez nieuszkodzoną skórę, natomiast w przypadku skóry uszkodzonej dochodzi do wchłaniania neomycyny.

Reklama

Polibiotic - wskazania

Drobne rany (otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzenia i owrzodzenia skóry.

Reklama

Polibiotic - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenia słuchu. Nie stosować do oczu, na błony śluzowe; głębokie kłute rany, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na sączące zmiany chorobowe - ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji czynnych do krążenia ogólnego i ich ogólnoustrojowych działań niepożądanych (ototoksyczność, neurotoksyczność). Dzieci do 12 lat (ryzyko działania nefro- i ototoksycznego).

Reklama

Polibiotic - ostrzeżenia

W przypadku silnych odczynów alergicznych należy przerwać leczenie. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub upośledzeniem słuchu. Ryzyko działania nefro- i ototoksycznego preparatu jest większe u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, jak również u pacjentów leczonych lekami oto- i nefrotoksycznymi. Stosowanie leku na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może spowodować utratę słuchu, uszkodzenie nerek i wystąpienie objawów neurotoksycznych. U pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek antybiotyk z grypy aminoglikozydów lub polimyksyn może wystąpić nadwrażliwość na neomycynę lub polimyksynę B. Długotrwałe stosowanie preparatu może spowodować nadmierne namnażanie się drobnoustrojów, w tym grzybów, niewrażliwych na zawarte w nim antybiotyki. Stosowanie maści należy przerwać w razie wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza objawów podrażnienia w miejscu nałożenia leku lub w przypadku braku poprawy objawów podrażnienia skóry, objawów nadwrażliwości lub w przypadku braku poprawy.

Reklama

Polibiotic - ciąża

Substancje czynne preparatu, a zwłaszcza neomycyna, mogą wywierać szkodliwe działanie farmakologiczne na przebieg ciąży lub rozwój płodu/noworodka. Nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią, ze względu na brak odpowiednich badań.

Reklama

Polibiotic - efekty uboczne

Mogą wystąpić (częstość nieznana): objawy nadwrażliwości, w tym miejscowe (świąd, wysypka, zaczerwienienie, obrzęk i inne objawy podrażnienia), zakażenie opornymi szczepami bakterii lub grzybów, ototoksyczność, nefrotoksyczność.

Polibiotic - interakcje

W przypadku wchłonięcia się substancji czynnych po zastosowaniu maści na dużą powierzchnię skóry lub uszkodzoną skórę, mogą wystąpić interakcje z innymi stosowanymi jednocześnie lekami. Równoczesne zastosowanie z doustnie podawaną neomycyną może nasilić ryzyko wystąpienia nadwrażliwości. Nie należy stosować jednocześnie z lekami mogącymi uszkadzać nerki i narząd słuchu, takimi jak silnie działające leki moczopędne (np. furosemid, kwas etakrynowy). Leki te stosowane jednocześnie z antybiotykami aminoglikozydowymi zwiększają ich stężenie we krwi, co zwiększa ryzyko zaburzeń słuchu a nawet głuchoty, która może wystąpić nawet po zaprzestaniu ich stosowania. Podczas jednoczesnego stosowania doustnie lub miejscowo leków o potencjalnym działaniu nefro-, oto-lub neurotoksycznym, może wystąpić sumowanie się ich działań niepożądanych.

Polibiotic - dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Po oczyszczeniu miejsca zranienia należy pokryć niewielką ilością maści chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2-5 razy na dobę. Miejsce nałożenia maści można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte. Nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni. Po zakończeniu leczenia, nie należy ponownie stosować leku przed upływem 3 miesięcy. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku, należy jednak pamiętać o konieczności zmniejszenia maksymalnych dawek u pacjentów, u których występują zaburzenia czynności nerek. Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego.

Polibiotic - uwagi

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Altabactin
Bivacyn
Tribiotic

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!