Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Septanazal

Spis treści

Reklama

Septanazal - skład

1 ml roztworu dla dorosłych zawiera: 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 50 mg deksopantenolu; 1 dawka (0,1 ml) zawiera: 0,1 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu. 1 ml roztworu dla dzieci zawiera: 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 50 mg deksopantenolu; 1 dawka (0,1 ml) zawiera: 0,05 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu.

Reklama

Septanazal - działanie

Preparat jest połączeniem α-sympatykomimetyku z analogiem witaminy, stosowanym zewnętrznie na błonę śluzową nosa. Ksylometazolina ma właściwości obkurczające naczynia krwionośne i tym samym powoduje zmniejszenie zablokowania nosa. Deksopantenol jest pochodną witaminy, kwasu pantotenowego, posiadającym właściwości wspomagające gojenie się ran oraz ochronę śluzówki nosa. Sporadycznie, w przypadku donosowego podania ksylometazoliny chlorowodorku, wchłonięta ilość leku może być wystarczająca do wywołania działania ogólnoustrojowego, np. w obrębie o.u.n. i układu krążenia.

Septanazal - wskazania

W celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej w nieżycie nosa oraz w leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. W leczeniu naczynioruchowego nieżytu nosa. W leczeniu niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa.

Reklama

Septanazal - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). Po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub zabiegu chirurgicznym, w czasie którego odsłonięto oponę twardą. Septanazal dla dorosłych jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 6 rż. Septanazal dla dzieci jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 2 rż.

Reklama

Septanazal - ostrzeżenia

Lek powinien być stosowany tylko po uważnej ocenie korzyści i ryzyka w przypadku: pacjentów przyjmujących inhibitory MAO i inne leki, które potencjalnie zwiększają ciśnienie tętnicze krwi; zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania; poważnych chorób układu krążenia (choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego); guza chromochłonnego; chorób metabolicznych (nadczynności tarczycy, cukrzycy); porfirii; rozrostu gruczołu krokowego. Pacjenci z zespołem długiego odstępu QT leczeni ksylometazoliną mogą być w większym stopniu narażeni na ciężki arytmie komorowe. Ze względu na ryzyko zaniku błony śluzowej nosa lek można stosować w okresie przewlekłego nieżytu nosa tylko pod nadzorem lekarza. Długotrwałe stosowanie i stosowanie dawkach większych niż zalecane leków sympatykomimetycznych może prowadzić do reaktywnego przekrwienia błony śluzowej nosa. Ten efekt prowadzi do zwężenia dróg oddechowych, co powoduje, że pacjent wielokrotnie stosuje preparat, aż jego stosowanie staje się trwałe. Konsekwencją tego jest wtórne polekowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa) lub nawet zanik błony śluzowej nosa. W łagodniejszych przypadkach można rozważyć przerwanie stosowania leków sympatykomimetycznych w jednym z otworów nosowych, a po ustąpieniu objawów podać w drugim otworze nosowym dla utrzymania oddychania w części nosa. Należy unikać bezpośredniego kontaktu leku z oczami. W przypadku niewłaściwego użycia lub użycia nadmiernej ilości aerozolu, absorpcja ksylometazoliny może powodować układowe działania niepożądane, szczególnie u dzieci (działania niepożądane ze strony choroby układu krążenia i układu nerwowego). W celu uniknięcia zwiększonego ryzyka ze strony układu krążenia i nerwowego nie jest zalecane jednoczesne stosowanie preparatu z lekami stosowanymi w miejscowym lub układowym leczeniu grypy oraz sympatykomimetykami zawartymi w lekach na kaszel i przeziębienie (np. pseudoefedryna, efedryna, fenylefryna, oksymetazolina, ksylometazolina, tramazolina, nafazolina, tuaminoheptan).

Reklama

Septanazal - ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania chlorowodorku ksylometazoliny przez kobiety w ciąży - nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży. Nie wiadomo, czy chlorowodorek ksylometazoliny przenika do mleka matki - nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią. Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność.

Reklama

Septanazal - efekty uboczne

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, wysypka skórna, świąd). Rzadko: kołatanie serca, tachykardia, nadciśnienie tętnicze. Bardzo rzadko: niepokój, bezsenność, zmęczenie (senność, sedacja), ból głowy, omamy (głównie u dzieci), arytmia, obrzęk małżowin nosowych „z odbicia”, krwawienia z nosa, drżenie (zwłaszcza u dzieci). Częstość nieznana: pieczenie lub suchość błony śluzowej, kichanie.

Septanazal - interakcje

Jednoczesne stosowanie chlorowodorku ksylometazoliny z inhibitorami MAO typu tranylcypraminy lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi i lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze krwi, może powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi z powodu działania substancji czynnych na układ krążenia. Jednoczesne stosowanie z lekami stosowanymi w miejscowym lub układowym leczeniu grypy oraz sympatykomimetykami zawartymi w lekach na kaszel i przeziębienie (np. pseudoefedryna, efedryna, fenylefryna, oksymetazolina, ksylometazolina, tramazolina, nafazolina, tuaminoheptan) może prowadzić do działań niepożądanych ze strony choroby układu krążenia i układu nerwowego.

Septanazal - dawkowanie

Septanazal dla dorosłych. Dorośli: zalecana dawka to 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę, w razie potrzeby. Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta i odpowiedzi klinicznej. Nie należy stosować dłużej niż 7 dni, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Ponowne stosowanie jest możliwe tylko po kilkudniowej przerwie. Dzieci poniżej 12. rż. powinny stosować lek pod opieką dorosłych. Jeżeli po 3 dniach leczenia nie zauważono poprawy lub pogorszenia objawów należy ponownie dokonać oceny klinicznej. Dzieci powyżej 6 rż.: zalecana dawka to 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę. W celu określenia czasu stosowania należy skonsultować się z lekarzem. Septanazal dla dorosłych jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 6 rż. Septanazal dla dzieci. Dzieci od 2 rż. do 6 rż.: zalecana dawka to 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę. W celu określenia czasu stosowania należy skonsultować się z lekarzem. Septanazal dla dzieci jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 2 rż.

Septanazal - uwagi

Preparat stosowany w dawkach zalecanych nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Betadrin WZF
Sulfarinol
Otrivin ALLERGY
Nasic

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!