Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Theraflu™ ExtraGRIP

Spis treści

Reklama

Theraflu™ ExtraGRIP - skład

1 saszetka zawiera 650 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny i 20 mg maleinianu feniraminy. Preparat zawiera sacharozę, żółcień pomarańczową i sód.

Reklama

Theraflu™ ExtraGRIP - działanie

Preparat złożony leczący objawy grypy i przeziębienia. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy prostaglandyn w OUN. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi osiąga po 30-60 min. Metabolizowany jest w wątrobie i wydalany z moczem w postaci glukuronianów, siarczanów, po sprzężeniu z cysteiną lub w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 1-3 h. Fenylefryna jest aminą sympatykomimetyczną, która działa na receptory α-adrenergiczne. Fenylefryna działa sympatykomimetycznie, głównie bezpośrednio na receptory alfa-adrenergiczne, co powoduje zmniejszenie przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa. Z przewodu pokarmowego wchłania się w niewielkim stopniu. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 1-2 h, wydala się z moczem. T0,5 wynosi 2-3 h. Maleinian feniraminy ma działanie przeciwhistaminowe działając na receptory H1 - hamuje nadmierne kichanie, świąd i przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie we krwi osiąga po 1-2,5 h, wydalany jest głównie z moczem. T0,5 wynosi 16-19 h.

Reklama

Theraflu™ ExtraGRIP - wskazania

Leczenie objawów przeziębienia i grypy: gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe, bóle kostno-stawowe, ból głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna ilość wydzieliny śluzowej z nosa, kichanie.

Reklama

Theraflu™ ExtraGRIP - przeciwwskazania

Nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. Ciężkie choroby układu krwionośnego. Nadciśnienie tętnicze. Nadczynność tarczycy. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Guz chromochłonny. Stosowanie TLPD. Stosowanie leków blokujących receptory Β-adrenergiczne. Stosowanie innych leków sympatykomimetycznych. Okres ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat.

Reklama

Theraflu™ ExtraGRIP - ostrzeżenia

Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występuje: niewydolność nerek; niewydolność wątroby; ostre zapalenie wątroby; anemia hemolityczna; wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; chroniczne niedożywienie i odwodnienie; choroby układu sercowo-naczyniowego; cukrzyca; przerost gruczołu krokowego, ze względu na podatność do zalegania moczu; niedrożność odźwiernika dwunastnicy; choroba wrzodowa ze zwężeniem przewodu pokarmowego; padaczka. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: występowania problemów z oddychaniem takich jak astma, rozedma płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli; gdy objawy nie ustępują w ciągu 5 dni lub gorączka trwa dłużej niż 3 dni; wystąpienia wysypki lub uporczywego bólu głowy. Należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego uszkodzenia wątroby w przypadku przedawkowania. Lek należy przyjmować zgodnie z ustalonym schematem dawkowania. Podczas stosowania leku nie wolno pić napojów alkoholowych ze względu na ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Paracetamol należy stosować ostrożnie u osób uzależnionych od alkoholu. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących inne leki mające wpływ na wątrobę. Lek zawiera 12,6 g sacharozy, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Nie powinni go przyjmować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem upośledzonego wchłaniania glukozo-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Mogą wystąpić reakcje alergiczne ze względu na zawartość żółcieni pomarańczowej. 1 saszetka zawiera 42,2 mg sodu, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Reklama

Theraflu™ ExtraGRIP - ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i podczas karmienia piersią. Obkurczenie naczyń macicy i zmniejszenie przepływu krwi przez macicę związane ze stosowaniem fenylefryny mogą doprowadzić do niedotlenienia płodu - kobiety w ciąży powinny unikać stosowania chlorowodorku fenylefryny.

Reklama

Theraflu™ ExtraGRIP - efekty uboczne

Często: senność, nudności, wymioty. Rzadko: nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, bóle głowy, tachykardia, kołatanie serca, nadciśnienie, suchość w ustach, zaparcia, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, wysypka, świąd, rumień, pokrzywka, złe samopoczucie. Bardzo rzadko: małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia, pancytopenia, ciężkie reakcje skórne, np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Częstość nieznana: reakcja anafilaktyczna.

Theraflu™ ExtraGRIP - interakcje

Paracetamol. Stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką temperaturę. Przedłużone, regularne stosowanie może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny i innych pochodnych kumaryny (sporadyczne stosowanie paracetamolu nie ma istotnego znaczenia). Hepatotoksyczne substancje mogą zwiększać prawdopodobieństwo kumulacji i przedawkowania. Ryzyko wystąpienia hepatotoksyczności może być zwiększone przez preparaty, które indukują mikrosomalne enzymy wątrobowe takie jak barbiturany, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, fenobarbital, karbamazepina), leki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna i izoniazyd). Metoklopramid zwiększa stopień wchłaniania paracetamolu i powoduje wzrost jego maksymalnego stężenia w osoczu. Również domperidon może powodować wzrost stopnia wchłaniania paracetamolu. Wydłuża okres półtrwania chloramfenikolu w fazie eliminacji. Może zmniejszyć biodostępność lamotryginy, z ewentualnym osłabieniem jej działania, ze względu na możliwe indukowanie jej metabolizmu w wątrobie. Wchłanianie paracetamolu może być zmniejszone przez kolestyraminę przyjmowaną w tym samym czasie, redukcja wchłaniania jest niewielka jeżeli kolestyramina jest przyjmowana 1 h. po przyjęciu paracetamolu. W wyniku regularnego jednoczesnego stosowania paracetamolu i zydowudyny może wystąpić neutropenia i zwiększyć się ryzyko uszkodzenia wątroby. Probenecid wykazuje wpływ na metabolizm paracetamolu (u pacjentów jednocześnie leczonych probenecydem i paracetamolem dawka paracetamolu powinna zostać zmniejszona). Hepatotoksyczność paracetamolu może być zwiększona w przypadku nadmiernego spożycia alkoholu. Chlorowodorek fenylefryny. Może nasilać działanie inhibitorów MAO i wywołać przełom nadciśnieniowy (przeciwwskazany dla pacjentów stosujących inhibitory MAO obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tyg.). Jednoczesne stosowanie z innymi substancjami sympatykomimetycznymi lub TLPD (np. amitryptylina) może spowodować wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego. Może osłabiać działanie β-adrenolityków i innych leków przeciwnadciśnieniowych (np. debryzochina, guanetydyna, rezerpina i metylodopa) - może nastąpić wzrost ryzyka wystąpienia nadciśnienia i innych działań niepożądanych ze strony układu sercowo naczyniowego. Jednoczesne stosowanie fenylefryny z digoksyną i glikozydami naparstnicy zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub zawału serca. Jednoczesne stosowanie z alkaloidami sporyszu (ergotamina, metysergid) może spowodować wzrost ryzyka wystąpienia zatrucia sporyszem. Maleinian feniraminy. Leki przeciwhistaminowe I generacji takie jak maleinian feniraminy mogą nasilać depresję ośrodkowego układu nerwowego spowodowaną przez inne leki (np. inhibitory MAO, TLPD, alkohol, leki stosowane w chorobie Parkinsona, barbiturany, leki uspokajające, opioidy). Może hamować działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych oraz wchodzić w interakcje z progesteronem, rezerpiną i tiazydowymi lekami moczopędnymi. Doustne środki antykoncepcyjne mogą zmniejszać skuteczność leków przeciwhistaminowych.

Theraflu™ ExtraGRIP - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i modzież powyżej 12 rż.: 1 saszetka co 4-6 h. Nie stosować więcej niż 3-4 saszetki w ciągu doby (co odpowiada 2600 mg paracetamolu, 40 mg chlorowodorku fenylefryny i 80 mg maleinianu feniraminy).  Lek można stosować nieprzerwanie wyłącznie przez 5 kolejnych dni. W przypadku objawów utrzymujących się ponad 5 dni lub gorączki trwającej ponad 3 dni pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Dzieci. Nie stosować u dzieci poniżej 12 rż. Szczególne grupy pacjentów. W przypadku dorosłych ważących Sposób podania. Zawartość saszetki rozpuścić w szklance (ok. 250 ml) gorącej, ale nie wrzącej wody. Wypić po wystygnięciu do odpowiedniej temp.

Theraflu™ ExtraGRIP - uwagi

Preparat może powodować senność - należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Paracetamol może wpływać na wyniki oznaczeń kwasu moczowego z zastosowaniem fosforowolframianów. Fenylefryna może powodować fałszywie dodatnie wyniki testów dopingowych.


Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!