ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Pollinex

Spis treści

Reklama

Pollinex - skład

Pollinex + Rye zawiera mieszankę alergoidów pyłku 13 traw: wyczyniec łąkowy, grzebienica pospolita, kupkówka pospolita, życica trwała, wiechlina łąkowa, tomka wonna, kostrzewa łąkowa, mietlica pospolita, tymotka łąkowa, stokłosa, rajgras wyniosły, kłosówka wełnista i żyto zwyczajne. Zestaw do leczenia podstawowego - fiolka nr 1 (zielona etykieta) - 600 SU (jednostek standaryzowanych)/ml, fiolka nr 2 (żółta etykieta) - 1600 SU/ml, fiolka nr 3 (czerwona etykieta) - 4000 SU/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego – fiolka nr 3 (czerwona etykieta) zawiera 1,5 ml zawiesiny - 4000 SU/ml. Pollinex Tree zawiera mieszankę alergoidów pyłku 3 drzew: olcha, brzoza i leszczyna. Zestaw do leczenia podstawowego - fiolka nr 1 (zielona etykieta) - 600 SU (jednostek standaryzowanych)/ml, fiolka nr 2 (żółta etykieta) - 1600 SU/ml, fiolka nr 3 (czerwona etykieta) - 4000 SU/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego - fiolka nr 3 (czerwona etykieta) zawiera 1,5 ml zawiesiny - 4000 SU/ml.

Reklama

Pollinex - działanie

Preparat do immunoterapii swoistej zawierający alergeny pyłków traw lub drzew. Peparaty do swoistego odczulania modyfikują specyficzną odpowiedź immunologiczną typu TH2 na rzecz bardziej zrównoważonej odpowiedzi TH1/TH2. Następuje wytwarzanie swoistych przeciwciał IgG, obniżenie stężęnia swoistych IgE i ograniczone uwalnianie histaminy z bazofilów. Preparaty zawierają wyciągi alergenów, które zostały przekształcone w alergoidy przez poddanie ich działaniu aldehydu glutarowego. Alergoidy są następnie adsorbowane na L-tyrozynie. Ma to wpływ na zmniejszenie działania alergizującego przy jednoczesnym zachowaniu immunogenności. Adsorpcja na L-tyrozynie sprawia, że alergoidy są uwalniane wolniej.

Reklama

Pollinex - wskazania

Leczenie chorób alergicznych np. alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek i (lub) alergiczna astma oskrzelowa o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, wynikających z IgE-zależnej alergii na pyłki traw (Pollinex+Rye) lub drzew (Pollinex Tree) u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 lat. W diagnozie należy uwzględnić przebyte choroby i wyniki testów alergicznych, najlepiej testów skórnych.

Reklama

Pollinex - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą. Chroniczne lub ostre zakażenia, lub stany zapalne. Wtórne zmiany narządu w którym zachodzi reakcja alergiczna (rozedma płuc, rozstrzenie oskrzelowe itp.). Astma oskrzelowa z trwałymi zaburzeniami czynności płuc, poniżej 70% natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1), pomimo właściwego leczenia. Choroby autoimmunologiczne np. zaburzenia czynności wątroby, nerek, układu nerwowego lub tarczycy, lub choroba reumatoidalna. Niedobór odporności (w tym spowodowany leczeniem immunosupresyjnym). Choroby nowotworowe. Przyjmowanie leków β-adrenolitycznych. Przeciwwskazanie do przyjmowania epinefryny (adrenaliny). Zaburzenia przemiany tyrozyny, szczególnie w przypadku tyrozynemii i alkaptonurii. Dzieci poniżej 6 lat.

Reklama

Pollinex - ostrzeżenia

Preparat może być wstrzykiwany pacjentowi, jeżeli jest dostępny sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i epinefryna. Preparaty do immunoterapii powinny być przepisywane i stosowane wyłącznie przez lekarzy ze specjalizacją alergologiczną lub mających doświadczenie w leczeniu alergii. Należy przeprowadzić dokładny wywiad w celu ustalenia przyczyny alergii i obecnego stanu zdrowia pacjenta w dniu iniekcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na: gorączkę lub stan zapalny, ostrą infekcję, tolerancję poprzedniej dawki, zmiany leczenia farmakologicznego (zwłaszcza objawowego leczenia alergii), ocenę czynności płuc u pacjentów z astmą, np. korzystając z pomiaru szczytowego przepływu wydechowego. Jeśli pacjent ma ostrą infekcję, gorączkę lub miał ciężki atak astmy nie należy stosować immunoterapii aż do 24 h od ustabilizowania się stanu pacjenta. Po każdym wstrzyknięciu pacjenci powinni pozostać na obserwacji przez co najmniej 30 min. Czas obserwacji należy wydłużyć w przypadku wystąpienia nawet łagodnych objawów lub oznak nadwrażliwości, do czasu całkowitego ich ustąpienia. W przypadku silnej lub długotrwałej reakcji niepożądanej konieczna może okazać się hospitalizacja. Należy poinformować pacjenta o konieczności niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących działań niepożądanych w czasie obserwacji lub później. Podobnie jak w przypadku innych specyficznych immunoterapii istnieje ryzyko wstrząsu anafilaktycznego. Przeciwdziałania reakcjom alergicznym opierają się na obowiązujących wytycznych w zakresie opieki medycznej. Jeżeli pacjent miał ostrą infekcję przebiegającą z gorączką lub silny atak astmy (stan astmatyczny), kolejną dawkę preparatu można podać dopiero po 24-48 h od ustabilizowania się stanu pacjenta. Pacjenci z grupy wysokiego ryzyka (np. pacjenci wyjątkowo silnie uczuleni) powinni być poddani ścisłej obserwacji. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności układu naczyniowo-sercowego i (lub) płuc. Jeżeli niezbędne będą inne szczepienia w trakcie leczenia preparatem, zalecane odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami, mogą zostać wydłużone. Należy poinformować pacjenta, aby w dniu szczepienia nie spożywał ciężkostrawnych posiłków ani alkoholu oraz unikał wyczerpującego wysiłku fizycznego (w tym aktywności sportowej) przez co najmniej 12 h przed i po wstrzyknięciu. Kontakt z alergenami (egzogennymi lub jatrogennymi) może obniżyć poziom tolerancji. W trakcie odczulania należy w miarę możliwości unikać alergenów wywołujących dolegliwości oraz alergenów reagujących krzyżowo.

Reklama

Pollinex - ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia w ciąży. Jeśli zajście w ciążę nastąpi w trakcie leczenia, terapia może być kontynuowana po starannej ocenie stanu ogólnego pacjentki i jej reakcji na uprzednie wstrzyknięcia preparatu. Brak informacji czy preparat przenika do mleka matki.

Reklama

Pollinex - efekty uboczne

Może wystąpić: zaczerwienienie, obrzęk (średnica >5 cm), świąd w miejscu wstrzyknięcia; łagodne reakcje ogólnoustrojowe: nawrót lub pogorszenie charakterystycznych dla pacjenta oznak i objawów alergicznych tj. świąd oczu, kichanie, kaszel, uogólniona pokrzywka, łagodny skurcz oskrzeli, nasilenie egzemy atopowej, uczucie zmęczenia; umiarkowane i ciężkie reakcje ogólnoustrojowe: nasilony świszczący oddech, duszność lub obrzęk Quinckego. W rzadkich przypadkach może wystąpić przejściowe stwardnienie podskórne w miejscu wstrzyknięcia (jeżeli wstrzyknięcie było zbyt powierzchowne), wstrząs anafilaktyczny (może wystąpić w ciągu kilku minut po wstrzyknięciu preparatu, często przed pojawieniem się odczynu miejscowego). Niezwykle rzadko mogą wystąpić reakcje poważne, późne: objawy choroby posurowiczej tj. gorączka, bóle stawów, pokrzywka, obrzęk węzłów chłonnych.

Pollinex - interakcje

Preparatu nie należy podawać pacjentom przyjmującym leki β-adrenolityczne. W przypadku zalecenia pacjentowi dwóch różnych preparatów odczulających, należy zachować odstęp 2-3 dni między wstrzyknięciami. Leczenia odczulającego nie należy stosować równocześnie z leczeniem immunosupresyjnym. Jednoczesne leczenie objawowymi lekami przeciwalergicznymi (np. lekami przeciwhistaminowymi, kortykosteroidami lub stabilizatorami komórek tucznych) może maskować rzeczywistą reakcję u pacjenta. W takich przypadkach po zaprzestaniu podawania leków objawowych może być konieczne zmniejszenie dawki. Należy zachować przynajmniej odstęp 1 tyg. pomiędzy podaniem preparatu a szczepieniem przeciwwirusowym lub przeciwbakteryjnym, pod warunkiem, że wszystkie działania niepożądane całkowicie ustąpiły; kolejną dawkę preparatu należy podać przynajmniej 2 tyg. od daty szczepienia, pod warunkiem, że wszystkie działania niepożądane całkowicie ustąpiły.

Pollinex - dawkowanie

Podskórnie. Leczenie podstawowe. U większości pacjentów można zastosować schemat dawkowania przedstawiony poniżej. W zależności od stopnia uczulenia, lekarz może modyfikować dawkowanie. Dawkę można zwiększyć, jeżeli poprzednia dawka była dobrze tolerowana, zachowując odpowiednią przerwę między wstrzyknięciami. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 0,5 ml zawiesiny. Leczenie rozpoczyna się od dawki z fiolki nr 1 etykieta zielona (zalecana dawka 300 SU/0,5 ml), po 7-14 dniach wstrzykuje się dawkę z fiolki nr 2 etykieta żółta (zalecana dawka 800 SU/0,5 ml), a następnie po 7-14 dniach dawkę z fiolki nr 3 etykieta czerwona (zalecana dawka 2000 SU/0,5 ml). Alternatywny sposób dawkowania (zalecany dla pacjentów silnie uczulonych): dawki z fiolki nr 1 etykieta zielona 120 SU/0,2 ml, następnie 300 SU/0,5 ml; dawki z fiolki nr 2 etykieta żółta 320 SU/0,2 ml, następnie 800 SU/0,5 ml; dawki z fiolki nr 3 etykieta czerwona 800 SU/0,2 ml, następnie 2000 SU/0,5 ml. Leczenie podtrzymujące. Zalecany schemat dawkowania to przynajmniej 3 wstrzyknięcia po 0,5 ml (2000 SU) z fiolki nr 3 etykieta czerwona w odstępach 1-4 tyg. (maksymalnie 6 tyg.). Jeżeli maksymalna dawka była źle tolerowana, można stosować mniejsze dawki podtrzymujące. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 0,5 ml zawiesiny. Leczenie zakończyć przed rozpoczęciem sezonu pylenia. Zalecane jest stosowanie szczepionki przez kolejne 3 do 5 lat. Postępowanie w przypadku przekroczenia zalecanych odstępów pomiędzy wstrzyknięciami. Leczenie podstawowe - jeśli odstęp pomiędzy wstrzyknięciami wydłuży się: o 2-4 tyg. - wstrzyknąć poprzednią dawkę (nie należy zwiększać dawki); >4 tyg. - wstrzyknąć najmniejszą dawkę. Leczenie podtrzymujące - jeśli odstęp pomiędzy wstrzyknięciami wydłuży się >6 tyg. należy rozpocząć leczenie od początku (od najmniejszej dawki). Modyfikacja dawki w przypadku silnej reakcji po wstrzyknięciu. U każdego pacjenta może być inna maksymalna dawka dobrze tolerowana, ale nie można przekraczać maksymalnej dawki 0,5 ml. Jeśli w miejscu wstrzyknięcia wystąpi obrzęk >5 cm lub reakcja ogólnoustrojowa należy skorygować dawkę przed kolejnym wstrzyknięciem: obrzęk w miejscu podania o średnicy 5-10 cm - nie należy zwiększać dawki, powtórzyć ostatnią wstrzykniętą dawkę; obrzęk w miejscu podania o średnicy >10 cm - cofnąć się o 1 etap w schemacie dawkowania; reakcja ogólnoustrojowa o różnym nasileniu - cofnąć się o 2 etapy w schemacie dawkowania; poważna reakcja ogólnoustrojowa, wstrząs anafilaktyczny - zweryfikować wskazania do leczenia. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku, należy wziąć pod uwagę częściej występujące przeciwwskazania, takie jak rozedma płuc, rozstrzenie oskrzelowe i zaburzenia układu sercowo-naczyniowego. Nie należy stosować preparatu u dzieci <6 lat. Sposób podania. Należy upewnić się, że jest dostępny odpowiednio wyposażony zestaw ratownictwa medycznego zawierający epinefrynę (adrenalinę). Należy upewnić się, czy wybrano prawidłową fiolkę (dawkę). Zaleca się, aby przed wstrzyknięciem, pacjenci niespokojni się położyli. Wstrzyknięcie należy wykonywać wyłącznie podskórnie, w zewnętrzną środkową część ramienia. Kolejne zastrzyki należy wykonywać na przemian w jedno lub drugie ramię np. 1. i 3. zastrzyk w prawe ramię a 2. w lewe. Należy unikać powtórnego wstrzykiwania dawki w to samo miejsce. Preparatu w żadnym wypadku nie należy podawać domięśniowo ani donaczyniowo.

Pollinex - uwagi

Preparat zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy, że jest „wolny od sodu”. Preparat może sporadycznie wywołać łagodną senność, co należy wziąć pod uwagę w przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego lub przy obsłudze maszyn w ruchu.


Podobne leki
Allergovit
Catalet
Novo-Helisen Depot
Perosall

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!