Segan

Reklama

Działanie

Selektywny inhibitor MAO typu B o działaniu przeciwparkinsonowskim. Hamuje także wychwyt neuronalny dopaminy. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest metabolizowana w wątrobie do metabolitów: amfetaminy, metamfetaminy i demetyloselegiliny (metabolit czynny). T0,5 tych metabolitów wynosi 2-20,5 h. Wydalana jest głównie z moczem.

Wskazania

Choroba Parkinsona: we wczesnej fazie choroby jako jedyny lek lub w chorobie Parkinsona (lub objawowym parkinsonizmie) w skojarzeniu z lewodopą (razem z inhibitorem dekarboksylazy lub bez niego).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek selegiliny lub pozostałe składniki preparatu. Zespoły pozapiramidowe (pląsawica Huntingtona, dziedziczne pierwotne drżenie). Nie stosować u osób leczonych agonistami serotoniny (np. sumatryptan, naratryptan, zolmitryptan, ryzatryptan). Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Ostra niewydolność wątroby lub nerek. Nie stosować u osób leczonych petydyną lub innymi opioidami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub lekami z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (np. fluoksetyna, sertralina, paroksetyna), lekami z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) (wenlafaksyna), sympatykomimetykami, inhibitorami monoaminooksydazy (np. linezolid). Dermatozy o nieustalonej etiologii. Nie stosować w połączeniu z lewodopą w przypadku: chorób układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, ciężka postać dławicy piersiowej, tachykardia, zaburzenia rytmu serca); psychozy z zaawansowaną demencją; przerostu gruczołu krokowego z zaleganiem moczu; jaskry z wąskim kątem przesączania; nadczynności tarczycy; guza chromochłonnego nadnerczy.

Środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z: niestabilnym nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, ciężką postacią dławicy piersiowej, psychozami, chorobą wrzodową w przeszłości. Lek zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania chlorowodorku selegiliny w ciąży, jak również brak istotnych danych epidemiologicznych dotyczących przechodzenia selegiliny do mleka matki. Preparatu nie wolno stosować w ciąży oraz okresie karmienia piersią, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Działania niepożądane

Często (≥1/100 do <1/10): zaburzenia snu, bezsenność, omamy, dezorientacja; suchość w jamie ustnej, zaburzenia ruchowe (np. dyskinezje), zawroty głowy; niedociśnienie ortostatyczne; nudności; przejściowy wzrost stężenia transferazy alaninowej w surowicy (AlAT). Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000): niepokój, podniecenie, ból głowy; zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca; reakcje skórne; zaburzenia w oddawaniu moczu.

Interakcje

Selegilina nasila działanie lewodopy poprzez zwiększenie stężenia dopaminy w o.u.n., co pozwala na zmniejszenie dawek lewodopy o 10-30%. Nasila również działanie ośrodkowe amantadyny, leków przeciwcholinergicznych i alkoholu. Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (dibenzepina, dezypramina, imipramina) nasilają działanie niepożądane selegiliny (zwiększenie ciepłoty ciała, nadciśnienie, tachykardia, drgawki), w związku z tym należy zachować dwutygodniową przerwę między odstawieniem trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych a zastosowaniem selegiliny. Nie stosować jednocześnie z inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) - przynajmniej 5-tygodniowa przerwa po stosowaniu SSRI oraz 2-tygodniowa przerwa po stosowaniu selegiliny. Nie stosować łącznie z lekami przeciwbólowymi z grupy opioidów (kodeina, buprenorfina, fentanyl, tramadol, petydyna). Selegiliny nie należy podawać jednocześnie z buspironem - możliwość wystąpienia nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi (10-dniowa przerwa po stosowaniu selegiliny). Selegilina nasila działanie katecholamin (dopamina, epinefryna, norepinefryna). Podawana w większych niż zalecane dawkach dziennych, przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów np. wina, piwa, serów pleśniowych, kawioru może powodować przełom nadciśnieniowy. Nie należy stosować jednocześnie leków sympatykomimetycznych (np. efedryny) ze względu na możliwość wystąpienia przełomu nadciśnieniowego. Jednoczesne stosowanie selegiliny z niespecyficznymi inhibitorami MAO może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia tętniczego krwi. Doustne środki antykoncepcyjne mogą zwiększać biodostępność selegiliny, dlatego przy jednoczesnym stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych oraz selegiliny należy zachować odpowiednie środki ostrożności.

Dawkowanie

Doustnie, początkowo 5-10 mg dziennie. W leczeniu skojarzonym z lewodopą początkowa dawka selegiliny wynosi 5 mg raz dziennie rano, którą można zwiększyć do 10 mg raz dziennie rano lub w 2 dawkach rano i w południe. Po 2-3 dniach należy zmniejszyć dawkę lewodopy. U osób z niewydolnością wątroby lub nerek, dawki leku powinny zostać odpowiednio zmniejszone.

Reklama

Uwagi

Podczas leczenia nie należy pić alkoholu, prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex