RelyX™ Temp NE

Reklama

Działanie

Cement tymczasowy, samoutwardzalny. Nie zawiera eugenolu (przydatny szczególnie w przypadku pacjentów z nadwrażliwością na eugenol). Dodanie wazeliny zmniejsza twardość ostateczną materiału, co ułatwia usuwanie uzupełnienia protetycznego. Nie zakłóca polimeryzacji kompozytowych materiałów do wypełnień i cementowania.

Wskazania

Czasowe cementowanie uzupełnień tymczasowych. Czasowe cementowanie koron, mostów, wkładów i nakładów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Działania niepożądane

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Dawkowanie

Materiał przygotowywać w temp. pomieszczenia 18-23st.C i 45-50% wilgotności względnej powietrza. Jednakowej długości paski pasty podstawowej i katalizatora dokładnie zmieszać w ciągu 30 sek. do uzyskania jednorodnej masy. Przy tymczasowym osadzaniu stałych uzupełnień protetycznych, do cementu należy dodać wazelinę, która zmniejsza ostateczną twardość cementu i wydłuża czas pracy. W przypadku pobrania 0,5 cm pasty bazowej (86 mg) i katalizatora (39 mg), do materiału można dodać maks. 42 mg wazeliny (ilość odpowiadająca wielkości ziarna grochu). Przed przystąpieniem do cementowania oczyścić powierzchnie ubytku strumieniem wody i osuszyć. Resztki wody i alkoholu pozostawione w ubytku skracają czas pracy. Pokryć cienką warstwą cementu powierzchnię pracy i lekko dociskając umocować uzupełnienie protetyczne. Czasy przy maksymalnej ilości wazeliny: mieszanie 30 sek, czas pracy od pocz. mieszania 2 min. 30 sek., wiązanie od początku mieszania 4 min. Wyższe temp. i wilgotność skracają czas pracy. Nadmiary usunąć odpowiednim narzędziem po związaniu.

Reklama

Uwagi

W przypadku głębokich ubytków zastosować rutynową dla tymczasowego cementowania ochronę miazgi.

Pharmindex