Ten zakaz obowiązuje już w niektórych krajach. Czy zostanie wprowadzony również w Polsce? Sprawdź❗
Ten zakaz obowiązuje już w niektórych krajach. Czy zostanie wprowadzony również w Polsce? Sprawdź❗
Ten zakaz obowiązuje już w niektórych krajach. Czy zostanie wprowadzony również w Polsce? Sprawdź❗

Pyrantelum Owix

Spis treści

Reklama

Pyrantelum Owix - skład

1 tabl. zawiera 250 mg pyrantelu w postaci embonianu pyrantelu.

Reklama

Pyrantelum Owix - działanie

Lek przeciwpasożytniczy, działający na robaki obłe w obrębie przewodu pokarmowego. Poraża mięśnie pasożytów poprzez aktywację receptorów nikotynowych. Hamuje także esterazę cholinową. Zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego pasożytów prowadzi do ich porażenia, co ułatwia usuwanie z przewodu pokarmowego bez dodatkowego stosowania środków przeczyszczających. Preparat działa zarówno na postacie dojrzałe pasożytów jak i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju; nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach. Lek działa na następujące robaki obłe: Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma doudenaleNecator americanus, Trichostrongylus orientalis i Trichostrongylus colubriformis. Preparat bardzo słabo wchłania się z przewodu pokarmowego. Stężenie w osoczu, po doustnym podaniu pojedynczej dawki 10 mg/kg mc., wynosi 0,05 - 0,13 μg/ml w ciągu 1-3 h. Minimalna ilość preparatu wchłonięta z przewodu pokarmowego jest częściowo metabolizowana w wątrobie do N-metylo-1,3-propanediaminy. Ponad 50% doustnej dawki leku wydala się w stanie niezmienionym z kałem i mniej niż 15% z moczem w postaci niezmienionej lub metabolitu N-metylo-1,3-propanediaminy.

Reklama

Pyrantelum Owix - wskazania

Owsica u dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych, wywołana przez Enterobius vermicularis.

Reklama

Pyrantelum Owix - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie piperazyny. Stosowanie w czasie leczenia miastenii.

Reklama

Pyrantelum Owix - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów niedożywionych lub z niedokrwistością. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność i kontrolować aktywności AspAT we krwi (może być konieczne zmniejszenie dawki).

Reklama

Pyrantelum Owix - ciąża

Ze względu na brak kontrolowanych badań klinicznych nie zaleca się stosowania leku w ciąży, z wyjątkiem przypadków, w których przewidywane korzyści dla matki przewyższająryzyko dla płodu. Nie prowadzono badań dotyczących przenikania embonianu pyrantelu do mleka matki - nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie karmienia piersią. Jeśli leczenie pyrantelem jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Reklama

Pyrantelum Owix - efekty uboczne

Rzadko: bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność, nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia, przejściowe zwiększenie aktywności aminotransferaz, wysypka, osłabienie. Częstość nieznana: omamy z dezorientacją, parestezje, zaburzenia słuchu, parcie na stolec, gorączka.

Pyrantelum Owix - interakcje

Ze względu na antagonizm działania, nie należy stosować embonianu pyrantelu jednocześnie z piperazyną, gdyż może to prowadzić do osłabienia działania obu leków. Podczas jednoczesnego stosowania, pyrantel może zwiększać stężenie teofiliny w osoczu.

Pyrantelum Owix - dawkowanie

Doustnie. Dawkowanie w zależności od masy ciała pacjenta - mc. 17-28 kg: dawka jednorazowa 1 tabl.; mc. 29-39 kg: dawka jednorazowa 11/2 tabl.; mc. 40-50 kg: dawka jednorazowa 2 tabl.; mc. 51-62 kg: dawka jednorazowa 21/2 tabl.; mc. 63-75 kg: dawka jednorazowa 3 tabl. Dorośli o mc. >75 kg: dawka jednorazowa 4 tabl. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Dawkę należy powtórzyć po 2 lub 3 tyg. Szczególne grupy pacjentów. Ze względu na postać farmaceutyczną lek nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 lat (forma zawiesiny jest przeznaczona zwłaszcza dla małych dzieci, gdyż zwiększa komfort przyjmowania leku). U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby można rozważyć zmniejszenie dawki, gdyż preparat powoduje przemijające zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) we krwi. Sposób podania: Lek stosować w czasie lub po posiłku popijając wodą. Przed połknięciem tabletkę należy bardzo dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć. Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem leku.

Pyrantelum Owix - uwagi

W leczeniu owsicy kurację powinna jednocześnie prowadzić cała rodzina. Konieczne jest szczególne zachowanie zasad higieny. Po kuracji preparatem należy przeprowadzić kontrolne badania parazytologiczne, po 14 dniach po podaniu leku.


Reklama

Skąd się bierze "uczulenie na fruktozę"? 🍎
Dowiedź się!