Sil

Reklama

Działanie

Olej stosowany do tamponady podczas zabiegów chirurgicznych tylnego fragmentu oka.

Wskazania

Krótkotrwała i długotrwała tamponada siatkówki. Chirurgiczne leczenie: PVR, pourazowego odwarstwienia siatkówki, olbrzymiego przedarcia, odwarstwienia trakcyjnego w przebiegu cukrzycy, odwarstwienia siatkówki spowodowanego CMV (cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki). Zabieg ROP związany z odwarstwieniami trakcyjnymi.

Przeciwwskazania

Nie stosować u pacjentów pseudofakijnych z silikonową soczewką wewnątrzgałkową.

Działania niepożądane

W przypadku, gdy olej wypełni komorę przednią oka rzadko może dojść do zaburzenia widzenia. W przypadku, gdy olej wypełni całkowicie komorę przednią może dojść do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego (wymaga to natychmiastowego, chirurgicznego usunięcia oleju). Dostanie się oleju do przestrzeni podsiatkówkowej nasila odwarstwienie siatkówki. Witrektomia i tamponada wywołana przez olej przyspiesza rozwój jaskry. Długotrwały kontakt oleju z nabłonkiem rogówki powoduje nieodwracalne uszkodzenie nabłonka.

Dawkowanie

Wprowadzić olej do strzykawki, połączyć z kaniulą infuzyjną i wstrzyknąć do komory tylnej oka. Olej pozostaje na miejscu tylko do czasu przyłożenia siatkówki, następnie jest usuwany. Usunięcie to jest dokonywane według procedury wymiany olej silikonowy/BBS przy pomocy biernej lub czynnej aspiracji.

Reklama

Uwagi

Nie należy przepełniać komory tylnej oka.

Pharmindex