Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Theraflu™ Max Grip

Spis treści

Reklama

Theraflu™ Max Grip - skład

1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 70 mg kwasu askorbowego, 10 mg chlorowodorku fenylefryny. Preparat zawiera sacharozę, sód, żółcień pomarańczową, karmoizynę i aspartam.

Reklama

Theraflu™ Max Grip - działanie

Preparat łagodzący objawy towarzyszące przeziębieniu i grypie. Paracetamol - działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Wpływ ten wywiera poprzez zahamowanie aktywności syntezy prostaglandyn w OUN. Chlorowodorek fenylefryny (amina sympatykomimetyczna) bezpośrednio oddziałuje na receptory adrenergiczne (z przewagą działania α-adrenergicznego) zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa. Kwas askorbowy (witamina C) - witamina z grupy witamin podstawowych, której niedobory mogą wystąpić na początku ostrych zakażeń wirusowych. Paracetamol - ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłonięciu z przewodu pokarmowego. Szybkość wchłaniania zmniejsza się w przypadku przyjmowania paracetamolu wraz z posiłkiem. W dawkach terapeutycznych wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu. Jest metabolizowany w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z moczem. Powstający w niewielkiej ilości (ok. 5%) potencjalnie hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo-p-benzochinoimina (NAPQI) jest całkowicie sprzęgany z glutationem i wydalany w połączeniu z cysteiną lub kwasem merkapturowym, jednak w przypadku przedawkowania może dojść do wyczerpania zapasów glutationu i uszkodzenia wątroby. T0,5 paracetamolu wynosi 1-4 h. Kwas askorbowy - jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, w 25% łączy się z białkami osocza. Nadmiar kwasu askorbowego przekraczający zapotrzebowanie organizmu jest wydalany z moczem w postaci metabolitów. Chlorowodorek fenylefryny - jest łatwo i szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Lek osiąga Cmax w surowicy po 1-2 h. T0,5 wynosi 2-3 h. W postaci doustnej, w celu obkurczenia naczyń krwionośnych nosa lek podaje się co 4-6 h. Jest wydalany prawie całkowicie z moczem.

Reklama

Theraflu™ Max Grip - wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów występujących w czasie grypy lub przeziębienia: gorączki, bólu głowy, bólu gardła, niedrożności przewodów nosowych i zatok przebiegającej z bólem.

Reklama

Theraflu™ Max Grip - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) i okres 2 tyg. od ich odstawienia. Stosowanie zydowudyny. Choroba alkoholowa. Jaskra zamykającego się kąta. Niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Nadczynność tarczycy. Cukrzyca. Choroby układu krążenia, w tym choroby serca, nadciśnienie tętnicze. Guz chromochłonny nadnerczy. Jednoczesne leczenie trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne.

Reklama

Theraflu™ Max Grip - ostrzeżenia

Pacjentów należy poinformować, aby nie przyjmowali preparatu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, gdyż przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do niewydolności wątroby, co może zakończyć się przeszczepem wątroby lub zgonem. Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie i leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy) lub lekami stosowanymi w przeziębieniu i grypie. Odnotowano przypadki wystąpienia niewydolności wątroby u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu, zwłaszcza u pacjentów ciężko niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji, posiadających niski wskaźnik masy ciała (BMI) i regularnie pijących alkohol. Należy stosować ostrożnie u pacjentów: z rozrostem gruczołu krokowego; z chorobą zakrzepowo-zatorową (np. zespołem Raynaude’a); w stanach obniżonego poziomu glutationu (takich jak posocznica), gdyż stosowanie paracetamolu może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej; z niedoborem G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej; z niewydolnością wątroby (ogólne schorzenia wątroby nasilają ryzyko uszkodzenia wątroby przez paracetamol; u osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania); z niewydolnością nerek. W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Spożycie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka: pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe; pacjenci regularnie nadużywający alkoholu; pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, niedożywieni lub wyniszczeni. Należy poinformować pacjenta o konieczności zgłoszenia lekarzowi spożycia większej dawki paracetamolu, gdyż może dojść do uszkodzenia wątroby, nawet gdy nie ma wskazujących na to objawów. Preparat zawiera sacharozę - osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość w swojej diecie. Ze względu na zawartość sacharozy ostrożnie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Lek zawiera barwniki: żółcień pomarańczową (E110) i karmoizynę (E122), które mogą wywoływać reakcje alergiczne. Lek zawiera substancję będącą źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią. Preparat zawiera 117 mg sodu - osoby na diecie niskosodowej powinny uwzględnić tę ilość sodu w swojej diecie.

Reklama

Theraflu™ Max Grip - ciąża

Nie należy stosować leku podczas ciąży bez zalecenia lekarza. Fenylefryna działa zwężająco na naczynia, w związku z tym preparat należy stosować ostrożnie u pacjentek z wcześniej występującym stanem przedrzucawkowym. Fenylefryna może zmniejszać krążenie łożyskowe, dlatego też lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu. Najwyższa tolerowana podczas ciąży i karmienia piersią ilość kwasu askorbowego, która nie stwarza ryzyka wystąpienia działań niepożądanych to 2000 mg/dobę. Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią bez zalecenia lekarza.

Reklama

Theraflu™ Max Grip - efekty uboczne

Paracetamol. Bardzo rzadko: trombocytopenia, reakcje anafilaktyczne; reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy) i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ, zaburzenia czynności wątroby. Fenylefryna. Mogą wystąpić: nerwowość, ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, wzrost ciśnienia krwi, nudności, wymioty. Po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Częstość nieznana: rozszerzenie źrenicy; jaskra ostra zamykającego się kąta, najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie tych objawów u osób z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania; tachykardia, kołatanie serca (palpitacje), reakcje alergiczne (np. wysypka, alergiczne zapalenie skóry), bolesne oddawanie moczu; zatrzymanie moczu, które jest najbardziej prawdopodobne u osób z niedrożnością ujścia pęcherza np. rozrostem gruczołu krokowego.

Theraflu™ Max Grip - interakcje

Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez kolestyraminę. Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu. Łączne podawanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Podczas jednoczesnego stosowania amin sympatykomimetycznych, takich jak fenylefryna z inhibitorami MAO, może dojść do zwiększenia ciśnienia krwi. Jednoczesne stosowanie fenylefryny i innych amin sympatykomimetycznych może nasilać ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych objawów niepożądanych. Fenylefryna może zmniejszać skuteczność działania leków blokujących receptory β-adrenergiczne i leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym (może wzrosnąć ryzyko wystąpienia nadciśnienia i innych sercowo-naczyniowych objawów niepożądanych). Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą nasilać ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych objawów niepożądanych związanych z fenylefryną. Jednoczesne stosowanie digoksyny i glikozydów nasercowych zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca lub zawału mięśnia sercowego. Fenylefryna może nasilać podwyższające ciśnienie tętnicze działanie leków przyspieszających poród. Ryzyko podwyższenia ciśnienia tętniczego istnieje u pacjentów przyjmujących jednocześnie alkaloidy sporyszu i fenylefrynę. Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie żelaza i zwiększa wchłanianie glinu z zawierających go leków zobojętniających.

Theraflu™ Max Grip - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4 - 6 h. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę. Nie stosować częściej, niż co 4 h. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podania. Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie. Wsypać zawartość jednej saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie konieczności dodać zimnej wody lub dosłodzić.

Theraflu™ Max Grip - uwagi

W razie wystąpienia zawrotów głowy po zastosowaniu leku nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).


Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!