Septanest z adrenaliną

Wskazania

Septanest z adrenaliną 1:200 000: znieczulenie miejscowe w prostych i krótkotrwałych zabiegach stomatologicznych. Septanest z adrenaliną 1:100 000: znieczulenie miejscowe w skomplikowanych zabiegach stomatologicznych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na leki miejscowo znieczulające lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wiek <4lat.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Brak jest informacji na temat przenikania leku do mleka matki, lecz ryzyko wpływu na dziecko jest mało prawdopodobne przy zastosowaniu dawek leczniczych.

Działania niepożądane

Często: ból głowy, parestezja, hypostezja, bradykardia, tachykardia, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, obrzęk twarzy. Niezbyt często: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nudności, wymioty, biegunka, świąd. Rzadko: reakcje alergiczne i w cięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny, nerwowość, niepokój, porażenie nerwu twarzowego, napady padaczkowe, zawroty głowy, pobudzenie, dezorientacja, drżenia, podwójne widzenie, rozszerzenie źrenicy, opadanie powiek, zwężenie źrenicy i zapadnięcie gałki ocznej, zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego, zatrzymanie serca, obrzęk naczynioruchowy, martwica tkanek. Po wstrzyknięciu artykainy może dojść do wydłużonego przerwania przewodnictwa nerwowego. Zdolność czucia powraca zwykle w ciągu 8 tyg.

Dawkowanie

Wstrzyknięcie miejscowe (przewodowe lub nasiękowe). Dorośli: 1 wkład (72 mg chlorowodorku artykainy) jest wystarczający do przeprowadzenia prostych zabiegów. Wstrzyknięcie powinno być wykonane powoli (ok. 1 ml/min). Maksymalna dawka chlorowodorku artykainy dla dorosłych wynosi 7 mg/kg mc., co odpowiada 6 3/4 wkładom dla pacjenta ważącego 70 kg. Dzieci >4 lat: przy prostych zabiegach 0,04 ml/kg mc. (tzn. 1/2 wkładu dla dzieci o mc. 20 kg, 1 wkład dla dzieci o mc. 40 kg); przy zabiegach bardziej skomplikowanych: 0,07 ml/kg mc. Maksymalna dawka chlorowodorku artykainy dla dzieci wynosi 7 mg/kg mc. (tzn. 3/4 wkładu dla dzieci o mc. 20 kg i 1,5 wkładu dla dzieci o mc. 40kg). Szczególne grupy pacjentów. W przypadku pacjentów osłabionych, w podeszłym wieku lub ciężko chorych należy rozważyć zmniejszenie dawki.

Reklama

Uwagi

Niektóre działania niepożądane leku mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex