NAJZDROWSZE MIEJSCE W INTERNECIE

Zoratio

Spis treści

Zoratio - skład

1 tabl. powl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu.

Zoratio - działanie

Winian zolpidemu jest pochodną imidazopirydyny, charakteryzującą się preferencyjnym wiązaniem z podtypem omega-1 receptora, który jest odpowiednikiem receptorów GABA-A zawierających podjednostkę alfa-1. W odróżnieniu od tego, benzodiazepiny wiążą się w sposób nieselektywny zarówno z podtypem omega-1, jak i omega-2 receptora. Modulacja otwarcia kanałów chlorkowych poprzez ten receptor odpowiada za swoiste działanie uspokajające leku. Winian zolpidemu skraca czas zasypiania, zmniejsza liczbę wybudzeń oraz wydłuża czas trwania snu i zwiększa jego jakość. Po podaniu doustnym winian zolpidemu szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 0,5-3 h od podania. Biodostępność wynosi 70% po podaniu doustnym. Wiąże się z białkami osocza w około 92,5%. W procesie pierwszego przejścia przez wątrobę jest metabolizowany w około 35%. Wszystkie metabolity są farmakologicznie nieaktywne i wydalane z moczem (56%) i z kałem (37%). T0,5 leku wynosi około 2,4 h, natomiast czas działania wynosi do 6 h. Stężenia w osoczu u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby są zwiększone. U pacjentów z niewydolnością nerek występuje umiarkowane zmniejszenie klirensu.

Zoratio - wskazania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności w sytuacjach, gdy bezsenność powoduje osłabienie i ciężkie wyczerpanie u pacjenta.

Zoratio - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na winian zolpidemu lub pozostałe składniki preparatu. Zespół bezdechu sennego. Miastenia. Ciężka niewydolność wątroby. Ostra lub ciężka niewydolność oddechowa. Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat oraz u pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi.

Zoratio - ostrzeżenia

Lek należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z objawami depresji (lek należy przepisywać w najmniejszej ilości ze względu na ryzyko celowego przedawkowania). Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby, u osób w podeszłym wieku lub pacjentów osłabionych. Preparat zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zaburzeniami wchłaniania glukozy lub galaktozy.

Zoratio - ciąża

Należy unikać stosowania leku w okresie ciąży (szczególnie w I trymestrze). Lek w niewielkich ilościach przenika do mleka matki, dlatego nie jest zalecane stosowanie w okresie karmienia piersią.

Zoratio - efekty uboczne

Senność w ciągu dnia, zmniejszona czujność, splątanie, zmęczenie, ból i zawroty głowy, osłabienie mięśni, zaburzenia chodu lub podwójne widzenie występują przeważnie na początku leczenia. Czasami opisywano inne działania, takie jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zmiany popędu płciowego lub reakcje skórne. Niepamięć następcza może występować po zastosowaniu dawek terapeutycznych; ryzyko zwiększa się po większych dawkach. Mogą występować reakcje psychiczne i paradoksalne (niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie, somnambulizm) - prawdopodobieństwo wystąpienia tych reakcji jest większe u osób w podeszłym wieku - w przypadku ich wystąpienia preparat należy odstawić. Podczas stosowania leku może dojść do ujawnienia się istniejącej depresji. Stosowanie leku może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego i psychicznego. Po rozwinięciu się uzależnienia fizycznego, nagłe zakończenie leczenia prowadzi do wystąpienia objawów odstawiennych, takich jak ból głowy, bóle mięśni, uczucie silnego lęku i napięcia psychicznego, niepokój, splątanie, drażliwość, w ciężkich przypadkach również derealizacja, depersonalizacja, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na bodźce, omamy lub napady padaczkowe.

Zoratio - interakcje

Zolpidem może nasilać działanie leków wpływających hamująco na o.u.n. (neuroleptyki, leki nasenne, przeciwlękowe, uspokajające, przeciwdepresyjne, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, środki znieczulenia ogólnego, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym) - należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania. W przypadku równoczesnego stosowania opioidowych środków przeciwbólowych może występować nasilona euforia, co prowadzi do zwiększenia uzależnienia psychicznego. Zolpidem prawdopodobnie wykazuje interakcje z sertraliną, na skutek tej interakcji może występować wzmożona senność, opisywano również pojedyncze przypadki omamów wzrokowych. Ryfampicyna indukuje metabolizowanie zolpidemu i prowadzi do zmniejszenia maksymalnego stężenia w osoczu o około 60%; podobnych skutków można oczekiwać w przypadku podawania innych silnych induktorów enzymów układu cytochromu P450. Substancje hamujące niektóre enzymy wątrobowe (szczególnie CYP3A4) mogą zwiększać stężenie zolpidemu w osoczu i nasilać jego działanie. Równoczesne podawanie zolpidemu i itrakonazolu nie powoduje jednak znaczących zmian właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych zolpidemu. Alkohol nasila działanie nasenne zolpidemu.

Zoratio - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg bezpośrednio przed snem. U pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów osłabionych zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg; zalecanych dawek nie należy przekraczać. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawkowanie należy rozpocząć od dawki 5 mg, zachowując szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku; u dorosłych (w wieku poniżej 65 lat) dawkę można zwiększyć do 10 mg na dobę tylko w przypadku niewystarczającego działania leku i przy dobrej leku przez pacjenta.
Czas trwania leczenia wynosi zwykle od kilku dni do 2 tyg., maksymalnie 4 tyg., wliczając okres zmniejszania dawki.

Zoratio - uwagi

Zaleca się stopniowe odstawianie leku. Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych - zaleca się okres odpoczynku przez 7-8 h między przyjęciem leku i prowadzeniem pojazdów. Podczas leczenia zolpidemem nie należy spożywać alkoholu.

Pharmindex