Steri-Neb Ipratropium

Reklama

Działanie

Lek przeciwcholinergiczny rozszerzający oskrzela. Bromek ipratropiowy hamuje odruchy przewodzone drogą nerwu błędnego, przez działanie antagonistyczne w stosunku do acetylocholiny - przekaźnika uwalnianego z nerwu błędnego. Rozszerzenie oskrzeli w następstwie inhalacji preparatu jest wywołane miejscowym stężeniem leku, wystarczającym do wywołania działania przeciwcholinergicznego na mięśnie gładkie oskrzeli; nie jest wynikiem działania ogólnoustrojowego leku. Po wziewnym zastosowaniu leku 10-30% dawki dostaje się do płuc. Większa część dawki jest połykana i przechodzi przez przewód pokarmowy. W wyniku bardzo małego stopnia wchłaniania z przewodu pokarmowego, biodostępność połkniętej dawki wynosi ok. 2%. Część dawki, która dostała się do płuc, szybko przenika do krwiobiegu (w ciągu kilku minut). Całkowita biodostępność ogólnoustrojowa bromku ipratropiowego (część dawki, która wchłonęła się z płuc i z przewodu pokarmowego) po inhalacji roztworu do nebulizacji wynosi 7–28%. Lek w minimalnym stopniu (mniej niż 20%) wiąże się z białkami osocza. T0,5 w końcowej fazie eliminacji wynosi ok. 1,6 h. Ok. 60% ogólnodostępnej dawki jest wydalane na drodze przemian metabolicznych, prawdopodobnie w wątrobie. Główne metabolity stwierdzane w moczu uważane są za nieaktywne. Ok. 40% ogólnodostępnej dawki jest wydalane z moczem.

Wskazania

Jako lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bromek ipratropiowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na atropinę lub jej pochodne.

Środki ostrożności

Roztwór do nebulizacji należy stosować pod kontrolą lekarza, szczególnie na początku leczenia. Z powodu ryzyka wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli na początku leczenia, leczenie powinno być rozpoczynane w szpitalu. Stan pacjenta należy szczególnie uważnie kontrolować w ciągu 1. tyg. leczenia. Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, jeżeli stosowane leczenie nie przynosi poprawy. U pacjentów wymagających długotrwałego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela, należy wykonywać regularnie badania umożliwiające kontrolę stanu zdrowia. Leki przeciwcholinergiczne należy ostrożnie stosować u pacjentów z jaskrą lub z ryzykiem jej wystąpienia, rozrostem gruczołu krokowego oraz w przypadku niedrożności szyi pęcherza moczowego. Leki przeciwcholinergiczne mogą spowodować zatrzymanie moczu u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego. U pacjentów z mukowiscydozą istnieje zwiększona skłonność do wystąpienia zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego - u tych pacjentów należy zachować ostrożność. Istnieją nieliczne doniesienia o wystąpieniu działań niepożądanych dotyczących oczu (np. rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, jaskra z wąskim kątem przesączania, ból oczu) po dostaniu się bromku ipratropium do oczu podczas nebulizacji. Ból oka lub dyskomfort, niewyraźne widzenie, widzenie kolorowej obwódki wokół źródeł światła lub zmienione widzenie kolorów z zaczerwienieniem oczu w następstwie przekrwienia spojówki i rogówki mogą być objawami ostrej jaskry z wąskim kątem przesączania. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy rozpocząć leczenie zwężającymi źrenicę kroplami do oczu i natychmiast zasięgnąć porady specjalisty. Nie wolno dopuścić, aby roztwór leku dostał się do oczu. Zaleca się stosowanie roztworu do nebulizacji przez ustnik. Jeżeli nie można podać leku przez ustnik, a nebulizator wyposażony jest w maskę, musi ona dokładnie przylegać do twarzy. Ochrona oczu jest szczególnie ważna u pacjentów z predyspozycją do wystąpienia jaskry.

Ciąża i laktacja

Bromek ipratropium nie powinien być stosowany w czasie ciąży, szczególnie w czasie I trymestru. Należy rozważyć, czy spodziewane korzyści terapeutyczne dla matki, wynikające ze stosowania preparatu przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Przedkliniczne badania na zwierzętach nie wykazały działania embriotoksycznego oraz teratogennego bromku ipratropiowego po podaniu wziewnym lub donosowo w dawkach znacznie większych niż zalecane do stosowania u ludzi. Nie wiadomo czy bromek ipratropiowy przenika do mleka matki. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że bromek ipratropiowy może przedostać się w znaczącej ilości do organizmu noworodka. Nie należy podawać leku kobietom karmiącym piersią.

Działania niepożądane

Często: ból i zawroty głowy, kaszel, miejscowe podrażnienie, skurcz oskrzeli wywołany inhalacją, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego (zaparcia, biegunka). Niezbyt często: pokrzywka, zaburzenia akomodacji oka, jaskra z wąskim kątem przesączania, tachykardia, wysypka, świąd. Rzadko: reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy języka, warg oraz twarzy, wzrost ciśnienia śródgałkowego, ból oka, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, częstoskurcz nadkomorowy, migotanie przedsionków, skurcz krtani, nudności, zatrzymanie moczu (ryzyko zatrzymania moczu jest zwiększone u pacjentów ze zwężeniem szyi pęcherza moczowego).

Interakcje

Jednoczesne stosowanie preparatu z lekami pobudzającymi receptory β-adrenergiczne oraz preparatami zawierającymi pochodne ksantyny może spowodować nasilenie działania rozszerzającego oskrzela. Jednoczesne podawanie w nebulizacji bromku ipratropiowego i β2-agonistów może zwiększać ryzyko wystąpienia ostrej jaskry u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania w wywiadzie.

Dawkowanie

Wziewnie. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku powyżej 14 lat: 0,4-2,0 ml roztworu (100-500 µg) 3 do 4 razy na dobę. Dzieci w wieku od 3 do 14 lat: 0,4 -1,0 ml roztworu (100-250 µg) 3 do 4 razy na dobę. Ze względu na ograniczoną ilość danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 14 lat, w tej grupie wiekowej zalecane dawki należy stosować pod kontrolą lekarza. Preparat może być podawany za pomocą dostępnych na rynku nebulizatorów. Może być konieczne rozcieńczenie dawki roztworu do nebulizacji w celu uzyskania objętości odpowiedniej dla danego rodzaju nebulizatora (zazwyczaj 2-4 ml). Jeśli konieczne jest rozcieńczenie należy użyć do tego celu 0,9% jałowy roztwór sodu chlorku. Należy przestrzegać zaleceń producenta nebulizatora.

Reklama

Uwagi

W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Pharmindex