Badanie SPECT mózgu

Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT) to badanie, podczas którego można rejestrować przepływ krwi oraz wzorce aktywności w obrębie mózgu. SPECT mózgu daje wnikliwy obraz aktywności mózgu. Sprawdź na czym polega SPECT mózgu i kiedy należy go wykonać.
Mózg człowieka
Źródło: 123RF

Spis treści

Obrazy (skany) SPECT różnią się od standardowych obrazów uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego (MRI) i tomografii komputerowej (CT) ukazujących anatomię mózgu, czyli jego fizyczny wygląd. Obrazy SPECT mózgu pozwalają na ocenę funkcji, czyli tego, jak pracuje mózg w danej chwili. Analiza SPECT mózgu pozwala zobrazować obszary mózgu, które funkcjonują prawidłowo oraz obszary, których aktywność jest zbyt silna lub zbyt słaba. Skany porównywane są z obszerną bazą danych zawierających prawidłowe i nieprawidłowe wyniki obrazowania.

SPECT mózgu  – wskazania

Wskazaniem do wykonania SPECT mózgu jest zobrazowanie aktywności różnych obszarów i struktur mózgu. Inne wskazania do wykonania analizy SPECT to:

 • udar mózgu
 • poszukiwanie ognisk padaczkowych
 • różnicowanie chorób otępiennych
 • zawał mózgu w następstwie zatoru lub zakrzepu i określenie obszaru niedokrwienia
 • szacowanie stopnia uszkodzenia mózgu w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego
 • stwierdzenie śmierci mózgowej

Zobacz co to jest: Padaczka

SPECT mózgu – przebieg 

Badanie SPECT mózgu wykonuje się tylko w specjalistycznych placówkach. Na czym polega badanie?

 • Osoba poprzez założony wenflon otrzymuje niewielkie porcje radioaktywnego izotopu glukozy (FDG) o bardzo krótkim czasie półtrwania.
 • Podawanie izotopu nie jest bolesne i nie powoduje odczuwalnych skutków ubocznych.
 • Następnie po upływie czasu wskazanego przez lekarza, osoba zostaje wprowadzona do specjalnego pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie do badania SPECT.
 • Następnie kładzie się w odpowiedniej pozycji na stole do badania, który  zostaje wsunięty do wnętrza aparatu SPECT.
 • Badanie wykonywane jest przy pomocy gammakamery typu SPECT, umożliwiającej wykonanie obrazowań z różnych stron głowy pacjenta, dzięki czemu możliwe jest odtworzenie przestrzennego rozkładu znacznika w tkankach mózgu.

Jak długo trwa badanie SPECT głowy?

Badanie jest dość długie, trwa od 30 do 45 minut w trakcie których osoba musi pozostawać w bezruchu. Zarówno podanie znacznika, jak i samo badanie wykonuje się w przyciemnionym pomieszczeniu, aby uniknąć nadmiernego pobudzenia kory wzrokowej.

SPECT mózgu – przeciwwskazania

Badania mózgu za pomocą SPECT nie można wykonywać w przypadku:

 • ciąży lub braku możliwości wykluczenia ciąży przez pacjentkę
 • karmienia piersią (zaleca się przerwę w karmieniu przez 12 godziny po podaniu radioznacznika, nie należy podawać dziecku pierwszej uzyskanej porcji pokarmu)
 • przebiegu radioterapii, chemioterapii
 • po przebytych operacjach, biopsji, badaniach endoskopowych 

SPECT mózgu – rodzaje

 • Trójwymiarowy obraz powierzchniowy

Pierwszy rodzaj to trójwymiarowy obraz powierzchniowy powstały w wyniku uchwycenia szczytowych 45 procent aktywności mózgu. Ukazuje przepływ krwi w warstwie zewnętrznej mózgu. Obrazy te są pomocne w uwidacznianiu obszarów cechujących się prawidłowym przepływem krwi i aktywnością oraz takich, w których ukrwienie oraz aktywności uległy osłabieniu. Pomagają także w obserwacji udarów i urazów.

Trójwymiarowy obraz powierzchniowy u osoby zdrowej ukazuje pełną, prawidłową symetryczną aktywność w obrębie całej powierzchni mózgu. Obszar o niskiej aktywności przybiera postać dziury lub wgniecenia. Zwykle oznaczają one nie tylko całkowity brak aktywności ile jej niski poziom.

 • Trójwymiarowy obraz aktywny

Drugi rodzaj obrazu SPECT to trójwymiarowy obraz aktywny porównujący średnią aktywność mózgu z 15 procentami najbardziej intensywnej aktywności. Takie obrazy są pomocne w uwidacznianiu nadmiernie aktywnych obszarów mózgu jakie widuje się w czynnych zaburzeniach z drgawkami oraz w wielu typach zaburzeń lękowych i depresji.

Prawidłowy trójwymiarowy obraz ukazuje zwiększoną aktywność w tylnej części mózgu (móżdżek, płat potyliczny). Pozostałe obszary wykazują aktywność na średnim poziomie.

Czytaj także:

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!

Zamknij