Vitaminum C GSK

Reklama

Działanie

Witamina C (kwas askorbowy) należy do grupy witamin rozpuszczalnych w wodzie. Kwas askorbowy jest związkiem o silnych właściwościach redukcyjnych. Bierze udział w wielu procesach oksydacyjno-redukcyjnych, syntezie kolagenu, metabolizmie fenyloalaniny, tyrozyny i kwasu foliowego, adrenaliny, histaminy. Jego obecność jest wymagana przy syntezie kwasów żółciowych, steroidów, karnityny i podczas wchłaniania żelaza. Kwas askorbowy jest niezbędny do prawidłowego tworzenia i rozwoju chrząstki, kości, zębów. Łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie z jelita czczego. Maksymalne stężenie w surowicy osiągane jest po 2-3 h. W małym stopniu wiąże się z białkami osocza. Wydalany jest głównie przez nerki w postaci metabolitów.

Wskazania

Uzupełnianie i zapobieganie niedoborom witaminy C. Wspomagająco w stanach niedoboru żelaza. Uzupełnienie niektórych rodzajów diet (np. diety eliminacyjne).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Środki ostrożności

Należy ograniczyć stosowanie leku u osób z kamicą nerkową, znaczną niewydolnością nerek, dną moczanową, cystynurią, niedoborem aktywności G-6-PD, hemochromatozą, talasemią, niedokrwistością syderoblastyczną. Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. U chorych przewlekle dializowanych konieczne jest dodatkowe podanie kwasu askorbowego.

Ciąża i laktacja

Stosowanie leku w okresie ciąży jest możliwe tylko pod nadzorem lekarza. Kobietom w ciąży nie zaleca się stosowania kwasu askorbowego w dawkach przekraczających ich zapotrzebowanie dzienne (100 mg na dobę), ze względu na możliwość wystąpienia objawów awitaminozy u noworodków. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie laktacji - należy rozważyć jego stosowanie w tym okresie.

Działania niepożądane

Dawki powyżej 1 g (5 tabl.) na dobę mogą być przyczyną biegunki. Długotrwałe stosowanie dawek przekraczających 1 g na dobę u osób z chorobami nerek prowadzi do zwiększonego wydalania szczawianów z moczem, a w konsekwencji do powstawania kamieni szczawianowych w układzie moczowym. Zakwaszenie moczu może być także powodem odkładania kamieni moczanowych i cystynowych.

Interakcje

Kwas askorbowy nasila toksyczne działanie sulfonamidów, zmniejsza skuteczność aminoglikozydów, sulfonamidów, doustnych produktów witaminy B12 oraz zwiększa stężenie jednocześnie stosowanych estrogenów. W zwykle stosowanych dawkach nie oddziałuje z innymi lekami (przyjmowanie dawek powyżej 1 g na dobę może wpływać na działanie innych leków). Stosowany długofalowo w dawkach przekraczających 1g na dobę może obniżać pH moczu i powodować reabsorbcję w kanalikach nerkowych podawanych jednocześnie leków o charakterze kwasów. W tych samych warunkach reabsorpcja leków zasadowych może być zmniejszona (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne). Jednoczesne podawanie kwasu askorbowego i deferoksaminy zwiększa toksyczność żelaza, w szczególności wobec mięśnia sercowego (należy dokładnie monitorować wydalanie żelaza, zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku). Kwas askorbowy powinien być podany doustnie 1 -2 h po rozpoczęciu wlewu deferoksaminy i uzyskaniu odpowiedniego jej stężenia. Kwas askorbowy może zmieniać skuteczność disulfiramu stosowanego w terapii przeciwalkoholowej. Dawki dobowe przekraczające 2 g na dobę podwyższają wchłanianie glinu z leków zobojętniających.

Dawkowanie

Doustnie: 1-2 tabl. na dobę (dawkowanie jest uzależnione od zaawansowania niedoboru). W stanach podwyższonego zapotrzebowania na witaminę C: 1 tabl. na dobę. Gdy zalecane są mniejsze dawki witaminy C, można stosować tabletki 100 mg.

Reklama

Uwagi

Kwas askorbowy może zmieniać wyniki niektórych testów laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi, w szczególności oznaczania glukozy w moczu wykonywanego metodami oksydoredukcyjnymi. Ponadto może wpływać na wyniki oznaczeń aktywności dehydrogenazy mleczanowej, transaminaz, kwasu moczowego i szczawianów w moczu oraz bilirubiny w surowicy. Stosowany w dawkach terapeutycznych może dawać fałszywie ujemne wyniki oznaczenia krwi w kale.

Pharmindex