Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Trozebax

Spis treści

Reklama

Trozebax - skład

1 tabl. powl. zawiera: 2,5 mg letrozolu. Lek zawiera laktozę.

Reklama

Trozebax - działanie

Lek przeciwnowotworowy - niesteroidowy inhibitor aromatazy - enzymu przekształcającego androgeny nadnerczowe do estronu i estradiolu. Wybiórcze zahamowanie aromatazy powoduje zahamowanie biosyntezy estrogenów w tkankach obwodowych i w tkance nowotworowej. Letrozol unieczynnia aromatazę poprzez kompetycyjne wiązanie się z hemem cytochromu P450 aromatazy, prowadząc do zmniejszenia biosyntezy estrogenów we wszystkich tkankach, w których jest obecny. U kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi, leczonych dobową dawką 0,1-5 mg, letrozol zmniejsza stężenie estradiolu, estronu i siarczanu estronu we krwi o 75-95% u wszystkich leczonych pacjentek w stosunku do wartości wyjściowych. Letrozol wykazuje dużą specyficzność w hamowaniu aktywności aromatazy w związku z czym, nie ma konieczności stosowania leczenia uzupełniającego glikokortykosteroidami czy mineralokortykoidami. Po podaniu doustnym letrozol jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego (biodostępność wynosi 99,9%). Obecność pokarmu nieznacznie zmniejsza szybkość wchłaniania leku, ale nie ma wpływu na biodostępność. Lek wiąże się z białkami osocza w około 60%. Główną drogą metabolizmu letrozolu jest redukcja do farmakologicznie nieaktywnego metabolitu - karbinolu, która przebiega przy udziale izoenzymów 3A4 i 2A6 cytochromu P-450. Jest wydalany głównie z moczem (około 90%), gdzie stwierdzono 6% dawki leku w postaci niezmienionej i 75% w postaci metabolitu. Pozostała część wydalana jest z kałem (około 3,8%). T0,5 wynosi około 2 dni.

Reklama

Trozebax - wskazania

Leczenie uzupełniające u kobiet po menopauzie we wczesnym stadium zaawansowania raka piersi z receptorami dla hormonów. Przedłużone leczenie uzupełniające u pacjentek po menopauzie z hormonozależnym rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania, po standardowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem trwającym 5 lat. Leczenie pierwszego rzutu hormonozależnego zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, występującej fizjologicznie lub wywołanej sztucznie, u których wystąpił nawrót lub progresja procesu nowotworowego, a które uprzednio były leczone lekami o działaniu przeciwestrogenowym. Nie stwierdzono skuteczności leku u pacjentek z rakiem piersi bez receptorów dla hormonów.

Reklama

Trozebax - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na letrozol lub inne składniki leku. Stan przed menopauzą. Ciąża i okres karmienia piersią. Ciężka niewydolność wątroby (klasa C wg Child-Pugh).

Reklama

Trozebax - ostrzeżenia

U pacjentek, u których stan pomenopauzalny nie jest wyjaśniony, należy zbadać przed rozpoczęciem leczenia stężenie LH, FSH i (lub) estradiolu, w celu jasnego określenia stanu hormonalnego, w jakim się znajduje. Nie badano stosowania preparatu u wystarczającej liczby pacjentek z niewydolnością nerek z klirensem kreatyniny <10 ml/min - przed zastosowaniem leku należy uważnie rozważyć stosunek ryzyka do korzyści. Szczególnie ostrożnie i po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka stosować u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby (C wg Child-Pugh), ze względu na zwiększone stężenie leku we krwi i wolniejszą eliminację letrozolu z organizmu. Pacjentki z osteoporozą i (lub) złamaniami w wywiadzie lub będące w grupie zwiększonego ryzyka osteoporozy powinny mieć wykonane badanie gęstości mineralnej kości przed rozpoczęciem leczenia uzupełniającego lub przedłużonego leczenia uzupełniającego oraz powinny być obserwowane pod kątem rozwoju osteoporozy w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Jeżeli istnieją wskazania, należy podjąć i regularnie monitorować profilaktykę lub leczenie osteoporozy. Lek zawiera laktozę - tabl. nie należy stosować u pacjentek z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Trozebax - ciąża

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać test ciążowy oraz poinformować pacjentki w okresie okołopomenopauzalnym lub które niedawno przeszły menopauzę o konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji do momentu pełnego ustalenia statusu pomenopauzalnego.

Reklama

Trozebax - efekty uboczne

Bardzo często: zwiększona potliwość, ból stawów, uderzenia gorąca, uczucie zmęczenia (w tym astenia). Często: jadłowstręt, zwiększenie łaknienia, hipercholesterolemia, depresja, bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, niestrawność, zaparcia, biegunka, łysienie, wysypka (w tym rumieniowa, plamisto-grudkowa, przypominająca zmiany łuszczycowe, pęcherzykowa), bóle mięśni, bóle kości, osteoporoza, złamania kości, złe samopoczucie, obrzęki obwodowy, zwiększenie masy ciała. Niezbyt często: zakażenia układu moczowego, ból nowotworowy (nie dotyczy leczenia wspomagającego i przedłużonego leczenia uzupełniającego), leukopenia, obrzęki ogólne, lęk (w tym nerwowość), drażliwość, senność, bezsenność, zaburzenia pamięci, nieprawidłowe odczuwanie bodźców (w tym parestezje, niedoczulica), zaburzenia smaku, zaburzenia krążenia mózgowego, zaćma, podrażnienie oka, niewyraźne widzenie, kołatanie serca, tachykardia, zakrzepowe zapalenie żył (w tym zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych i głębokich), nadciśnienie, zdarzenia niedokrwienia mięśnia sercowego, duszność, kaszel, ból brzucha, zapalenie żołądka, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, świąd, suchość skóry, pokrzywka, zapalenie stawów, zwiększenie częstości oddawania moczu, krwawienia z dróg rodnych, upławy, suchość pochwy, bóle piersi, suchość błon śluzowych, pragnienie, gorączka, zmniejszenie masy ciała. Rzadko: zator płuc, zakrzepica tętnic, udar niedokrwienny mózgu.

Trozebax - interakcje

Badania kliniczne interakcji letrozolu z cymetydyną i warfaryną nie wykazały klinicznie istotnych interakcji podczas jednoczesnego stosowania tych leków. Dodatkowo, stosując metodę przeglądu klinicznych baz danych, nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji letrozolu z innymi powszechnie stosowanymi lekami. Nie ma doświadczenia klinicznego w stosowaniu letrozolu w skojarzeniu z innymi środkami przeciwnowotworowymi. In vitro letrozol jest inhibitorem izoenzymu 2A6 cytochromu P450 oraz w umiarkowanym stopniu działa hamująco na izoenzym 2C19. CYP2A6 i CYP3A4 nie pełnią istotnej roli w metabolizmie substancji czynnej. Należy jednak zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków, których dystrybucja w organizmie jest w głównej mierze zależna od powyższych izoenzymów i które mają wąski przedział terapeutyczny

Trozebax - dawkowanie

Doustnie. Pacjentki dorosłe (także w podeszłym wieku): 2,5 mg raz na dobę. W terapii uzupełniającej leczenie należy kontynuować przez 5 lat lub do momentu nawrotu choroby nowotworowej. W leczeniu uzupełniającym doświadczenie kliniczne wynosi 2 lata (mediana czasu trwania leczenia wynosiła 25 mies.). W przedłużonym leczeniu uzupełniającym doświadczenie kliniczne wynosi 4 lata (mediana czasu trwania leczenia). U pacjentek z zaawansowanym rakiem lub z przerzutami raka podawanie letrozolu należy kontynuować aż do czasu ewidentnej progresji guza. Szczególne grupy pacjentek. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek z CCr >30 ml/min. Brak wystarczających danych dotyczących pacjentek z CCr <30 ml/min oraz u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby.

Trozebax - uwagi

Ze względu na możliwość wystąpienia zmęczenia, zawrotów głowy lub senności w trakcie stosowania preparatu, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.


Podobne leki
Arimidex
Femara
Aromek - skład i dawkowanie. Jak brać lek na owulację?
Lametta - skład i dawkowanie. Jak przyjmować lek?

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!