Tetric EvoCeram

Reklama

Działanie

Nanohybrydowy materiał złożony, przeznaczony do wykonywania wypełnień, polimeryzujący pod wpływem światła widzialnego, zawierającego pasmo o długości fali 400-500 nm (niebieskie światło lampy halogenowej). Widoczny w promieniach rentgenowskich. Uwalnia jony fluoru. Charakteryzuje go: mała wrażliwość na światło otoczenia, duża odporność na ścieranie, doskonała polerowalność, mały skurcz polimeryzacyjny, łatwy dobór koloru.

Wskazania

Wypełnianie ubytków w zębach przednich (klasy III i IV), wypełnianie ubytków klasy V (przyszyjkowych ubytków pochodzenia próchnicowego, ubytków w obrębie korzeni, ubytków klinowych), wypełnianie ubytków klasy I i II w zębach przedtrzonowych i trzonowych, licowanie przebarwionych zębów przednich, unieruchamianie rozchwianych zębów, uszczelnianie bruzd w zębach trzonowych i przedtrzonowych, naprawa licówek z materiałów złożonych i ceramicznych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość pacjenta na którykolwiek ze składników materiału Tetric EvoCeram oraz w przypadku braku możliwości przestrzegania zalecanej techniki nakładania materiału.

Reklama

Uwagi

Temperatura przechowywania: 2-28st.C. Jednorazowe pojemniki Cavifil lub strzykawki należy zamykać natychmiast po użyciu. Kontakt ze światłem powoduje przedwczesną polimeryzację materiału. Jednorazowych pojemników Cavifil oraz strzykawek nie należy dezynfekować środkami utleniającymi.

Pharmindex