Znajdź lek

Źródło

Softasept N zabarwiony

Działanie

Preparat działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne (w tym na prątki) oraz przeciwwirusowo i grzybobójczo. Nie działa na zarodniki. Przeciwbakteryjne działanie alkoholi związane jest z koagulacją białka. Wpływ krwi, białka, surowicy i innych substancji organicznych na działanie alkoholu nie jest istotny. Etanol i alkohol izopropylowy nie wykazują praktycznie żadnych właściwości bakteriobójczych bez dodatku wody. Optymalne działanie w roztworach wodnych wykazują w stężeniach od 75% do 90%.

Wskazania

Odkażanie skóry przed operacją, biopsjami, punkcjami, pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na etanol lub alkohol izopropylowy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu. Nie stosować doustnie. Nie stosować na uszkodzoną skórę ani na błony śluzowe.

Środki ostrożności

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody. U noworodków i niemowląt preparat należy stosować wyłącznie pod obserwacją lekarza, ze względu na niebezpieczeństwo resorpcji etanolu lub izopropylowego i wywołania ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Podczas przedoperacyjnego odkażania skóry należy uważać, aby preparat nie nagromadził się pod ciałem pacjenta, gdyż mogłoby to doprowadzić do podrażnienia skóry. W przypadku stosowania preparatu niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w preparacie mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę (zwłaszcza uszkodzoną) i wywoływać działania ogólnoustrojowe. Lek zawiera barwniki azowe - żółcień pomarańczową (E 110) i azorubinę (E 122), które mogą wywoływać reakcje alergiczne.

Ciąża i laktacja

Brak danych.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości związane z zawartością barwników azowych oraz ze strony skóry, np. alergia kontaktowa. Odnotowano miejscowe podrażnienie skóry, np. swędzenie, zaczerwienienie, szczególnie w przypadku częstego stosowania. Mogą wystąpić objawy suchości skóry, zwłaszcza zimą.

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Do stosowania wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny. Nierozcieńczony preparat nanieść na skórę i rozprowadzić jałowym wacikiem. Odkażaną powierzchnię skóry należy dokładnie zwilżyć preparatem, następnie pozostawić do wyschnięcia. Nadmiar preparatu zebrać wacikiem. Czas działania: minimum 15 sek. W zabiegach typu nakłucie stawu lub jamy ciała zawierającej płyn - czas działania minimum 1 min.

Uwagi

Preparat zawiera barwniki (w celu zaznaczenia pola zabiegowego), które można łatwo usunąć z odzieży podczas prania. Preparat jest łatwopalny. Przed włączeniem urządzeń elektrycznych należy odczekać, aż preparat wyschnie na skórze. Trzymać z dala od źródeł ognia; nie palić papierosów w pobliżu.

Pharmindex