Znajdź lek

Pyrazinamid Farmapol

Spis treści

Działanie

Pyrazynamid jest lekiem przeciwprątkowym zaliczanym do grupy pierwszego rzutu. Odgrywa ważną rolę w pierwszej fazie leczenia, ze względu na zakwaszenie miejsca leczenia (wywołane rozwojem komórek bakteryjnych); im niższe pH tym silniejsze działanie leku. Pyrazynamid jest prolekiem, który przekształcany jest do aktywnej pochodnej kwasu pirazynowego przez bakteryjny enzym nikotynamidazę, powstała pochodna wykazuje działanie przeciwko Mycobacterium tuberculosis. Szybko i niemal całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1-2 h, a kwasu pirazynowego po 4-5 h. Dobrze przenika do płynów ustrojowych i wszelkich tkanek - do wątroby, płuc i płynu mózgowo-rdzeniowego, w którym osiąga 87-105% wartości stężeń w surowicy. Przenika do makrofagów oraz osiąga duże stężenie w wydzielinie płucnej i oskrzelowej. Przenika także przez łożysko i do mleka kobiecego. T0,5 wynosi 9-10 h. Przeważająca część dawki jest wydalana w ciągu 24 h z moczem w postaci metabolitów i tylko 4% w stanie nie zmienionym.

Wskazania

Pierwsza faza leczenia gruźlicy, tj. leczenie intensywne (pierwsze 2 miesiące) w skojarzeniu z ryfampicyną i izoniazydem; zwiększa to skuteczność leczenia, przyspiesza odprątkowanie i zmniejsza liczbę nawrotów. Leczenie gruźlicy płuc i gruźlicy pozapłucnej, wywołanej przez prątki oporne na główne chemioterapeutyki przeciwgruźlicze (izoniazyd lub ryfampicynę), zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność wątroby. Dna moczanowa. Porfiria. Nie należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.