Biofeedback - trening mózgu

​Każde nasze zachowanie, myśl, odczucie jest wynikiem aktywności mózgu. Czasami sposób reakcji mózgu na daną sytuację jest dla nas korzystny, w innych sytuacjach może być destrukcyjny. Dzięki metodzie określanej jako biofeedback możemy zajrzeć do mózgu i zobaczyć, jakie wzorce aktywności przejawia w danym momencie. Co więcej, biofeedbeck pozwala na wprowadzanie korzystnych zmian w przejawianych wzorcach aktywności mózgu. Dowiedz się czym jest biofeedbeck, w jaki sposób przebiega i jakie przynosi korzyści.
Biofeedback
Źródło: 123RF

Spis treści

Mózg działa w oparciu o wypracowane na przestrzeni życia wzorce aktywności. Żyjemy w świecie i niejednokrotnie sytuacje, w których się znajdujemy, są całkowicie nowe dla naszego mózgu. Nie wiemy jak się zachować, ponieważ nie mamy wypracowanych wzorców aktywności w mózgu i często reagujemy lękiem. Każdy z przejawianych stanów emocjonalnych znajduje swoje odzwierciedlenie w mózgu. Rzadko zdarza się, abyśmy wobec sytuacji całkowicie nowych czuli relaks i mieli dostęp do pełnego potencjału swoich możliwości. Okazuje się, że za pomocą biofeedbacku jest to możliwe.

Biofeedback nie tylko pozwala lepiej radzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami, ale także pozwala zmieniać destrukcyjne wzorce aktywności, które na drodze stałego powtarzania, zapisały się bardzo mocno w mózgu.

Biofeedback – na czym polega?

Podczas biofeedbacku rejestruje się aktywność mózgu przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Jak wygląda sesja?

 • Na głowie osoby umieszcza się elektrody, które przekazują do komputera informacje o aktywności mózgu.
 • Tak pozyskane dane są interpretowane i analizowane przez odpowiednie oprogramowanie, które daje czytelny dla osoby wynik.

Mózg posiada naturalną zdolność do uczenia się, zmiany wzorców aktywności oraz pokonywania swoich ograniczeń. Biofeedback wykorzystuje naturalną zdolność ludzkiego mózgu do nieustannych zmian.

Podczas biofeedbacku monitoruje się wzorce aktywności mózgu i bada się, czy mózg powiela tę samą reakcję w różnych sytuacjach. Jeśli okaże się, że wypracowane w ciągu życia wzorce aktywności mózgu nie są dla osoby optymalne – są źródłem lęku i nie pozwalają na wykorzystanie pełni potencjału, jaki posiada dana osoba, wówczas pod wpływem treningu następuje zmiana wzorców aktywności mózgu na bardziej korzystne dla tej osoby.

Biofeedback – przebieg

 • Podczas każdego treningu ustalany jest wzorzec aktywności mózgu, który jest najbardziej optymalny dla danej osoby.
 • Poprzez ustalenie progów dla trenowanych fal, które są wzmacniane albo osłabiane, wyznaczany jest indywidualny cel treningu.
 • Osoba podczas treningu nieustannie monitoruje stan fal swojego mózgu, dzięki czemu może w pełni świadomie dążyć do założonego celu.

Reklama

Jak badanie wygląda w praktyce?

 • Pacjent steruje animacją pokazującą się na monitorze komputera (np. steruje ruchem samochodów).
 • W zależności od rodzaju fal mózgowych – ich częstotliwości i amplitudy, zależy, jak ta animacja przebiega (np. samochód dojeżdża do celu lub błądzi, lub samochód jest wyraźny bądź staje się nieostry).

Osoba na bieżąco obserwuje, w jaki sposób przebiega aktywność jej mózgu ma możliwość, aby metodą prób i błędów uczyć się utrzymywać pożądane stany pracy mózgu, które z czasem mają dla mózgu stać się nawykiem.

Biofeedback - korzyści

Przeważnie podczas treningu mózgu za pomocą biofeedbacku wypracowuje się strategie opanowywania stresu i uzyskiwania swobodnego dostępu samodzielnej relaksacji. Biofeedback niesie jednak jeszcze więcej korzyści dla osoby, która go stosuje.

Biofeedback pozwala na wypracowanie optymalnych wzorców aktywności mózgu, dzięki czemu osoby uzyskują poprawę w obszarze:

 • działania pamięci i koncentracji
 • regulacji emocji
 • funkcjonowanie w warunkach stresu (obniża stres)
 • opanowywania stresu i lęku
 • regulowania stanów snu i czuwania

Biofeedback często stosuje się równolegle z innymi terapiami lub treningami mózgu. Dzięki temu przyspiesza ich działanie i skuteczniej zbliża osobę do wyznaczonego celu.

Czytaj też:

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!